en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 3

Jerzy Stelmach, Twenty Five Eristic Devices Used Successfully in Politics, Legal Discourse, Business, and Family Life

Jolanta Jabłońska-Bonca
Akademia Leona Koźmińskiego

2018 10 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.246

Abstract

A Review: Jerzy Stelmach, Sztuka manipulacji, Warszawa 2018

References

 1. Jabłońska-Bonca J., Auctoritas non veritas faciunt legem? Z problematyki funkcji autorytetów prawniczych, [w:] M. Pichlak (red.), Profesjonalna kultura prawnicza, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 2. Jabłońska-Bonca J., Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa 2002 [Google Scholar]
 3. Jabłońska-Bonca J., Prawnik jako negocjator - z problematyki retoryki interpersonalnej, „Studia Prawnicze" 2011, 3-4. [Google Scholar]
 4. Jabłońska-Bonca J., Prawo w kręgu mitów, Gdańsk 1995 [Google Scholar]
 5. Jabłońska-Bonca J., Zeidler K., Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, Warszawa 2016 [Google Scholar]
 6. Kołakowski L., Pochwała niekonsekwencji, Londyn 1989 [Google Scholar]
 7. Kotarbiński T, Wstęp, [w:] A. Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 1986 [Google Scholar]
 8. Schopenhauer A., Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 9. Stelmach J., Kodeks argumentacyjny dla prawników, Kraków 2003 [Google Scholar]
 10. Stelmach J., ,,Licytacje są trochę jak seks". Prof. Jerzy Stelmach opowiada o kolekcjonowaniu, www.gazetakrakowska.pl 12.04.2013. [Google Scholar]
 11. Stelmach J., Uporczywe upodobanie. Zapiski kolekcjonera, Warszawa 2013 [Google Scholar]
 12. Stelmach J., Brożek B., Methods of Legal Reasoning, New York 2006 [Google Scholar]
 13. Stelmach J., Brożek B., Metody prawnicze, Kraków 2004 [Google Scholar]
 14. Stelmach J., Brożek B., Negocjacje, Kraków 2014 [Google Scholar]
 15. Stelmach J., Brożek B., Sztuka negocjacji prawniczych, Warszawa 2011 [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Jabłońska-Bonca, Jolanta (2018). Jerzy Stelmach, Twenty Five Eristic Devices Used Successfully in Politics, Legal Discourse, Business, and Family Life. (2018). Jerzy Stelmach, Twenty Five Eristic Devices Used Successfully in Politics, Legal Discourse, Business, and Family Life. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(3), 343-347. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.246 (Original work published 2018)

MLA style

Jabłońska-Bonca, Jolanta. “Jerzy Stelmach, Twenty Five Eristic Devices Used Successfully In Politics, Legal Discourse, Business, And Family Life”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 3, 2018, pp. 343-347.

Chicago style

Jabłońska-Bonca, Jolanta. “Jerzy Stelmach, Twenty Five Eristic Devices Used Successfully In Politics, Legal Discourse, Business, And Family Life”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 3 (2018): 343-347. doi:10.7206/kp.2080-1084.246.