en pl
en pl

Coaching Review

Show issue
Year 2018 
Issue 10

Skuteczna zmiana w coachingu. Transteoretyczny model zmiany i podejście systemowe jako determinanty trwałej zmiany coachingowej

Magdalena Kozioł
coach@magdalenakoziol.pl

Rafał Szewczak
rafal.szewczak@arsmentoris.pl

2018 (10) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.65

Abstract

Czynnikiem budującym wiarygodność i skuteczność coachingu jest praktyka w podejściu evidence based coaching. Artykuł prezentuje jeden z modeli opartych na dowodach: transteoretyczny model zmiany (TMZ) autorstwa J.O. Prochaski i C. DiClemente i jego zastosowanie w coachingu. Omawiana jest istota TMZ, etapy zmiany i procesy zmiany oraz szczegółowo przedstawiony jest proces coachingowy oparty o TMZ oraz podejście systemowe.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kozioł, Magdalena & Szewczak, Rafał (2018). Skuteczna zmiana w coachingu. Transteoretyczny model zmiany i podejście systemowe jako determinanty trwałej zmiany coachingowej . (2018). Skuteczna zmiana w coachingu. Transteoretyczny model zmiany i podejście systemowe jako determinanty trwałej zmiany coachingowej . Coaching Review, (10), 171–192. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.65 (Original work published 2018)

MLA style

Kozioł, Magdalena and Szewczak, Rafał. “Skuteczna Zmiana W Coachingu. Transteoretyczny Model Zmiany I Podejście Systemowe Jako Determinanty Trwałej Zmiany Coachingowej ”. 2018. Coaching Review, no. 10, 2018, pp. 171–192.

Chicago style

Kozioł, Magdalena and Szewczak, Rafał. “Skuteczna Zmiana W Coachingu. Transteoretyczny Model Zmiany I Podejście Systemowe Jako Determinanty Trwałej Zmiany Coachingowej ”. Coaching Review, Coaching Review, no. 10 (2018): 171–192. doi:10.7206/cr.2081-7029.65.