en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 4

Treaty Freedoms and the Principles of Law

Michał Bonczkowski
Instytut Nauk Prawnych PAN

2018 10 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.250

Abstract

This article aims to show the similarity between the arguments developed regarding the Treaty freedoms and the approach to the legal principles proposed by R. Alexy. Treaty freedoms from the Treaty on the functioning of the European Union, developed in the course of the Court’s many years of judicial activity, have a number of similarities to the concept of the principles of law proposed by prof. Robert Alex. This is evidenced by – the position of the principles of law in the legal system, the possibility of grading them, or a separate method of resolving the conflict of two opposing principles of law. The article analyses selected treaty freedoms in relation to tax matters and compares them with theoretical schemas proposed by prof. Robert Alexy.

References

 1. Alexy R., A Theory of Constitutional Rights, Oxford 2002. [Google Scholar]
 2. Baran M., Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 3. Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 4. Forsthoff U., Randelzhofer A. (red.), Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Swoboda przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości. Komentarz, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 5. Jamroży M., Komentarz do wyroku TS z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie C-279/93 FinanzamtKoln-Altstadt v. Roland Schumacker, ECR 1995, [w:] W. Nykiel, A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, Warszawa 2014, s. 106–115. [Google Scholar]
 6. Jerzykowski A., Komentarz do wyroku TS z dnia 28 stycznia 1992 r. w sprawie C-204/90 Hans Martin Bachmann v. Państwo Belgijskie, ECR 1992, [w:] W. Nykiel, A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, Warszawa 2014, s. 80–94. [Google Scholar]
 7. Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012. [Google Scholar]
 8. Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 9. Marcisz P., Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 10. Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 11. Tkacz S., O zintegrowaniu koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie, Toruń 2014. [Google Scholar]
 12. Uss M., Komentarz do wyroku TS z dnia 11 sierpnia 1995 r. w sprawie C-80/94 G.H.E. J. [Google Scholar]
 13. Wielockx v. Inspecteur der Directe Belastinger, ECR 1995, [w:] W. Nykiel, A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, Warszawa 2014, s. 115–123. [Google Scholar]
 14. Zalasiński A., Test podatkowej dyskryminacji sprzecznej z prawem w postępowaniu sądowo-administracyjnym WE, „Monitor Podatkowy” 2007, 8. [Google Scholar]
 15. Zieliński M., Ziembiński Z., Wronkowska S., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1977. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Bonczkowski, Michał (2018). Treaty Freedoms and the Principles of Law. (2018). Treaty Freedoms and the Principles of Law. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(4), 29-47. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.250 (Original work published 2018)

MLA style

Bonczkowski, Michał. “Treaty Freedoms And The Principles Of Law”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 4, 2018, pp. 29-47.

Chicago style

Bonczkowski, Michał. “Treaty Freedoms And The Principles Of Law”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 4 (2018): 29-47. doi:10.7206/kp.2080-1084.250.