en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Volume 12 
Issue 4

Osoby fizyczne i osoby prawne jako podmioty publicznych praw podmiotowych, których źródłem są przyrodzone prawa człowieka

Ewa Czech
Uniwersytet w Białymstoku

12 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.418

Abstract

Subjects of rights originating from inherent human rights are among the subjects of public subjective rights. A deliberation on the matter of natural persons and legal persons, perceived as subjects of these rights, makes it possible to determine a number of questionable issues, which are surely reflected in the materialisation of these public subjective rights in legal practice. The subject matter is very complex, if only on account of the necessity to make use of the results of the linguistic interpretation of the notion of citizen. This is vital even though a legal definition of citizen exists. The intricate nature of the problem in question is also a consequence of the need to make a distinction in the area of the possibility to grant public subjective rights originating from inherent human rights to citizens, non-citizens under the jurisdiction of the Polish state, and non-citizens outside the jurisdiction of the Polish state. Another highly problematic aspect is the possibility to apply an analogy in the field of assignment of subjective public rights originating from inherent human rights to legal persons. Since the very application of analogies in this domain is controversial, it seems reasonable to stress the lack of possibility to consider legal persons as subjects of public subjective rights originating from inherent human rights such as life or health.

References

 1. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 2. Boć J. (red.), Prawo Administracyjne, Kolonia 2010. [Google Scholar]
 3. Butrynowicz M., Obywatel, nie obywatel, Polak czy nie Polak, członek narodu polskiego czy może obcego. Analiza krytyczna, [w:] M. Butrymowicz, P. Kroczek (red.), Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski, Kraków 2017. [Google Scholar]
 4. Dańkowski D., Obywatel, [w:] B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Kraków 2004. [Google Scholar]
 5. Frąckowiak J., System Prawa Prywatnego, Tom 1, 2012. [Google Scholar]
 6. Fundowicz S., Pojęcie osoby prawnej prawa publicznego, „Przegląd Sejmowy” 1999, 2. [Google Scholar]
 7. https://sjp.pwn.pl/slowniki/obywatel.html (dostęp: 15.06.2020). [Google Scholar]
 8. https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/02/WiktorOsiatynskiWprowadzenieDoPojeciaPrawCzlowieka.pdf (dostęp: 21.08.2020). [Google Scholar]
 9. Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002. [Google Scholar]
 10. Jellinek G., Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1921. [Google Scholar]
 11. Jurczyk T., Geneza rozwoju praw człowieka, „Homines Hominibus” 2009, 1. [Google Scholar]
 12. Nowicki M.A., Prawa człowieka, [w:] Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/prawa-czlowieka;3961793.html (dostęp: 15.06.2020). [Google Scholar]
 13. Ochendowski E., Prawo Administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006. [Google Scholar]
 14. Piechowiak M., Pojęcie praw człowieka, [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Czech, Ewa Katarzyna (2020). Osoby fizyczne i osoby prawne jako podmioty publicznych praw podmiotowych, których źródłem są przyrodzone prawa człowieka. (2020). Osoby fizyczne i osoby prawne jako podmioty publicznych praw podmiotowych, których źródłem są przyrodzone prawa człowieka. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(4). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.418

MLA style

Czech, Ewa Katarzyna. “Osoby Fizyczne I Osoby Prawne Jako Podmioty Publicznych Praw Podmiotowych, Których Źródłem Są Przyrodzone Prawa Człowieka”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 12, no. 4, 2020.

Chicago style

Czech, Ewa Katarzyna. “Osoby Fizyczne I Osoby Prawne Jako Podmioty Publicznych Praw Podmiotowych, Których Źródłem Są Przyrodzone Prawa Człowieka”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, no. 4 (2020). doi:10.7206/kp.2080-1084.418.