en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 4

On The Comprehensive Regulation of the Sphere of Public Documents in Poland

Remigiusz Lewandowski
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Tadeusz Wachowski
Szkoła Główna Handlowa

2018 10 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.259

Abstract

This paper offers an analysis of a draft bill on Public Documents together with implementing acts. It focuses, in particular, on the key regulations concerning the list of public documents and their classification, on the process of document specimen design as well as on the exclusivity granted to the producer of blank forms of documents of the first category, examining the impact of the analysed regulations on the system of public document security. The analysis leads to a conclusion that the draft bill has some essential drawbacks which may make the law in question inconsistent with EU law and reduce the level of public document security. These drawbacks have been identified and appropriate corrections have been suggested.

References

 1. Dietl M., Proces monopolizacji i niepewność, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 2. Druk sejmowy nr 2153. [Google Scholar]
 3. Jakielaszek E., Światowe nowości w zabezpieczaniu banknotów i dokumentów, „Człowiek i Dokumenty” 2011, 23. [Google Scholar]
 4. Jakielaszek E., Cymerman Ł., Model procesu globalnego zarządzania tożsamością, „Człowiek i Dokumenty” 2013, 30. [Google Scholar]
 5. Goc M., O potrzebie uregulowań prawno-organizacyjnych problematyki dokumentów publicznych, „Człowiek i Dokumenty” 2009, 13. [Google Scholar]
 6. Goc M., Przestępczość przeciwko dokumentom ciągle groźna, „Człowiek i Dokumenty” 2016, 43. [Google Scholar]
 7. Goc M., Skuteczność zabezpieczeń polskich dowodów rejestracyjnych, „Człowiek i Dokumenty” 2010, 17. [Google Scholar]
 8. Kołecki H., Dokumenty publiczne – narzędzie przestępcze czy ochrony przed nim?, „Człowiek i Dokumenty” 2008, 8Lewandowski R., Analiza Koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2017, 16. Lewandowski R., Analiza nowej koncepcji elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2016, 3(48). [Google Scholar]
 9. Lewandowski R., Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo dokumentów publicznych i banknotów, [w:] Goc M., Tomaszewski T., Lewandowski R. (red.), Kryminalistyka – jedność nauki i praktyki. Przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 10. Lewandowski R., Contemporary Monopolies in the Polish Economy – A Case Study of PWPW, „Oeconomia Copernicana” 2014, 5(3). [Google Scholar]
 11. Lewandowski R., Evaluation of legal and technical solutions with respect to new types of documents in the health care system – KUZ, KSM and KSA, „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2015, 16. [Google Scholar]
 12. Lewandowski R., O potrzebie regulacji sfery dokumentów publicznych, [w:] Cieśla R. (red.), Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów, Wrocław 2017. [Google Scholar]
 13. Lewandowski R., Goliński T., Nielegalna migracja a bezpieczeństwo identyfikacyjne, [w:] Tomaszewska-Michalak M., Tomaszewski T. (red.), Dokumenty a prawo. Prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów i e-dokumentów, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 14. Luśnia T., Łuczak R., Fałszerstwa polskich dowodów osobistych poprzez wymianę fotografii. Część II – współcześnie, „Człowiek i Dokumenty” 2013, 30. [Google Scholar]
 15. Maciejewski W., Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa dokumentów, „Człowiek i Dokumenty” 2007, 6. [Google Scholar]
 16. Projekt ustawy o dokumentach publicznych, „Człowiek i Dokumenty” 2006, 3. [Google Scholar]
 17. Ślaski K., E-dokumenty – nowe wyzwania dla ekspertów, „Człowiek i Dokumenty” 2011, 21. [Google Scholar]
 18. Ślaski K., Fałszerstwa dokumentów w praktyce Straży Granicznej, „Człowiek i Dokumenty” 2006, 2. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Lewandowski, Remigiusz & Wachowski, Tadeusz (2018). On The Comprehensive Regulation of the Sphere of Public Documents in Poland. (2018). On The Comprehensive Regulation of the Sphere of Public Documents in Poland. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(4), 189-217. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.259 (Original work published 2018)

MLA style

Lewandowski, Remigiusz and Wachowski, Tadeusz. “On The Comprehensive Regulation Of The Sphere Of Public Documents In Poland”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 4, 2018, pp. 189-217.

Chicago style

Lewandowski, Remigiusz and Wachowski, Tadeusz. “On The Comprehensive Regulation Of The Sphere Of Public Documents In Poland”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 4 (2018): 189-217. doi:10.7206/kp.2080-1084.259.