en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 1

Dobro wspólne: od filozoficznych podstaw do konstytucyjnej zasady. Część druga: Platońska wizja dobra wspólnego w aspekcie religijnym

Krzysztof Piotrowski
Akademia Leona Koźmińskiego

2018 10 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.177

Abstract

Niniejszy artykuł jest próbą wyjaśnienia Platońskiej koncepcji dobra wspólnego jako teorii znacznie bardziej odpowiadającej dobru ogółu (jako takiemu), niż współczesne teorie, które stawiają człowieka na piedestale. Poprzez odniesienia do treści Praw oraz Państwa zostanie przedstawione, że Platon postrzegał swoją ideę w państwowotwórczy sposób. Jest to bardzo trafna interpretacja troski o dobro ogółu. W tekście została także wskazana rola pierwiastków religijnych w treści Platońskiej koncepcji.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Piotrowski, Krzysztof (2018). Dobro wspólne: od filozoficznych podstaw do konstytucyjnej zasady. Część druga: Platońska wizja dobra wspólnego w aspekcie religijnym. (2018). Dobro wspólne: od filozoficznych podstaw do konstytucyjnej zasady. Część druga: Platońska wizja dobra wspólnego w aspekcie religijnym. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(1), 136-152. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.177 (Original work published 2018)

MLA style

Piotrowski, Krzysztof. “Dobro Wspólne: Od Filozoficznych Podstaw Do Konstytucyjnej Zasady. Część Druga: Platońska Wizja Dobra Wspólnego W Aspekcie Religijnym”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 1, 2018, pp. 136-152.

Chicago style

Piotrowski, Krzysztof. “Dobro Wspólne: Od Filozoficznych Podstaw Do Konstytucyjnej Zasady. Część Druga: Platońska Wizja Dobra Wspólnego W Aspekcie Religijnym”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 1 (2018): 136-152. doi:10.7206/kp.2080-1084.177.