en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 2

Shaping the higher education system in Poland by way of executive and internal acts – the permissible regulation scope

Aleksandra Syryt
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.207

Abstract

The article discusses the issue of the possibility of regulating matters concerning higher education and its institutions in executive and internal acts. It presents the acceptable limits of delegating matters relating to higher education to regulations, as well as internal acts of higher education institutions. These limits are described taking into account the principle of autonomy of higher education institutions, as well as the rules on the creation of law, in particular the rules for issuing regulations. It was also pointed out that the incorrect division of matter between act of parliament (statute) and a regulation violates constitutional rules of law creation. It is also contrary to the protection of entities’ trust in the state and law and the principle of division and balance of power. Faulty formation of the higher education system is not good to the quality of education and conducting scientific research. It hinders the implementation of the freedom of science.

References

 1. Banaszak B., Komentarz do art. 92, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 2. Banaszak B., Komentarz do art. 92, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 3. Borysiak W., Królikowski M., Szczucki K., Komentarz do art. 70 Konstytucji, [w:] L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 4. Borysiak W., Królikowski M., Szczucki K., Komentarz do art. 70 Konstytucji, [w:] L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 5. Działocha K., Komentarz do artykułu 92, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 6. Działocha K., Komentarz do artykułu 92, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 7. Działocha K., Konstytucyjne cechy ustawy, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 23–39. [Google Scholar]
 8. Działocha K., Konstytucyjne cechy ustawy, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 23–39. [Google Scholar]
 9. Działocha K., Ustawa a inne akty normatywne oraz ustawodawstwo delegowane, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 39–75. [Google Scholar]
 10. Działocha K., Ustawa a inne akty normatywne oraz ustawodawstwo delegowane, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 39–75. [Google Scholar]
 11. Federczyk W., Syryt A., Kognicja TK do badania aktów normatywnych niebędących źródłami prawa powszechnie obowiązującego i innych aktów prawnych – wybrane zagadnienia z orzecznictwa, [w:] J. Podkowik, J. Sułkowski (red.), Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2017, s. 67–97. [Google Scholar]
 12. Federczyk W., Syryt A., Kognicja TK do badania aktów normatywnych niebędących źródłami prawa powszechnie obowiązującego i innych aktów prawnych – wybrane zagadnienia z orzecznictwa, [w:] J. Podkowik, J. Sułkowski (red.), Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2017, s. 67–97. [Google Scholar]
 13. Fedorowicz M., Ustawa po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Zagadnienia wybrane), „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004(2). [Google Scholar]
 14. Fedorowicz M., Ustawa po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Zagadnienia wybrane), „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004(2). [Google Scholar]
 15. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 16. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 17. Garlicki L., Uwagi do art. 70, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 18. Garlicki L., Uwagi do art. 70, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 19. Gwiżdż A., Struktura wewnętrzna ustawy, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 105–115. [Google Scholar]
 20. Gwiżdż A., Struktura wewnętrzna ustawy, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 105–115. [Google Scholar]
 21. Gwiżdż A., Ustawa i materia ustawodawcza, [w:] A. Patrzałek (red.), Problemy prawodawstwa w nowej Konstytucji PRL, Wrocław 1988. [Google Scholar]
 22. Gwiżdż A., Ustawa i materia ustawodawcza, [w:] A. Patrzałek (red.), Problemy prawodawstwa w nowej Konstytucji PRL, Wrocław 1988. [Google Scholar]
 23. Kiebała A., Autonomia szkół wyższych (rozdział 4), [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, Rzeszów 2008. [Google Scholar]
 24. Kiebała A., Autonomia szkół wyższych (rozdział 4), [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, Rzeszów 2008. [Google Scholar]
 25. Krzywoń A., Konstytucyjne aspekty autonomii szkoły wyższej, [w:] A. Wiktorowska, A. Jakubowski (red.), Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 26. Krzywoń A., Konstytucyjne aspekty autonomii szkoły wyższej, [w:] A. Wiktorowska, A. Jakubowski (red.), Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 27. Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków 2004. [Google Scholar]
 28. Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków 2004. [Google Scholar]
 29. Rozmaryn S., Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1964. [Google Scholar]
 30. Rozmaryn S., Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1964. [Google Scholar]
 31. Skwara B., Problem normatywności rozporządzeń w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Legislacyjny” 2007, 1. [Google Scholar]
 32. Skwara B., Problem normatywności rozporządzeń w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Legislacyjny” 2007, 1. [Google Scholar]
 33. Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 34. Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 35. Wiącek M., Komentarz do art. 92 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 36. Wiącek M., Komentarz do art. 92 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 37. Wiącek M., Komentarz do art. 93 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 38. Wiącek M., Komentarz do art. 93 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 39. Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 40. Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Syryt, Aleksandra (2018). Shaping the higher education system in Poland by way of executive and internal acts – the permissible regulation scope. (2018). Shaping the higher education system in Poland by way of executive and internal acts – the permissible regulation scope. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 336-349. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.207 (Original work published 2018)

MLA style

Syryt, Aleksandra. “Shaping The Higher Education System In Poland By Way Of Executive And Internal Acts – The Permissible Regulation Scope”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 2, 2018, pp. 336-349.

Chicago style

Syryt, Aleksandra. “Shaping The Higher Education System In Poland By Way Of Executive And Internal Acts – The Permissible Regulation Scope”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 2 (2018): 336-349. doi:10.7206/kp.2080-1084.207.