en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 3/2023 
Volume 15 
Issue 1

Obowiązek syndyka zapoznania się z treścią przesyłki pocztowej adresowanej do upadłego a prawo do prywatności

Przemysław Wołowski
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2023 15 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.581

Abstract

The publication looks into the conflict that occurs between values protected under the Constitution of the Republic of Poland – i.e. the right to privacy and the protection of communication versus the protection of property rights – in a situation of declaration of bankruptcy. Acting pursuant to Article 176(2) of the Bankruptcy Law, the legislator has a priori given preference to the protection of property rights over the right to privacy and the protection of communication. The conflict in question has been resolved in favour of bankruptcy creditors. The legislator’s adoption of a hierarchy of values in the area of bankruptcy law does not, of course, deal with all the problems arising in the field of the conflict between these values, and does not mean that the solution chosen is in accordance with hierarchically higher norms – meaning constitutional norms. In principle, the Constitution of the Republic of Poland makes the legislator free to resolve conflicts of competing values protected under this normative act. What is important is that this conflict be resolved by the – legislator in a way that meets the requirements of Article 31(3) of the Constitution of the Republic of Poland.

References

 1. The publication looks into the conflict that occurs between values protected under the Constitution of the Republic of Poland – i.e. the right to privacy and the protection of communication versus the protection of property rights – in a situation of declaration of bankruptcy. Acting pursuant to Article 176(2) of the Bankruptcy Law, the legislator has a priori given preference to the protection of property rights over the right to privacy and the protection of communication. The conflict in question has been resolved in favour of bankruptcy creditors. The legislator’s adoption of a hierarchy of values in the area of bankruptcy law does not, of course, deal with all the problems arising in the field of the conflict between these values, and does not mean that the solution chosen is in accordance with hierarchically higher norms – meaning constitutional norms. In principle, the Constitution of the Republic of Poland makes the legislator free to resolve conflicts of competing values protected under this normative act. What is important is that this conflict be resolved by the – legislator in a way that meets the requirements of Article 31(3) of the Constitution of the Republic of Poland. [Google Scholar]
 2. Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, Legalis 2021. [Google Scholar]
 3. Allerhand M., Prawo Upadłościowe, komentarz, Bielsko-Biała 1991. [Google Scholar]
 4. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Legalis 2012. [Google Scholar]
 5. Banaszak B., Geneza praw człowieka i ewolucja systemów ich ochrony, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 6. Bosek L., Szydło M., [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Legalis 2016. [Google Scholar]
 7. Bosek L., Wild M., Kontrola konstytucyjności prawa. Zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism procesowych, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 8. Braciak J., Prawo do prywatności, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 9. Dworkin R., Is law a system of rules, [w:] R. Dworkin (red.), The Philosophy of Law, Oxford 1977. [Google Scholar]
 10. Flaga-Gieruszyńska K., Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 11. Florczak-Wątor M., [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lex 2021. [Google Scholar]
 12. Glanc-Żabiełowicz M., Ostatnia deska ratunku, [w:] J. Zajadło, K. Zeidler (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa 2, Warszawa 2021, s. 35–47. [Google Scholar]
 13. Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Legalis 2020. [Google Scholar]
 14. Hart H.L.A., Pojęcie prawa, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 15. Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 16. Jagielski M., Konstytucjonalizacja ochrony prywatności, [w:] R.M. Małajny (red.), Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne. Najnowsze kierunki badań, Katowice 2008. [Google Scholar]
 17. Jakubecki A., [w:] A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), System prawa handlowego. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, t. V, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 18. Janda P., Wyłączenia z masy – podobieństwa i różnice nowego i starego prawa upadłościowego, „Prawo Spółek” 2003, 5. [Google Scholar]
 19. Koherewicz T., Bezwzględny zakaz naruszania majątku masy upadłości, „Prawo Spółek” 1999, 10. [Google Scholar]
 20. Kołodziejczyk Ł., Prywatność w Internecie, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 21. Korzonek J., Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym. Komentarz, Wrocław 1992. [Google Scholar]
 22. Kuczma P., Prawa człowieka w zarysie, Polkowice 2012. [Google Scholar]
 23. Lewandowski R., Wołowski P., Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 24. Milczarek E., Prywatność wirtualna. Unijne standardy ochrony prawa do prywatności w Internecie, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 25. Motyka K., Prawo do prywatności, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach”, seria: Administracja i Zarządzanie 2010, 85. [Google Scholar]
 26. Oniszczuk J., Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 27. Oniszczuk J., Koncepcje prawa, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 28. Pogonowski P., Mienie wchodzące w skład masy upadłości – zagadnienia wybrane, „Prawou Spółek” 1999, 6. [Google Scholar]
 29. Sadowski M., [w:] E. Kundera, M Maciejewski (red.), Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 30. Safjan M., Prawo do ochrony życia prywatnego, [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 31. Sarnecki P., [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, Lex 2016. [Google Scholar]
 32. Sieńczyło-Chlabicz J., Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kraków 2006. [Google Scholar]
 33. Staples W.G., Encyclopedy of Privacy, t. 1, Westport 2007. [Google Scholar]
 34. Stecko S., Prawa i wolności człowieka i obywatela w świetle Konstytucji RP, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, 1. [Google Scholar]
 35. Szewczyk H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Kraków 2007. [Google Scholar]
 36. Szyszkowski W., Rozważania o prywatności, [w:] W. Skrzydło (red.), Wybrane problemy prawa konstytucyjnego, Lublin 1985. [Google Scholar]
 37. Świeboda Z., Komentarz do prawa upadłościowego i prawa o postępowaniu układowym, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 38. Tuleja P., [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lex 2021. [Google Scholar]
 39. Wild M., [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Legalis 2016. [Google Scholar]
 40. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r., Warszawa 2008. [Google Scholar]
 41. Wiśniewski L., [w:] A. Preisner, T. Zalasiński (red.), Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 42. Wołowski P., Kolizja zasady ochrony interesów masy upadłości z zasadą zaufania w prawie cywilnym, Sopot 2018. [Google Scholar]
 43. Wołowski P., Cel oddłużeniowy jako jeden z naczelnych celów postępowania upadłościowego, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016, 12, s. 11–27. [Google Scholar]
 44. Zajadło J., Uwagi wstępne. Pogarda dla donosicieli, [w:] J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Warszawa 2008, s. 19–31. [Google Scholar]
 45. Zakrzewski W., [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2000. [Google Scholar]
 46. Zalewski W., Sprawiedliwość, która leczy, [w:] J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Warszawa 2008, s. 31–39. [Google Scholar]
 47. Zawadzka Z., Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną. Problem rozstrzygania konfliktu zasad, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 48. Zedler F., [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Lex 2011. [Google Scholar]
 49. Zedler F., Prawo upadłościowe i układowe, Toruń 1997. [Google Scholar]
 50. Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Legalis 2022. [Google Scholar]
 51. Zubik M. (redakcja i wprowadzenie), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów. Zbiory Orzecznictwa Becka, Warszawa 2011. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Wołowski, Przemysław (2023). Obowiązek syndyka zapoznania się z treścią przesyłki pocztowej adresowanej do upadłego a prawo do prywatności. (2023). Obowiązek syndyka zapoznania się z treścią przesyłki pocztowej adresowanej do upadłego a prawo do prywatności. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(1), 249-274. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.581 (Original work published 3/2023AD)

MLA style

Wołowski, Przemysław. “Obowiązek Syndyka Zapoznania Się Z Treścią Przesyłki Pocztowej Adresowanej Do Upadłego A Prawo Do Prywatności”. 3/2023AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 15, no. 1, 2023, pp. 249-274.

Chicago style

Wołowski, Przemysław. “Obowiązek Syndyka Zapoznania Się Z Treścią Przesyłki Pocztowej Adresowanej Do Upadłego A Prawo Do Prywatności”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, no. 1 (2023): 249-274. doi:10.7206/kp.2080-1084.581.