en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 1

Kontrpubliczności polskiego konstytucjonalizmu na przykładzie praw kobiet

Karolina Kocemba
Uniwersytet Wrocławski, Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej

2019 11 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.275

Abstract

The article discusses the issue of the place and presence of women in the public sphere, and tries to answer the question of how these matters are impacted by the institution of the Constitutional Tribunal. Applying the method of discourse analysis, I have examined the Polish Constitutional Tribunal’s decisions and looked into the media discussion, with both revealing dominant trends regarding women’s rights in Polish constitutionalism. Using the category of counterpublics, I also cover emancipation movements important on account of women’s rights and their presence in the public domain. I also address the common myths concerning the Constitutional Tribunal. There are also mentions of room for the materialisation of emancipation processes in Polish constitutionalism.

References

 1. Bator A., Kaczmarek P., Kim ma być wychowanek akademii prawniczej? O perspektywach budowania edukacji prawniczej wokół konstytucji, „Krytyka Prawa” 2018, 10(2). [Google Scholar]
 2. Czarnota A., Kryzys nauki prawa a edukacja prawnicza. O niekonieczności produkowania „użytecznych idiotów”, „Prawo i Więź” 2013, 2(4). [Google Scholar]
 3. Czarnota A., Paździora M., Stambulski M., Konstytucjonalizm a sfera publiczna, 2019, niepubl. Dostęp do artykułu za zgodą autorów. [Google Scholar]
 4. Desperak I., Antykoncepcja, aborcja i… eutanazja. O upolitycznieniu praw reprodukcyjnych w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica” 2003, 30. [Google Scholar]
 5. Dębska H., Płeć i władza. Kobiety w Trybunale Konstytucyjnym, Białystok 2014. [Google Scholar]
 6. Dębska H., Władza, symbol, prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 7. Dębska H., Warczok T., The Social Construction of Femininity in the Discourse of the Polish Constitutional Court, [w:] R. Mańko, C. Cercel, A. Sulikowski (red.), Law and Critique in Central Europe. Questioning the Past, Resisting the Present, Oxford 2016. [Google Scholar]
 8. Foucault M., Archeologia wiedzy, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 9. Fraser N., Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy, „Social Text” 1990, 25/26. [Google Scholar]
 10. Fuszara M., Walka Polek o prawa wyborcze, [w:] Pawlik W., Zakrzewska-Manterys E. (red.), O Społeczeństwie, Moralności i Nauce. Miscellanea, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 11. Jabłońska B., Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne, „QSR – Edycja Polska. Przegląd Socjologii Jakościowej” 2006, 2(1). [Google Scholar]
 12. Kluge A., Negt O., Public Sphere and Experience. Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere, London–New York 2016. [Google Scholar]
 13. Korycka-Zirk M., Konstytucyjność prawa jako podstawa demokratycznej kultury prawnej, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2013, 2(2). [Google Scholar]
 14. Królikowski J., Uzasadnienia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, [w:] I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski (red.), Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 15. Krygier M., Tempering power, [w:] Adams M., Ballin E.H., Meuwese A. (red.), Bridging idealism and realism in constitutionalism and Rule of Law, Cambridge 2016. [Google Scholar]
 16. Majewska E., Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna „Solidarność” i czarne protesty, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 17. Petrażycki L., O prawa dla kobiet, Lwów 1919. [Google Scholar]
 18. Petry-Mroczkowska J., Feminizm – antyfeminizm. Kobieta w Kościele, Kraków 2012. [Google Scholar]
 19. Piotrowski R., Zakaz przerywania ciąży. Orzeczenie z dnia 28 maja 1997 r., K 26/96, [w:] Garlicki L., Derlatka M., Wiącek M. (red.), Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 20. Spieß C., Lingwistyczna analiza dyskursu jako analiza wielopoziomowa: przyczynek do problematyki wielowymiarowego opisu dyskursów z perspektywy praktyczno-naukowej, „Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs” 2010, 3. [Google Scholar]
 21. Spivak G., Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 22. Synowiec A., W stronę analizy tekstu, wprowadzenie do teorii dyskursu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie” 2013, s. 383–396. [Google Scholar]
 23. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 24. Van Dijk T., Kontekstualizacja w dyskursie parlamentarnym, [w:] A. Duszak, F. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków 2008. [Google Scholar]
 25. Warner M., Publics and Counterpublics, New York 2005Wollenstonecraft M., Wołanie o prawa kobiety, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 26. Celej P., Apb Hoser: „Trzeba zmienić konstytucję tak, aby bardziej odzwierciedlała chrześcijańskie wartości”, https://natemat.pl/167719,apb-hoser-trzeba-zmienic-konstytucje-tak-aby-bardziej-odzwierciedlala-chrzescijanskie-wartosci [Google Scholar]
 27. Chrzczonowicz M., Biskup szantażuje PiS aborcją: „bo nie będzie błogosławieństwa Bożego. I ta władza upadnie”, https://oko.press/biskup-szantazuje-pis-aborcja-bo-nie-bedzieblogoslawienstwa-bozego-i-ta-wladza-upadnie/?fb_comment_id=1980345055352974_1980365935350886 [Google Scholar]
 28. Episkopat, Prezydium Episkopatu: Jan Paweł II jednoznacznie bronił życia i był za klauzulą sumienia, https://episkopat.pl/prezydium-episkopatu-jan-pawel-ii-jednoznaczniebronil-zycia-i-byl-za-klauzula-sumienia/ [Google Scholar]
 29. European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index 2017: Measuring gender equality in the European Union 2005–2015 – Report, https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report [Google Scholar]
 30. Gorczyca A., Legalna aborcja? Nie na Podkarpaciu, http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34962,20050830,legalna-aborcja-nie-na-podkarpaciu.html [Google Scholar]
 31. Jackowski J.M., Zrównanie wieku emerytalnego, http://niedziela.pl/artykul/92470/nd/Zrownanie-wieku-emerytalnego [Google Scholar]
 32. Kalisz P., W kościołach nagonka biskupów na Polki. „Manifestacja cywilizacji śmierci, nie znają granic bezczelności”, https://natemat.pl/191419,na-ulicach-czarny-protest-a-w-kosciolachkrzycza-o-czarnych-mszach-i-bezczelnosci-kobiet-episkopat-oburzony-strajkiem [Google Scholar]
 33. Konferencja Episkopatu Polski, Rzecznik Episkopatu: apel do parlamentarzystów o ochronę życia dzieci przed urodzeniem, https://episkopat.pl/rzecznik-episkopatu-apel-doparlamentarzystow-o-ochrone-zycia-dzieci-przed-urodzeniem/ [Google Scholar]
 34. NTO, Episkopat: Nie można poprzestać na obecnym kompromisie ws. aborcji, https://nto.pl/episkopat-nie-mozna-poprzestac-na-obecnym-kompromisie-ws-aborcji/ar/9822240 [Google Scholar]
 35. Ogórek P., Za nami ingres nowego metropolity – Marka Jędraszewskiego, https://polskatimes.pl/kim-jest-nowy-metropolita-krakowski-abp-marek-jedraszewski-cytaty/ga/11555283/zd/21848113?url_powrotu=https%3A%2F%2Fpolskatimes.pl%2Fza-nami-ingresnowego-metropolity-marka-jedraszewskiego%2Far%2F11737302%3Fnajstarsze [Google Scholar]
 36. Ordo Iuris, Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/opinia-dotyczaca-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-oplanowaniu-rodziny [Google Scholar]
 37. Ordo Iuris, Równa ochrona prawna dla każdego dziecka zarówno przed, jak i po urodzeniu, https://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/pliki/OI%20broszura%20Stop%20aborcji_final_rozkladowki.pdf [Google Scholar]
 38. PCh24.pl, Posłowie żądają, aby Trybunał zajął się aborcją eugeniczną. Co zrobi Julia Przyłębska, https://www.pch24.pl/poslowie-zadaja--aby-trybunal-zajal-sie-aborcja-eugeniczna-co-zrobi-julia-przylebska-,64385,i.html [Google Scholar]
 39. Dzięga A., ks. abp, Naród, który zabija dzieci, jest bez przyszłości. Słyszycie to, politycy polscy?, http://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ks-abp-a-dziega-narod-ktoryzabija-dzieci-jest-bez-przyszlosci-slyszycie-to-politycy-polscy/ [Google Scholar]
 40. Safjan M., Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, http://trybunal.gov.pl/informacja-publiczna-media/archiwum/wystapienia-bylych-prezesow-tk/marek-safjan-2/ [Google Scholar]
 41. Sikora K., Biskupi narzekają na państwo. Katolicy nie mogą w pełni wykorzystywać klauzuli sumienia, https://natemat.pl/119729,biskupi-narzekaja-na-panstwo-katolicy-nie-mogaw-pelni-wykorzystywac-klauzuli-sumienia [Google Scholar]
 42. Stelmasiak A., Siostry modlą się za Trybunał Konstytucyjny ws. aborcji, http://www.niedziela.pl/artykul/39714/Siostry-modla-sie-za-Trybunal [Google Scholar]
 43. Szczerbiak A., Lekarze sumienia, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/ [Google Scholar]
 44. Tok FM, Episkopat oburzony strajkiem kobiet. Abp Jędraszewski o „czarnej Ewangelii”, abp Hoser o „niemym krzyku”, http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,20785020,episkopat-oburzony-strajkiem-kobiet-abp-jedraszewski-o-czarnej.html [Google Scholar]
 45. Trybunał Konstytucyjny, Informacja publiczna, 1) http://trybunal.gov.pl/informacja-publiczna-media/archiwum/czlonkowie-tk-w-latach-1985-1997/ 2) http://trybunal.gov.pl/informacja-publiczna-media/archiwum/sedziowie-tk-w-stanie-spoczynku/,3) http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/sedziowie-trybunalu/ [Google Scholar]
 46. Woźnicki Ł., Biskupi w „czarny piątek”: „Pasterze Kościoła i narodu muszą wołać: nie zabijaj!”, http://wyborcza.pl/7,75398,23183366,biskupi-na-czarny-piatek-pasterze-kosciola-i-narodu-musza.html [Google Scholar]
 47. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., sygn. akt. K 26/96. [Google Scholar]
 48. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. akt K 63/07. [Google Scholar]
 49. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r., sygn. akt. K 12/14. [Google Scholar]
 50. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt. K 14/03. [Google Scholar]
 51. Bator A., Kaczmarek P., Kim ma być wychowanek akademii prawniczej? O perspektywach budowania edukacji prawniczej wokół konstytucji, „Krytyka Prawa” 2018, 10(2). [Google Scholar]
 52. Czarnota A., Kryzys nauki prawa a edukacja prawnicza. O niekonieczności produkowania „użytecznych idiotów”, „Prawo i Więź” 2013, 2(4). [Google Scholar]
 53. Czarnota A., Paździora M., Stambulski M., Konstytucjonalizm a sfera publiczna, 2019, niepubl. Dostęp do artykułu za zgodą autorów. [Google Scholar]
 54. Desperak I., Antykoncepcja, aborcja i… eutanazja. O upolitycznieniu praw reprodukcyjnych w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica” 2003, 30. [Google Scholar]
 55. Dębska H., Płeć i władza. Kobiety w Trybunale Konstytucyjnym, Białystok 2014. [Google Scholar]
 56. Dębska H., Władza, symbol, prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 57. Dębska H., Warczok T., The Social Construction of Femininity in the Discourse of the Polish Constitutional Court, [w:] R. Mańko, C. Cercel, A. Sulikowski (red.), Law and Critique in Central Europe. Questioning the Past, Resisting the Present, Oxford 2016. [Google Scholar]
 58. Foucault M., Archeologia wiedzy, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 59. Fraser N., Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy, „Social Text” 1990, 25/26. [Google Scholar]
 60. Fuszara M., Walka Polek o prawa wyborcze, [w:] Pawlik W., Zakrzewska-Manterys E. (red.), O Społeczeństwie, Moralności i Nauce. Miscellanea, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 61. Jabłońska B., Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne, „QSR – Edycja Polska. Przegląd Socjologii Jakościowej” 2006, 2(1). [Google Scholar]
 62. Kluge A., Negt O., Public Sphere and Experience. Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere, London–New York 2016. [Google Scholar]
 63. Korycka-Zirk M., Konstytucyjność prawa jako podstawa demokratycznej kultury prawnej, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2013, 2(2). [Google Scholar]
 64. Królikowski J., Uzasadnienia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, [w:] I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski (red.), Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 65. Krygier M., Tempering power, [w:] Adams M., Ballin E.H., Meuwese A. (red.), Bridging idealism and realism in constitutionalism and Rule of Law, Cambridge 2016. [Google Scholar]
 66. Majewska E., Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna „Solidarność” i czarne protesty, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 67. Petrażycki L., O prawa dla kobiet, Lwów 1919. [Google Scholar]
 68. Petry-Mroczkowska J., Feminizm – antyfeminizm. Kobieta w Kościele, Kraków 2012. [Google Scholar]
 69. Piotrowski R., Zakaz przerywania ciąży. Orzeczenie z dnia 28 maja 1997 r., K 26/96, [w:] Garlicki L., Derlatka M., Wiącek M. (red.), Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 70. Spieß C., Lingwistyczna analiza dyskursu jako analiza wielopoziomowa: przyczynek do problematyki wielowymiarowego opisu dyskursów z perspektywy praktyczno-naukowej, „Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs” 2010, 3. [Google Scholar]
 71. Spivak G., Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 72. Synowiec A., W stronę analizy tekstu, wprowadzenie do teorii dyskursu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie” 2013, s. 383–396. [Google Scholar]
 73. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 74. Van Dijk T., Kontekstualizacja w dyskursie parlamentarnym, [w:] A. Duszak, F. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków 2008. [Google Scholar]
 75. Warner M., Publics and Counterpublics, New York 2005Wollenstonecraft M., Wołanie o prawa kobiety, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 76. Celej P., Apb Hoser: „Trzeba zmienić konstytucję tak, aby bardziej odzwierciedlała chrześcijańskie wartości”, https://natemat.pl/167719,apb-hoser-trzeba-zmienic-konstytucje-tak-aby-bardziej-odzwierciedlala-chrzescijanskie-wartosci [Google Scholar]
 77. Chrzczonowicz M., Biskup szantażuje PiS aborcją: „bo nie będzie błogosławieństwa Bożego. I ta władza upadnie”, https://oko.press/biskup-szantazuje-pis-aborcja-bo-nie-bedzieblogoslawienstwa-bozego-i-ta-wladza-upadnie/?fb_comment_id=1980345055352974_1980365935350886 [Google Scholar]
 78. Episkopat, Prezydium Episkopatu: Jan Paweł II jednoznacznie bronił życia i był za klauzulą sumienia, https://episkopat.pl/prezydium-episkopatu-jan-pawel-ii-jednoznaczniebronil-zycia-i-byl-za-klauzula-sumienia/ [Google Scholar]
 79. European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index 2017: Measuring gender equality in the European Union 2005–2015 – Report, https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report [Google Scholar]
 80. Gorczyca A., Legalna aborcja? Nie na Podkarpaciu, http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34962,20050830,legalna-aborcja-nie-na-podkarpaciu.html [Google Scholar]
 81. Jackowski J.M., Zrównanie wieku emerytalnego, http://niedziela.pl/artykul/92470/nd/Zrownanie-wieku-emerytalnego [Google Scholar]
 82. Kalisz P., W kościołach nagonka biskupów na Polki. „Manifestacja cywilizacji śmierci, nie znają granic bezczelności”, https://natemat.pl/191419,na-ulicach-czarny-protest-a-w-kosciolachkrzycza-o-czarnych-mszach-i-bezczelnosci-kobiet-episkopat-oburzony-strajkiem [Google Scholar]
 83. Konferencja Episkopatu Polski, Rzecznik Episkopatu: apel do parlamentarzystów o ochronę życia dzieci przed urodzeniem, https://episkopat.pl/rzecznik-episkopatu-apel-doparlamentarzystow-o-ochrone-zycia-dzieci-przed-urodzeniem/ [Google Scholar]
 84. NTO, Episkopat: Nie można poprzestać na obecnym kompromisie ws. aborcji, https://nto.pl/episkopat-nie-mozna-poprzestac-na-obecnym-kompromisie-ws-aborcji/ar/9822240 [Google Scholar]
 85. Ogórek P., Za nami ingres nowego metropolity – Marka Jędraszewskiego, https://polskatimes.pl/kim-jest-nowy-metropolita-krakowski-abp-marek-jedraszewski-cytaty/ga/11555283/zd/21848113?url_powrotu=https%3A%2F%2Fpolskatimes.pl%2Fza-nami-ingresnowego-metropolity-marka-jedraszewskiego%2Far%2F11737302%3Fnajstarsze [Google Scholar]
 86. Ordo Iuris, Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/opinia-dotyczaca-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-oplanowaniu-rodziny [Google Scholar]
 87. Ordo Iuris, Równa ochrona prawna dla każdego dziecka zarówno przed, jak i po urodzeniu, https://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/pliki/OI%20broszura%20Stop%20aborcji_final_rozkladowki.pdf [Google Scholar]
 88. PCh24.pl, Posłowie żądają, aby Trybunał zajął się aborcją eugeniczną. Co zrobi Julia Przyłębska, https://www.pch24.pl/poslowie-zadaja--aby-trybunal-zajal-sie-aborcja-eugeniczna-co-zrobi-julia-przylebska-,64385,i.html [Google Scholar]
 89. Dzięga A., ks. abp, Naród, który zabija dzieci, jest bez przyszłości. Słyszycie to, politycy polscy?, http://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ks-abp-a-dziega-narod-ktoryzabija-dzieci-jest-bez-przyszlosci-slyszycie-to-politycy-polscy/ [Google Scholar]
 90. Safjan M., Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, http://trybunal.gov.pl/informacja-publiczna-media/archiwum/wystapienia-bylych-prezesow-tk/marek-safjan-2/ [Google Scholar]
 91. Sikora K., Biskupi narzekają na państwo. Katolicy nie mogą w pełni wykorzystywać klauzuli sumienia, https://natemat.pl/119729,biskupi-narzekaja-na-panstwo-katolicy-nie-mogaw-pelni-wykorzystywac-klauzuli-sumienia [Google Scholar]
 92. Stelmasiak A., Siostry modlą się za Trybunał Konstytucyjny ws. aborcji, http://www.niedziela.pl/artykul/39714/Siostry-modla-sie-za-Trybunal [Google Scholar]
 93. Szczerbiak A., Lekarze sumienia, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/ [Google Scholar]
 94. Tok FM, Episkopat oburzony strajkiem kobiet. Abp Jędraszewski o „czarnej Ewangelii”, abp Hoser o „niemym krzyku”, http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,20785020,episkopat-oburzony-strajkiem-kobiet-abp-jedraszewski-o-czarnej.html [Google Scholar]
 95. Trybunał Konstytucyjny, Informacja publiczna, 1) http://trybunal.gov.pl/informacja-publiczna-media/archiwum/czlonkowie-tk-w-latach-1985-1997/ 2) http://trybunal.gov.pl/informacja-publiczna-media/archiwum/sedziowie-tk-w-stanie-spoczynku/,3) http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/sedziowie-trybunalu/ [Google Scholar]
 96. Woźnicki Ł., Biskupi w „czarny piątek”: „Pasterze Kościoła i narodu muszą wołać: nie zabijaj!”, http://wyborcza.pl/7,75398,23183366,biskupi-na-czarny-piatek-pasterze-kosciola-i-narodu-musza.html [Google Scholar]
 97. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., sygn. akt. K 26/96. [Google Scholar]
 98. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. akt K 63/07. [Google Scholar]
 99. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r., sygn. akt. K 12/14. [Google Scholar]
 100. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt. K 14/03. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kocemba, Karolina (2019). Kocemba, K. . (2019). Kontrpubliczności polskiego konstytucjonalizmu na przykładzie praw kobiet. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(1), 56-82. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.275 (Original work published 2019)

MLA style

Kocemba, Karolina. Kocemba, K. . “Kontrpubliczności Polskiego Konstytucjonalizmu Na Przykładzie Praw Kobiet”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 1, 2019, pp. 56-82.

Chicago style

Kocemba, Karolina. Kocemba, Karolina . “Kontrpubliczności Polskiego Konstytucjonalizmu Na Przykładzie Praw Kobiet”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 1 (2019): 56-82. doi:10.7206/kp.2080-1084.275.