en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 1

Działalność nierejestrowana w świetle przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców

Patrycja Dolniak
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

2018 10 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.181

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest analiza ustawy Prawo przedsiębiorców w zakresie regulacji wprowadzającej możliwość wykonywania działalności gospodarczej bez obowiązku jej uprzedniej rejestracji. Poniższe rozważania zawierają krytyczną analizę potencjalnych skutków przepisów wprowadzonych w ramach Konstytucji Biznesu, które to regulacje przewidują możliwość wykonywania działalności o wszystkich cechach działalności gospodarczej, bez konieczności uzyskania wpisu w rejestrze.

References

 1. Borowicz K., Kurzajewski M., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z komentarzem,Warszawa 2005. [Google Scholar]
 2. Brożyna M., Chudzik M., Kohutek K., Molis J., Szuster S., Komentarz do ustawy z dnia 2 lipca2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, LEX/el. 2005. [Google Scholar]
 3. Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwiesądowym, Lex 2012. [Google Scholar]
 4. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 5. Powałowski A. (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 6. Sieradzka M., Zdyb M. (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz,Warszawa 2013. [Google Scholar]
 7. Wrześniewski P., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2010 [Google Scholar]
 8. Borowicz K., Kurzajewski M., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z komentarzem,Warszawa 2005. [Google Scholar]
 9. Brożyna M., Chudzik M., Kohutek K., Molis J., Szuster S., Komentarz do ustawy z dnia 2 lipca2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, LEX/el. 2005. [Google Scholar]
 10. Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwiesądowym, Lex 2012. [Google Scholar]
 11. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 12. Powałowski A. (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 13. Sieradzka M., Zdyb M. (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz,Warszawa 2013. [Google Scholar]
 14. Wrześniewski P., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2010 [Google Scholar]
 15. Borowicz K., Kurzajewski M., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z komentarzem,Warszawa 2005. [Google Scholar]
 16. Brożyna M., Chudzik M., Kohutek K., Molis J., Szuster S., Komentarz do ustawy z dnia 2 lipca2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, LEX/el. 2005. [Google Scholar]
 17. Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwiesądowym, Lex 2012. [Google Scholar]
 18. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 19. Powałowski A. (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 20. Sieradzka M., Zdyb M. (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz,Warszawa 2013. [Google Scholar]
 21. Wrześniewski P., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2010 [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Dolniak, Patrycja (2018). Działalność nierejestrowana w świetle przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. (2018). Działalność nierejestrowana w świetle przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(1), 216-229. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.181 (Original work published 2018)

MLA style

Dolniak, Patrycja. “Działalność Nierejestrowana W Świetle Przepisów Ustawy Prawo Przedsiębiorców”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 1, 2018, pp. 216-229.

Chicago style

Dolniak, Patrycja. “Działalność Nierejestrowana W Świetle Przepisów Ustawy Prawo Przedsiębiorców”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 1 (2018): 216-229. doi:10.7206/kp.2080-1084.181.