en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2017 
Volume 9 
Issue 4

Wpływ Human Rights Act na definiowanie organu administracji publicznej w Wielkiej Brytanii – uwagi porównawcze

Anna Budnik
Uniwersytet w Białymstoku

2017 9 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.164

Abstract

Przedmiotem opracowania jest uchwalony przez parlament brytyjski w 1998 r. Human Rights Act (HRA) i jego wpływ na rozumienie pojęcia organu administracji publicznej w prawie angielskim. Uzasadnieniem podjęcia tematu jest ukazanie rozwoju doktryny brytyjskiego prawa administracyjnego pod wpływem prawa międzynarodowego na wskutek inkorporacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W artykule ukazano drogę Wielkiej Brytanii do implementacji Konwencji i związanie się jej przepisami, a także zmianę w definiowaniu organu władzy publicznej (public authority). Wskazano również, że pojęcie organu administracji publicznej na gruncie HRA w Wielkiej Brytanii jest węższe od tej przyjętej na gruncie prawa polskiego i tym samym istnieje mniejsza ochrona obywateli brytyjskich przed działaniem administracji publicznej w tym państwie.

References

 1. Bamforth N., The Application of the Human Rights Act 1998 to Public Authorities and PrivateBodies, „Cambridge Law Journal” 1999, 58(1). [Google Scholar]
 2. Bruce J., Private Bodies, Public Functions?, „Judicial Review” 2008, 13(1). [Google Scholar]
 3. Campbell C.D., Monopoly power as public power for the purposes of judicial review, „LawQuarterly Review July” 2009, 129. [Google Scholar]
 4. Cane P., Administrative law, Oxford–New York 2004. [Google Scholar]
 5. Craig P., Administrative law, London 2008. [Google Scholar]
 6. Drabble R., Public Authorities and the Human Rights Act, „Judicial Review” 2006, 11(1). [Google Scholar]
 7. Jaśkowska M., Właściwość sądów administracyjnych (zagadnienia wybrane), [w:] J. Zimmermann(red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 8. Johnston J., The Meaning of “Public Authority” under the Human Rights Act, „Judicial Review”2001, 6(4). [Google Scholar]
 9. Lidbetter A., Randhawa J., Public Body Direct Labour Versus Contracting Out – Accountabilityand Enforcement, „Judicial Review” 2005, 10(4). [Google Scholar]
 10. Lord Lester QC, Lord Pannick QC, Javan Herberg (ed.), Human Rights Law and Practice,London 2009. [Google Scholar]
 11. Lord Pannick QC, Functions of a public nature, „Judicial Review” 2009, 12(1). [Google Scholar]
 12. Martysz Cz., Komentarz do art.1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Lex/el. [Google Scholar]
 13. Plesnarowicz-Durska E., Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, Warszawa2014, Lex/el. [Google Scholar]
 14. Shaheed Fatima, Using International Law in Domestic Courts – Part II: UndomesticatedTreaties, „Judicial Review” 2003, 8(3). [Google Scholar]
 15. Sinclair M., Judicial Review of the Exercise of Public Power, „Denning Law Journal” 1992, 1. [Google Scholar]
 16. The Hon Mr Justice Lloyd Jones, Is International Law a Part of the Law of England?, „JudicialReview” 2011, 16(3). [Google Scholar]
 17. Williams A., Public Functions and Amenability: Recent Trends, „Judicial Review” 2017, 22(1). [Google Scholar]
 18. Woś T. (red.), Art. 3. Zakres działania sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. VI, Lex/el. [Google Scholar]
 19. Bamforth N., The Application of the Human Rights Act 1998 to Public Authorities and PrivateBodies, „Cambridge Law Journal” 1999, 58(1). [Google Scholar]
 20. Bruce J., Private Bodies, Public Functions?, „Judicial Review” 2008, 13(1). [Google Scholar]
 21. Campbell C.D., Monopoly power as public power for the purposes of judicial review, „LawQuarterly Review July” 2009, 129. [Google Scholar]
 22. Cane P., Administrative law, Oxford–New York 2004. [Google Scholar]
 23. Craig P., Administrative law, London 2008. [Google Scholar]
 24. Drabble R., Public Authorities and the Human Rights Act, „Judicial Review” 2006, 11(1). [Google Scholar]
 25. Jaśkowska M., Właściwość sądów administracyjnych (zagadnienia wybrane), [w:] J. Zimmermann(red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 26. Johnston J., The Meaning of “Public Authority” under the Human Rights Act, „Judicial Review”2001, 6(4). [Google Scholar]
 27. Lidbetter A., Randhawa J., Public Body Direct Labour Versus Contracting Out – Accountabilityand Enforcement, „Judicial Review” 2005, 10(4). [Google Scholar]
 28. Lord Lester QC, Lord Pannick QC, Javan Herberg (ed.), Human Rights Law and Practice,London 2009. [Google Scholar]
 29. Lord Pannick QC, Functions of a public nature, „Judicial Review” 2009, 12(1). [Google Scholar]
 30. Martysz Cz., Komentarz do art.1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Lex/el. [Google Scholar]
 31. Plesnarowicz-Durska E., Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, Warszawa2014, Lex/el. [Google Scholar]
 32. Shaheed Fatima, Using International Law in Domestic Courts – Part II: UndomesticatedTreaties, „Judicial Review” 2003, 8(3). [Google Scholar]
 33. Sinclair M., Judicial Review of the Exercise of Public Power, „Denning Law Journal” 1992, 1. [Google Scholar]
 34. The Hon Mr Justice Lloyd Jones, Is International Law a Part of the Law of England?, „JudicialReview” 2011, 16(3). [Google Scholar]
 35. Williams A., Public Functions and Amenability: Recent Trends, „Judicial Review” 2017, 22(1). [Google Scholar]
 36. Woś T. (red.), Art. 3. Zakres działania sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. VI, Lex/el. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Budnik, Anna (2017). Wpływ Human Rights Act na definiowanie organu administracji publicznej w Wielkiej Brytanii – uwagi porównawcze. (2017). Wpływ Human Rights Act na definiowanie organu administracji publicznej w Wielkiej Brytanii – uwagi porównawcze. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(4), 36-55. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.164 (Original work published 2017)

MLA style

Budnik, Anna. “Wpływ Human Rights Act Na Definiowanie Organu Administracji Publicznej W Wielkiej Brytanii – Uwagi Porównawcze”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 9, no. 4, 2017, pp. 36-55.

Chicago style

Budnik, Anna. “Wpływ Human Rights Act Na Definiowanie Organu Administracji Publicznej W Wielkiej Brytanii – Uwagi Porównawcze”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, no. 4 (2017): 36-55. doi:10.7206/kp.2080-1084.164.