en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 1

Znaczenie zasady jawności dla demokracji

2018 10 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.171

Abstract

Szwedzka ustawa zasadnicza Akt o druku z 1766 r. (Tryckfrihetsförordningen), pierwsza na świecie ustawa gwarantująca prawo publicznego dostępu do dokumentów państwowych, jest częścią konstytucji tego kraju i zapewnia dziś jak najszerszy publiczny dostęp do oficjalnych dokumentów. Akt ten stanowi podstawę tradycyjnego prawa szwedzkiego znanego jako Zasada jawności (offentlighetsprincipen), która odgrywa kluczową rolę nie tylko w zapewnianiu obywatelom prawa dostępu do dokumentów publicznych, ale jest także niezbędna w sprawowaniu odpowiedzialności ze strony urzędników rządowych i państwowych. Stosowanie jak największej przejrzystości przyczynia się do właściwego funkcjonowania liberalnego systemu demokratycznego, ograniczając jednocześnie korupcję i nadużycia. Rozwój przejrzystości i kształtowanie otwartego społeczeństwa sprzyja większemu udziałowi obywateli w społeczeństwie, wzbudza zaufanie do państwa – niezbędny element budowania skutecznego państwa, które ma służyć jego właścicielom, obywatelom – oraz przyczynia się do funkcjonowania rządów prawa i podnosi jakość demokracji.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Znaczenie zasady jawności dla demokracji. (2018). Znaczenie zasady jawności dla demokracji. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(1), 7-19. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.171 (Original work published 2018)

MLA style

“Znaczenie Zasady Jawności Dla Demokracji”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 1, 2018, pp. 7-19.

Chicago style

“Znaczenie Zasady Jawności Dla Demokracji”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 1 (2018): 7-19. doi:10.7206/kp.2080-1084.171.