en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 3/2021 
Volume 13 
Issue 1

Kapitan Phillips w Zatoce Adeńskiej: refleksje na temat przestrzegania praw człowieka na morzu i zwalczania piractwa

Barbara Stępień
Universidad Iberoamericana, Mexico

Piotr Łubiński
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.438

Abstract

The aim of the article is to offer an insight into the problem of observance of human rights at sea in situations of fighting piracy and armed robbery against vessels. The analysis has been conducted using the example of the situation in the Gulf of Aden and piracy off the coast of Somalia. The authors have analysed international legal regulations in the field of the law of the sea and human rights, with a particular consideration of the observance and protection of human rights depending on the maritime zone (territorial sea, contiguous zone, and high sea) where these rights are violated. The subject matter of the observance of human rights in the context of maritime areas has not been so far a matter addressed in Polish-language scientific publications. Yet, given its special social and legal significance (e.g. in the light of the migration crisis in the Mediterranean Sea basin), it seems necessary to bring it to attention. In the conclusions, the authors argue that the adopted regulations affecting piracy and acts of armed robbery against vessels provide only a framework and that it is crucial to establish specific procedures to deal with pirates at an international level (considering the international standards of protection of human rights).

References

 1. Académie de droit international de La Haye, Recueil des cours, t. 220, Dordrecht–Boston––London 1990. [Google Scholar]
 2. Aquilina K., Territorial Sea and the Contiguous Zone, [w:] D.J. Attard, M. Fitzmaurice, N.A. Martínez Gutiérrez (red.), The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume I: The Law of the Sea, Oxford 2014. [Google Scholar]
 3. Dua J., Captured at Sea: Piracy and Protection in the Indian Ocean, Oakland 2019. [Google Scholar]
 4. Fiscus J., The Suez Crisis. War and Conflict in the Middle East, New York 2004. [Google Scholar]
 5. Geiss R., Petrig A., Piracy and Armed Robbery at Sea: The Legal Framework for Counter-Piracy Operations in Somalia and the Gulf of Aden, Oxford 2011. [Google Scholar]
 6. Goodwin-Gill G., McAdam, J. The Refugee in International Law, Oxford 2007. [Google Scholar]
 7. Ibáñez Gómez F., Esteban Navarro M.Á, Analysis of the Somali pirate attacks in the Indian [Google Scholar]
 8. Ocean (2005–2011). Evolution and modus operandi, „Journal of the Spanish Institute of Strategic Studies” 2013, 1. [Google Scholar]
 9. Jabłońska-Bonca J., Prywatna ochrona bezpieczeństwa, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 10. Jabłońska-Bonca J., Zapobieganie piractwu na morzu. O potrzebie implementacji niektórych przepisów konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej – 1988 r., „Prawo i Orzecznictwo Morskie” 1994, 35–36. [Google Scholar]
 11. Kubiak K., Makowski A., Mickiewicz P., Polska wobec zagrożenia terroryzmem morskim, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 12. Kubiak K., Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 13. Ledesma H.F., El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos Aspectos Institucionales y Procesales, San José 2004. [Google Scholar]
 14. Lehr P., Lehmann H., Somalia: Pirates’ New Paradise, [w:] P. Lehr (red.), Violence at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism, New York 2007. [Google Scholar]
 15. Machowski J., Piractwo w świetle historii i prawa, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 16. Marcinko M., Pirata est hostis humani generis: o zakazie piractwa morskiego z perspektywy historycznoprawnej, [w:] K. Rokiciński (red.), Siły Morskie Rzeczypospolitej Polskiej w bałtyckim i światowym systemie bezpieczeństwa na morzu. Księga jubileuszowa prof. dr. hab. Andrzeja Makowskiego, Gdynia 2020. [Google Scholar]
 17. Mazur P., Państwo dysfunkcyjne, [w:] O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć (red.), Vademecum Bezpieczeństwa, Kraków 2018. [Google Scholar]
 18. Ndiaye T. M., Human Rights at Sea and the Law of the Sea, „Beijing Law Review” 2019, 10. [Google Scholar]
 19. Ndiaye T.M., Les Droits de l’homme aujourd’hui, [w:] R. Wolfrum (red.), Contemporary Developments in International Law, Essays in honour of Budislav Vukas, Leiden 2016. [Google Scholar]
 20. Pająk K., Somalia – studium upadku państwa i walki o bezpieczeństwo morskie w regionie, [w:] R. Kłosowicz, A. Mania (red.), Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2012. [Google Scholar]
 21. Stępień B., A Tale of Non-State Actors and Human Rights at Sea: Maritime Migration Crisis and Commercial Vessels’ Obligations, „Anuario Mexicano de Derecho Internacional” 2018, 18. [Google Scholar]
 22. Stępień B. Przemyt migrantów drogą morską a kryzys migracyjny w Europie, [w:] J. Barcik, M. Półtorak (red.), Unia Europejska w przededniu Brexitu, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 23. Trevisanut S., The Principle of Non-Refoulement at Sea and the Effectiveness of Asylum Protection, „Max Planck Yearbook of United Nations Law” 2008, 12. [Google Scholar]
 24. Wasiński M., Ekstraterytorialne stosowanie Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności: Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Al-Skeini, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2012, 86. [Google Scholar]
 25. Walczak A., Piractwo i terroryzm morski, Szczecin 2004. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Stępień, Barbara & Łubiński, Piotr (2021). Kapitan Phillips w Zatoce Adeńskiej: refleksje na temat przestrzegania praw człowieka na morzu i zwalczania piractwa. (2021). Kapitan Phillips w Zatoce Adeńskiej: refleksje na temat przestrzegania praw człowieka na morzu i zwalczania piractwa. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 236-250. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.438 (Original work published 3/2021AD)

MLA style

Stępień, Barbara and Łubiński, Piotr. “Kapitan Phillips W Zatoce Adeńskiej: Refleksje Na Temat Przestrzegania Praw Człowieka Na Morzu I Zwalczania Piractwa”. 3/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 1, 2021, pp. 236-250.

Chicago style

Stępień, Barbara and Łubiński, Piotr. “Kapitan Phillips W Zatoce Adeńskiej: Refleksje Na Temat Przestrzegania Praw Człowieka Na Morzu I Zwalczania Piractwa”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, no. 1 (2021): 236-250. doi:10.7206/kp.2080-1084.438.