en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2021 
Volume 13 
Issue 2

Digital asset capital market law - a new discipline of private law

Konrad Zacharzewski
Kozminski University

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.457

Abstract

The research objective of the publication is expressed in its content devoted to the general analysis of the solutions adopted in the draft regulation of the European Union on the digital asset market. The entry of this legal act into force will fill the so-called ‘regulatory gap’ as the digital asset sector is not regulated in the EU. The research approach has been determined by the subject of the legal analysis, namely the provisions of the proposed new EU regulation on the digital asset market. The study describes the proposed legal regulation and its systemic importance, as well as indicates the similarity of the proposed solutions to well-known legal institutions in the area of the capital market. The main theses are as follows: the proposed legal act will order the digital asset market in terms of law (firstly); the proposed legal act in terms of content is based on solutions provided for in the capital market law (secondly); the proposed legal act provides for legal institutions ensuring the so-called safety of trading (thirdly). The results should be considered original because the publication constitutes a pioneering study on the proposed legal act. With its entry into force (the date is unknown), a discussion on specific topics will begin in the science of law. Therefore, it is worth speaking up and evaluating the proposed regulation before the new law is passed. The cognitive value of the publication results from its pioneering nature, and the impact on social relations is significant. The digital asset market is developing extremely dynamically, and the interest in this sector is very high.

References

 1. Adamus R., Komentarz do art. 921(15), [in:] M. Fras, M. Habdas (eds.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 5, Zobowiązania. Część szczególna (art. 765–921(16)), Warszawa 2018, LEX. [Google Scholar]
 2. Announcement of the National Bank of Poland and the Polish Financial SupervisionAuthority on Virtual Currencies of 7 July 2017, document available at: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 3. Announcement of the Polish Financial Supervision Authority on Initial Token Offerings (ITOs) or Initial Coin Offerings (ICOs) of 22 November 2017, document available at: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 4. Announcement of the Polish Financial Supervision Authority on the Functioning of Exchanges and Cryptocurrency Exchange Offices of 6 June 2018, document available at: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 5. Chłopecki A., Dyl M., Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz, Warszawa 2014, LEX. [Google Scholar]
 6. Kniaziowska-Bryk E., Komentarz do art. 73 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (eds.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 7. Kuźnicka M., Marczuk M., Komentarz do art. 27 Ustawy o ofercie publicznej, [in:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (eds.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa. [Google Scholar]
 8. Minimalne Standardy Bezpieczeństwa giełd bitcoinowych. Środowiskowe zasady dla rynku giełd kryptowalutowych w Polsce (eleventh draft of 11 September 2016); document available on the website of the Polish Bitcoin Association: https://bitcoin.org.pl/dokumenty/ (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 9. Oczkowski T., Komentarz do art. 165 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (eds.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 10. Piech K. (ed.), Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Warszawa 2017, document available at: https://bitcoin.org.pl/dokumenty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 11. Piech K. (ed.), Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut, Warszawa 2016, document available at: https://bitcoin.org.pl/dokumenty. [Google Scholar]
 12. Position of the Polish Financial Supervision Authority on the Issue and Trading of Crypto-assets of 10 December 2020, document available at: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 13. Sójka T., Komentarz do art. 25 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] T. Sójka (ed.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2015, LEX. [Google Scholar]
 14. Skoczylas A., Komentarz do art. 165 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] T. Sójka (ed.), Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2015, LEX. [Google Scholar]
 15. Sójka T., Komentarz do art. 73 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] T. Sójka (ed.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2015. LEX. [Google Scholar]
 16. Wajda P., Komentarz do art. 25 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (eds.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa [Google Scholar]
 17. Warning of the Polish Financial Supervision Authority on the Risks Associated with the Aquisition and Trading of Crypto-assets (Including Virtual Currencies and Cryptocurrencies) of 12 January 2021, document available at: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 18. Zacharzewski K., Kłoda M. T., Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych krajach, Warszawa 2019; document available on the website of the Institute of Justice, https://iws.gov.pl (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 19. Zacharzewski K., Piech K. (eds.), Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych. Stanowisko Strumienia w sprawie kierunków ewentualnych prac legislacyjnych oraz działań regulacyjnych instytucji publicznych, Warszawa 2017, document available at https://bitcoin.org.pl/dokumenty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 20. Zacharzewski K., Piech K., Wilczyński L. (eds.), Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce. Rekomendacje dla rynku, Warszawa 2017, document available at https://bitcoin.org.pl/dokumenty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 21. Zacharzewski K., Kłoda M. T., Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych krajach, Warszawa 2019; document available on the website of the Institute of Justice, https://iws.gov.pl (access: 15.02.2021). [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Zacharzewski, Konrad (2021). Digital asset capital market law - a new discipline of private law. (2021). Digital asset capital market law - a new discipline of private law. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 195–208. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.457 (Original work published 6/2021AD)

MLA style

Zacharzewski, Konrad. “Digital Asset Capital Market Law - A New Discipline Of Private Law”. 6/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 2, 2021, pp. 195–208.

Chicago style

Zacharzewski, Konrad. “Digital Asset Capital Market Law - A New Discipline Of Private Law”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 2 (2021): 195–208. doi:10.7206/kp.2080-1084.457.