en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 3

Analiza porównawcza instytucji odpowiedzialnych za wybór sędziów we Francji, Niemczech i Polsce

Krzysztof Pasierbek
Akademia Leona Koźmińskiego

2019 11 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.324

Abstract

The paper presents a comparative analysis of the institutions responsible for the election, promotions and nominations of judges in France, Germany and Poland. At the very eginning – in the introduction – the genesis of institutions which are equivalents of the National Council of the Judiciary was presented, starting from the philosophical basis for the idea of the independence of courts and judges, through international regulations to the constitutions of individual states. The main part was divided into 3 sections: a brief description of the judiciary, the composition of the institution responsible for the election of judges and the manner of appointing its members, and the competence of the council and the manner of appointing judges. Each of these issues was divided by the selected countries, thanks to which it will be possible to get a clear picture of how these institutions work in individual countries. As a summary, conclusions about how the principle of judiciary independence is met in selected countries, and whether meeting this principle depends exclusively on legal framework.

References

 1. Bobokhidze M., Ensuring judicial independence through appointment of judges by council for the judiciary: Georgia, France, Budapeszt 2012. [Google Scholar]
 2. Dąbrowski S., Władza sądownicza – definicja, funkcje atrybuty, w: Pozycja ustrojowa sędziego, red. R. Piotrowski, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 3. Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 4. Konstytucja. Komentarz, t. II, red. M. Safjan, L. Bosek, Warsaw 2016. [Google Scholar]
 5. Łazarska A., Niezawisłość sędziowska w sprawowaniu urzędu, w: Pozycja ustrojowa sędziego, red. R. Piotrowski, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 6. Garlicki L., Polskie Prawo Konstytucyjne, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 7. Garoupa N., Ginsburg T., The comparative law and economics of judicial councils, “Berkley Journal of International Law” 2009, nr 1. [Google Scholar]
 8. Pilitowski B., Hoffman M., Kociołowicz-Wiśniewska B., Skąd się biorą sędziowie?, Raport fundacji Court Watch Polska. [Google Scholar]
 9. Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 10. Strzembosz A., Zakroczymski S., Między Prawem i Sprawiedliwością, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 11. Tuleja P., Konstytucyjny status Krajowej Rady Sądownictwa, w: Jubileuszowa monografia XX-lecia Krajowej Rady Sądownictwa, red. P. Tuleja, Toruń–Warszawa 2010. [Google Scholar]
 12. Volcansek M.L., Appointing Judges the European Way, “Fordham Urban Law Journal” 2007, No. 1, Vol. 34. [Google Scholar]
 13. Zajadło J., Fałszywość hasła „Demokracja, a nie sędziokracja” – analiza filozoficzno-prawna, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2017, No. 3(36), pp. 5–12. [Google Scholar]
 14. Zawistowski D., Niezależność sądów i niezawisłość sędziów z perspektywy prawa Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny” 2016, nr 2. [Google Scholar]
 15. Ziółkowski M., Prerogatywa Prezydenta RP do powoływania sędziów (uwagi o art. 144 u. 3 pkt 17 i art. 179 Konstytucji), Warszawa 2013. [Google Scholar]
 16. Zoll F., Jak zostaje się sędzią w Niemczech? Czy to porównanie jest uzasadnione?, „Gazeta Wyborcza”, 21 lipca 2017. [Google Scholar]
 17. Bobokhidze M., Ensuring judicial independence through appointment of judges by council for the judiciary: Georgia, France, Budapeszt 2012. [Google Scholar]
 18. Dąbrowski S., Władza sądownicza – definicja, funkcje atrybuty, w: Pozycja ustrojowa sędziego, red. R. Piotrowski, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 19. Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 20. Konstytucja. Komentarz, t. II, red. M. Safjan, L. Bosek, Warsaw 2016. [Google Scholar]
 21. Łazarska A., Niezawisłość sędziowska w sprawowaniu urzędu, w: Pozycja ustrojowa sędziego, red. R. Piotrowski, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 22. Garlicki L., Polskie Prawo Konstytucyjne, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 23. Garoupa N., Ginsburg T., The comparative law and economics of judicial councils, “Berkley Journal of International Law” 2009, nr 1. [Google Scholar]
 24. Pilitowski B., Hoffman M., Kociołowicz-Wiśniewska B., Skąd się biorą sędziowie?, Raport fundacji Court Watch Polska. [Google Scholar]
 25. Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 26. Strzembosz A., Zakroczymski S., Między Prawem i Sprawiedliwością, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 27. Tuleja P., Konstytucyjny status Krajowej Rady Sądownictwa, w: Jubileuszowa monografia XX-lecia Krajowej Rady Sądownictwa, red. P. Tuleja, Toruń–Warszawa 2010. [Google Scholar]
 28. Volcansek M.L., Appointing Judges the European Way, “Fordham Urban Law Journal” 2007, No. 1, Vol. 34. [Google Scholar]
 29. Zajadło J., Fałszywość hasła „Demokracja, a nie sędziokracja” – analiza filozoficzno-prawna, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2017, No. 3(36), pp. 5–12. [Google Scholar]
 30. Zawistowski D., Niezależność sądów i niezawisłość sędziów z perspektywy prawa Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny” 2016, nr 2. [Google Scholar]
 31. Ziółkowski M., Prerogatywa Prezydenta RP do powoływania sędziów (uwagi o art. 144 u. 3 pkt 17 i art. 179 Konstytucji), Warszawa 2013. [Google Scholar]
 32. Zoll F., Jak zostaje się sędzią w Niemczech? Czy to porównanie jest uzasadnione?, „Gazeta Wyborcza”, 21 lipca 2017. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Pasierbek, Krzysztof (2019). Pasierbek, K. . (2019). Analiza porównawcza instytucji odpowiedzialnych za wybór sędziów we Francji, Niemczech i Polsce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(3), 133-151. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.324 (Original work published 2019)

MLA style

Pasierbek, Krzysztof. Pasierbek, K. . “Analiza Porównawcza Instytucji Odpowiedzialnych Za Wybór Sędziów We Francji, Niemczech I Polsce”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 3, 2019, pp. 133-151.

Chicago style

Pasierbek, Krzysztof. Pasierbek, Krzysztof . “Analiza Porównawcza Instytucji Odpowiedzialnych Za Wybór Sędziów We Francji, Niemczech I Polsce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 3 (2019): 133-151. doi:10.7206/kp.2080-1084.324.