en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 3/2021 
Volume 13 
Issue 1

Sposób rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej w wyrokach rozwodowych w porównaniu z wyrokami orzekającymi separację w świetle badań aktowych

Karolina Kulesza
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.431

Abstract

The purpose of this article is, first of all, to answer the question of how the court determines parental authority in divorce judgments in comparison with judgments separating. It was also analyzed whether the court, in divorce matters and in matters relating to separation, duly and thoroughly carries out evidence proceed-ings, using all available and adequate evidence in a given case. This article contains theoretical considerations regarding parental authority in Polish family law. In addition, the article analyzes the author’s own research – the files concerning cases in which the Court settled the parental authority of divorced parents and spouses separated.

References

 1. Dobrzański B., [w:] B. Dobrzański, J. Ignatowicz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 2. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny 2016, Warszawa 2016. Holewińska–Łapińska E., Orzekanie separacji, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 3. Kosek M., Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, [w:] W. Stojanowska (red.), M. Kosek, [Google Scholar]
 4. Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – wykładnia – komentarz, wyd. 1, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 5. Krzemiński Z., Rozwód. Komentarz do przepisów, orzecznictwo, piśmiennictwo, Kraków 2001. Panowicz-Lipska J., Separacja, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, wyd. 2, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 6. Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 7, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 7. Sokołowski T., Rozwód, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, wyd. 2, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 8. Stojanowska W., Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom i problemy wynikające z takiego rozstrzygnięcia sądu, [w:] S. Godek, R. Kamińska (red.), Przyszłość rodziny w UE, wyd. 1, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 9. Stojanowska W., Rozwód, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, wyd. 2, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 10. Stojanowska W., Prawne środki zapobiegania pochopnemu zawieraniu małżeństw w świetle badań socjologicznych, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2012, 12(3). [Google Scholar]
 11. Stojanowska W., Rozwód, [w:] W. Stojanowska (red.), M. Kosek, Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – wykładnia – komen-tarz, wyd. 1, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 12. Stojanowska W., Sposób prowadzenia postępowania w sprawach o rozwód a ochrona małżeństwa, „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny” 2010, 3–4. Stojanowska W., Rozwód a ochrona rodziny i dziecka – wybrane zagadnienia, „Rodzina i Prawo” 2008, 7–8. [Google Scholar]
 13. Stojanowska W., Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kulesza, Karolina (2021). Sposób rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej w wyrokach rozwodowych w porównaniu z wyrokami orzekającymi separację w świetle badań aktowych. (2021). Sposób rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej w wyrokach rozwodowych w porównaniu z wyrokami orzekającymi separację w świetle badań aktowych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 120-138. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.431 (Original work published 3/2021AD)

MLA style

Kulesza, Karolina. “Sposób Rozstrzygnięcia O Władzy Rodzicielskiej W Wyrokach Rozwodowych W Porównaniu Z Wyrokami Orzekającymi Separację W Świetle Badań Aktowych”. 3/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 1, 2021, pp. 120-138.

Chicago style

Kulesza, Karolina. “Sposób Rozstrzygnięcia O Władzy Rodzicielskiej W Wyrokach Rozwodowych W Porównaniu Z Wyrokami Orzekającymi Separację W Świetle Badań Aktowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, no. 1 (2021): 120-138. doi:10.7206/kp.2080-1084.431.