en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 2

An Excess or Deficiency of Legal Regulations of the Specific Part of Commercial Agreements Law in the Civil Code?

Piotr Bielski
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

2019 11 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.302

References

 1. Herbet A., Założenia przyszłej regulacji umów o współdziałanie (ze szczególnym uwzględnieniemspółki cywilnej), Konferencja w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego,Katowice 2017. [Google Scholar]
 2. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, Projekt kodeksu cywilnego, Warszawa 1961. [Google Scholar]
 3. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Kodeks cywilny. Księga I. Część ogólna. Projekt z 2015 r. z objaśnieniami, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 4. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Księga pierwsza Kodeksu cywilnego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 5. Radwański Z. (red.), Zielona księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 6. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Ustawa – Prawo spółek handlowych. Projekt z 20 maja 1998 r. Uzasadnienie projektu ustawy, „Studia Prawnicze” 1998, 1–2. [Google Scholar]
 7. Herbet A., Założenia przyszłej regulacji umów o współdziałanie (ze szczególnym uwzględnieniemspółki cywilnej), Konferencja w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego,Katowice 2017. [Google Scholar]
 8. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, Projekt kodeksu cywilnego, Warszawa 1961. [Google Scholar]
 9. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Kodeks cywilny. Księga I. Część ogólna. Projekt z 2015 r. z objaśnieniami, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 10. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Księga pierwsza Kodeksu cywilnego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 11. Radwański Z. (red.), Zielona księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 12. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Ustawa – Prawo spółek handlowych. Projekt z 20 maja 1998 r. Uzasadnienie projektu ustawy, „Studia Prawnicze” 1998, 1–2. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Bielski, P. . (2019). An Excess or Deficiency of Legal Regulations of the Specific Part of Commercial Agreements Law in the Civil Code?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(2), 140-154. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.302 (Original work published 2019)

MLA style

Bielski, P. . “An Excess Or Deficiency Of Legal Regulations Of The Specific Part Of Commercial Agreements Law In The Civil Code?”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 2, 2019, pp. 140-154.

Chicago style

Bielski, Piotr . “An Excess Or Deficiency Of Legal Regulations Of The Specific Part Of Commercial Agreements Law In The Civil Code?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 2 (2019): 140-154. doi:10.7206/kp.2080-1084.302.