en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 3

Kontrola celno-skarbowa w obrocie między Unią Europejską a krajami trzecimi

Anna Reiwer-Kaliszewska
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Tomasz D. Nowak
Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu

2019 11 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.329

Abstract

As a result of a reform implemented in 2017, the National Revenue Administration was established in place of the existing tax administration, tax inspection, and the Customs Service. The tax administration was consolidated this way. Although the efficiency of collecting VAT, excise tax and fuel duty increased, there are still areas which require an analysis of the definition, statistical and legal scope, and an increase in the efficiency of enforcing compliance with both the European Union’s regulations on customs and tax and the Polish ones. The purpose of this paper is to analyse the functioning of regulations which have been applicable since 1 March 2017 and which concern customs and tax inspection of the assessment and collection of charges, which are related the import and export of goods onto the customs territory of the European Union, by the new authorities.

References

 1. Lasiński-Sulecki K., Opłata paliwowa – próba oceny zgodności z prawem Unii Europejskiej, w: Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, red. P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 2. Lasiński-Sulecki K., Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania a prawo celne. Wybrane zagadnienia, w: Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, red. P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 3. Melezini A., w: Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, K. Teszner, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 4. Nadolska A., Administracja skarbowa, w: Podstawy prawa finansowego, red. A. Drwiłło, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 5. Nowak T., w: Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, K. Teszner, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 6. Piech K., Procedura tranzytu jako pierwowzór procedury zawieszenia poboru akcyzy. O związkach prawa akcyzowego z prawem celnym na podstawie doświadczeń niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej, w: Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, red. P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Warszawa 2014. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), Raport roczny 2017, [Google Scholar]
 7. Przemysł i handel naftowy, Warszawa 2018, http://www.popihn.pl/raporty2.php (dostęp: 16.10.2018). [Google Scholar]
 8. PwC, Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych, http://ungc.org.pl/strefa-wiedzy/22202/ [Google Scholar]
 9. Reiwer-Kaliszewska A., Nowak T., Właściwość organów Krajowej Administracji Skarbowej w postępowaniu z tytułu importu towarów oraz w sprawach opłaty paliwowej, w: Prawo celne, podatek akcyzowy oraz kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych. Doświadczenia i wyzwania, red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Szczecin 2018. [Google Scholar]
 10. Sobczyk I., Ochrona i bezpieczeństwo obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej w zadaniach i kompetencjach Służby Celnej, w: Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2011 [Google Scholar]
 11. Lasiński-Sulecki K., Opłata paliwowa – próba oceny zgodności z prawem Unii Europejskiej, w: Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, red. P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 12. Lasiński-Sulecki K., Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania a prawo celne. Wybrane zagadnienia, w: Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, red. P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 13. Melezini A., w: Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, K. Teszner, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 14. Nadolska A., Administracja skarbowa, w: Podstawy prawa finansowego, red. A. Drwiłło, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 15. Nowak T., w: Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, K. Teszner, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 16. Piech K., Procedura tranzytu jako pierwowzór procedury zawieszenia poboru akcyzy. O związkach prawa akcyzowego z prawem celnym na podstawie doświadczeń niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej, w: Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, red. P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Warszawa 2014. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), Raport roczny 2017, [Google Scholar]
 17. Przemysł i handel naftowy, Warszawa 2018, http://www.popihn.pl/raporty2.php (dostęp: 16.10.2018). [Google Scholar]
 18. PwC, Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych, http://ungc.org.pl/strefa-wiedzy/22202/ [Google Scholar]
 19. Reiwer-Kaliszewska A., Nowak T., Właściwość organów Krajowej Administracji Skarbowej w postępowaniu z tytułu importu towarów oraz w sprawach opłaty paliwowej, w: Prawo celne, podatek akcyzowy oraz kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych. Doświadczenia i wyzwania, red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Szczecin 2018. [Google Scholar]
 20. Sobczyk I., Ochrona i bezpieczeństwo obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej w zadaniach i kompetencjach Służby Celnej, w: Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2011 [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Reiwer-Kaliszewska, Anna & Nowak, Tomasz D. (2019). Reiwer-Kaliszewska, A. , & Nowak, T. D. . (2019). Kontrola celno-skarbowa w obrocie między Unią Europejską a krajami trzecimi. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(3), 226-241. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.329 (Original work published 2019)

MLA style

Reiwer-Kaliszewska, Anna and Nowak, Tomasz D.. Reiwer-Kaliszewska, A. , and T. D. Nowak. “Kontrola Celno-Skarbowa W Obrocie Między Unią Europejską A Krajami Trzecimi”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 3, 2019, pp. 226-241.

Chicago style

Reiwer-Kaliszewska, Anna and Nowak, Tomasz D.. Reiwer-Kaliszewska, Anna , and Tomasz D. Nowak. “Kontrola Celno-Skarbowa W Obrocie Między Unią Europejską A Krajami Trzecimi”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 3 (2019): 226-241. doi:10.7206/kp.2080-1084.329.