en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 4

Włączenie pracowników dziekanatów w proces tworzenia aktów normatywnych. Uwarunkowania strukturalne i możliwości ich przekroczenia

Katarzyna Górak-Sosnowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ewa Wiśniewska
Akademia Leona Koźmińskiego

2019 11 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.341

Abstract

In 2018 Student Services Employee Association (Stowarzyszenie Forum Dzieka na-tów) was established. One of its aims is to get involved in a dialogue with organi-sations and institutions dealing with higher education, in particular with the Ministry of Science and Higher Education as the relevant public authority. In this regard the Association proposed three amendments to the Act of Higher Education and Science in terms of administrative procedure, in particular: notice on initiation of procedure, simplified procedure and silent settlement of case, which were sub-mitted to the Ministry. As a bottom-up initiative of student services employees at HEIs, it enables them to get involved in consulting acts on higher education and proposing amendments to these regulations. This role of the Association is significant due to the fact that in many HEIs student services employees have no ability to provide feedback on the regulations that they are executing.

References

 1. P. Dańczak, Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 2. P. Dańczak, J. Wyporska-Frankiewicz, Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich. Zagadnienia wybrane, [w:] J. Tarno, A. Szot, P. Pokorny (red.), Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, Lublin 2016. [Google Scholar]
 3. M. Hauser, Odpowiednie stosowanie przepisów prawa. Uwagi porządkujące, „Przegląd Prawa i Administracji” 2005, 45. [Google Scholar]
 4. K. Serafin, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, „Studia Ekonomiczne” 2013, 141. [Google Scholar]
 5. R. Sojak, Dziekanat w przestrzeni instytucjonalnej uniwersytetu – w stronę komunikacji symetrycznej, [w:] K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 6. A. Stoczkiewicz, L. Szypulska-Czkwianianc, Zasady współpracy administracji centralnej z dziekanatami na przykładzie Politechniki Warszawskiej, [w:] K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 7. J. Grądziel-Wójcik, Dziekanat a jakość kształcenia. Dobre praktyki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, [w:] K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 8. L. Klat-Wertelecka, Organy szkoły wyższej w postępowaniu administracyjnym, [w:] J. Blicharz, A. Sus, A. Chrisidu-Budnik (red.), Zarządzenia szkołą wyższą, Wrocław 2014. [Google Scholar]
 9. E. Wiśniewska, K. Górak-Sosnowska, Dylematy postępowania administracyjnego w szkołach wyższych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych, [w:] K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 10. K. Sobieralski, Milczenie jako prawna forma niedziałania administracji – konsekwencje procesowe, [w:] J. Korczak (red.), Cywilizacja administracji publicznej, Wrocław 2018. [Google Scholar]
 11. W. Chrościelewski, Z. Kmieciak (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Lex 2019. [Google Scholar]
 12. Strona internetowa Forum Dziekanatów: http://dziekanaty.pl [Google Scholar]
 13. Strona internetowa Stowarzyszenia Forum Dziekanatów: http://forum-dziekanatow.pl [Google Scholar]
 14. Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, MNiSW, 17.09.2018 r. [Google Scholar]
 15. Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów zgłoszonych w ramach opiniowania, MNiSW, 17.09.2018 r. [Google Scholar]
 16. P. Dańczak, Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 17. P. Dańczak, J. Wyporska-Frankiewicz, Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich. Zagadnienia wybrane, [w:] J. Tarno, A. Szot, P. Pokorny (red.), Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, Lublin 2016. [Google Scholar]
 18. M. Hauser, Odpowiednie stosowanie przepisów prawa. Uwagi porządkujące, „Przegląd Prawa i Administracji” 2005, 45. [Google Scholar]
 19. K. Serafin, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, „Studia Ekonomiczne” 2013, 141. [Google Scholar]
 20. R. Sojak, Dziekanat w przestrzeni instytucjonalnej uniwersytetu – w stronę komunikacji symetrycznej, [w:] K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 21. A. Stoczkiewicz, L. Szypulska-Czkwianianc, Zasady współpracy administracji centralnej z dziekanatami na przykładzie Politechniki Warszawskiej, [w:] K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 22. J. Grądziel-Wójcik, Dziekanat a jakość kształcenia. Dobre praktyki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, [w:] K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 23. L. Klat-Wertelecka, Organy szkoły wyższej w postępowaniu administracyjnym, [w:] J. Blicharz, A. Sus, A. Chrisidu-Budnik (red.), Zarządzenia szkołą wyższą, Wrocław 2014. [Google Scholar]
 24. E. Wiśniewska, K. Górak-Sosnowska, Dylematy postępowania administracyjnego w szkołach wyższych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych, [w:] K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 25. K. Sobieralski, Milczenie jako prawna forma niedziałania administracji – konsekwencje procesowe, [w:] J. Korczak (red.), Cywilizacja administracji publicznej, Wrocław 2018. [Google Scholar]
 26. W. Chrościelewski, Z. Kmieciak (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Lex 2019. [Google Scholar]
 27. Strona internetowa Forum Dziekanatów: http://dziekanaty.pl [Google Scholar]
 28. Strona internetowa Stowarzyszenia Forum Dziekanatów: http://forum-dziekanatow.pl [Google Scholar]
 29. Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, MNiSW, 17.09.2018 r. [Google Scholar]
 30. Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów zgłoszonych w ramach opiniowania, MNiSW, 17.09.2018 r. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Górak-Sosnowska, Katarzyna & Wiśniewska, Ewa (2019). Górak-Sosnowska, K. , & Wiśniewska, E. . (2019). Włączenie pracowników dziekanatów w proces tworzenia aktów normatywnych. Uwarunkowania strukturalne i możliwości ich przekroczenia. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(4), 51-67. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.341 (Original work published 2019)

MLA style

Górak-Sosnowska, Katarzyna and Wiśniewska, Ewa. Górak-Sosnowska, K. , and E. Wiśniewska. “Włączenie Pracowników Dziekanatów W Proces Tworzenia Aktów Normatywnych. Uwarunkowania Strukturalne I Możliwości Ich Przekroczenia”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 4, 2019, pp. 51-67.

Chicago style

Górak-Sosnowska, Katarzyna and Wiśniewska, Ewa. Górak-Sosnowska, Katarzyna , and Ewa Wiśniewska. “Włączenie Pracowników Dziekanatów W Proces Tworzenia Aktów Normatywnych. Uwarunkowania Strukturalne I Możliwości Ich Przekroczenia”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 4 (2019): 51-67. doi:10.7206/kp.2080-1084.341.