en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 4

Kompleksowa regulacja sfery dokumentów publicznych w Polsce

Remigiusz Lewandowski
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Tadeusz Wachowski
Szkoła Główna Handlowa

2018 10 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.258

Abstract

Niniejsze opracowanie stanowi analizę projektowanej ustawy o dokumentach publicznych wraz z aktami wykonawczymi. W szczególności skupiono się na kluczowych przepisach, dotyczących wykazu dokumentów publicznych i ich klasyfikacji, procesie opracowywania wzoru dokumentu oraz wyłączności udzielonej wytwórcy blankietów dokumentów pierwszej kategorii, badając wpływ analizowanych regulacji na system bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Analiza prowadzi do wniosku, że projekt ustawy obarczony jest szeregiem istotnych mankamentów, które mogą powodować jego niezgodność z prawem UE oraz obniżać poziom bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Mankamenty te zostały zidentyfikowane i zaproponowano w odniesieniu do nich konkretne korekty.

References

 1. Dietl M., Proces monopolizacji i niepewność, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 2. Druk sejmowy nr 2153. [Google Scholar]
 3. Jakielaszek E., Światowe nowości w zabezpieczaniu banknotów i dokumentów, „Człowiek i Dokumenty” 2011, 23. [Google Scholar]
 4. Jakielaszek E., Cymerman Ł., Model procesu globalnego zarządzania tożsamością, „Człowiek i Dokumenty” 2013, 30. [Google Scholar]
 5. Goc M., O potrzebie uregulowań prawno-organizacyjnych problematyki dokumentów publicznych, „Człowiek i Dokumenty” 2009, 13. [Google Scholar]
 6. Goc M., Przestępczość przeciwko dokumentom ciągle groźna, „Człowiek i Dokumenty” 2016, 43. [Google Scholar]
 7. Goc M., Skuteczność zabezpieczeń polskich dowodów rejestracyjnych, „Człowiek i Dokumenty” 2010, 17. [Google Scholar]
 8. Kołecki H., Dokumenty publiczne – narzędzie przestępcze czy ochrony przed nim?, „Człowiek i Dokumenty” 2008, 8Lewandowski R., Analiza Koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2017, 16. Lewandowski R., Analiza nowej koncepcji elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2016, 3(48). [Google Scholar]
 9. Lewandowski R., Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo dokumentów publicznych i banknotów, [w:] Goc M., Tomaszewski T., Lewandowski R. (red.), Kryminalistyka – jedność nauki i praktyki. Przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 10. Lewandowski R., Contemporary Monopolies in the Polish Economy – A Case Study of PWPW, „Oeconomia Copernicana” 2014, 5(3). [Google Scholar]
 11. Lewandowski R., Evaluation of legal and technical solutions with respect to new types of documents in the health care system – KUZ, KSM and KSA, „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2015, 16. [Google Scholar]
 12. Lewandowski R., O potrzebie regulacji sfery dokumentów publicznych, [w:] Cieśla R. (red.), Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów, Wrocław 2017. [Google Scholar]
 13. Lewandowski R., Goliński T., Nielegalna migracja a bezpieczeństwo identyfikacyjne, [w:] Tomaszewska-Michalak M., Tomaszewski T. (red.), Dokumenty a prawo. Prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów i e-dokumentów, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 14. Luśnia T., Łuczak R., Fałszerstwa polskich dowodów osobistych poprzez wymianę fotografii. Część II – współcześnie, „Człowiek i Dokumenty” 2013, 30. [Google Scholar]
 15. Maciejewski W., Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa dokumentów, „Człowiek i Dokumenty” 2007, 6. [Google Scholar]
 16. Projekt ustawy o dokumentach publicznych, „Człowiek i Dokumenty” 2006, 3. [Google Scholar]
 17. Ślaski K., E-dokumenty – nowe wyzwania dla ekspertów, „Człowiek i Dokumenty” 2011, 21. [Google Scholar]
 18. Ślaski K., Fałszerstwa dokumentów w praktyce Straży Granicznej, „Człowiek i Dokumenty” 2006, 2. [Google Scholar]
 19. Dietl M., Proces monopolizacji i niepewność, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 20. Druk sejmowy nr 2153. [Google Scholar]
 21. Jakielaszek E., Światowe nowości w zabezpieczaniu banknotów i dokumentów, „Człowiek i Dokumenty” 2011, 23. [Google Scholar]
 22. Jakielaszek E., Cymerman Ł., Model procesu globalnego zarządzania tożsamością, „Człowiek i Dokumenty” 2013, 30. [Google Scholar]
 23. Goc M., O potrzebie uregulowań prawno-organizacyjnych problematyki dokumentów publicznych, „Człowiek i Dokumenty” 2009, 13. [Google Scholar]
 24. Goc M., Przestępczość przeciwko dokumentom ciągle groźna, „Człowiek i Dokumenty” 2016, 43. [Google Scholar]
 25. Goc M., Skuteczność zabezpieczeń polskich dowodów rejestracyjnych, „Człowiek i Dokumenty” 2010, 17. [Google Scholar]
 26. Kołecki H., Dokumenty publiczne – narzędzie przestępcze czy ochrony przed nim?, „Człowiek i Dokumenty” 2008, 8Lewandowski R., Analiza Koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2017, 16. Lewandowski R., Analiza nowej koncepcji elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2016, 3(48). [Google Scholar]
 27. Lewandowski R., Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo dokumentów publicznych i banknotów, [w:] Goc M., Tomaszewski T., Lewandowski R. (red.), Kryminalistyka – jedność nauki i praktyki. Przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 28. Lewandowski R., Contemporary Monopolies in the Polish Economy – A Case Study of PWPW, „Oeconomia Copernicana” 2014, 5(3). [Google Scholar]
 29. Lewandowski R., Evaluation of legal and technical solutions with respect to new types of documents in the health care system – KUZ, KSM and KSA, „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2015, 16. [Google Scholar]
 30. Lewandowski R., O potrzebie regulacji sfery dokumentów publicznych, [w:] Cieśla R. (red.), Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów, Wrocław 2017. [Google Scholar]
 31. Lewandowski R., Goliński T., Nielegalna migracja a bezpieczeństwo identyfikacyjne, [w:] Tomaszewska-Michalak M., Tomaszewski T. (red.), Dokumenty a prawo. Prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów i e-dokumentów, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 32. Luśnia T., Łuczak R., Fałszerstwa polskich dowodów osobistych poprzez wymianę fotografii. Część II – współcześnie, „Człowiek i Dokumenty” 2013, 30. [Google Scholar]
 33. Maciejewski W., Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa dokumentów, „Człowiek i Dokumenty” 2007, 6. [Google Scholar]
 34. Projekt ustawy o dokumentach publicznych, „Człowiek i Dokumenty” 2006, 3. [Google Scholar]
 35. Ślaski K., E-dokumenty – nowe wyzwania dla ekspertów, „Człowiek i Dokumenty” 2011, 21. [Google Scholar]
 36. Ślaski K., Fałszerstwa dokumentów w praktyce Straży Granicznej, „Człowiek i Dokumenty” 2006, 2. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Lewandowski, Remigiusz & Wachowski, Tadeusz (2018). Kompleksowa regulacja sfery dokumentów publicznych w Polsce. (2018). Kompleksowa regulacja sfery dokumentów publicznych w Polsce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(4), 158-188. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.258 (Original work published 2018)

MLA style

Lewandowski, Remigiusz and Wachowski, Tadeusz. “Kompleksowa Regulacja Sfery Dokumentów Publicznych W Polsce”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 4, 2018, pp. 158-188.

Chicago style

Lewandowski, Remigiusz and Wachowski, Tadeusz. “Kompleksowa Regulacja Sfery Dokumentów Publicznych W Polsce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 4 (2018): 158-188. doi:10.7206/kp.2080-1084.258.