en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 2

Teaching has to be done differently. A few remarks about “homo zappiens” and soft communication skills of lawyers

Jolanta Jabłońska-Bonca
Akademia Leona Koźmińskiego

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.211

Abstract

Current legal studies curricula in Poland are still “analogue”, academic teachers themselves are still largely “analogue”, and students and articling students live in a different world: they are “digital natives”, in other words, “homo zappiens”, meaning “constantly clicking”. On the other hand, curricula and programmes are saturated almost exclusively with legal doctrines, but the market needs law graduates in economy, also with the knowledge of market, business and enterprise opinion principles, including special soft skills, completely different from those required for centuries in courts. The author presents arguments for the necessary reform of legal studies in connection with the above phenomena.

References

 1. Ash T.G., Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata, Kraków 2018. [Google Scholar]
 2. Borkowski J., Standaryzacja nauczania w naukach prawnych, „Państwo i Prawo” 2004, 2. [Google Scholar]
 3. Brożek B., Stelmach J., Negocjacje, Kraków 2014. [Google Scholar]
 4. Carr N., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasze życie, Gliwice 2012. [Google Scholar]
 5. Czarnota A., Kryzys nauki prawa a edukacja prawnicza. O niekonieczności produkowania „użytecznych idiotów”, „Prawo i Więź” 2013, 2. [Google Scholar]
 6. Czuba K., Media i władza, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 7. Estreicher S., Nauczanie prawa publicznego na uniwersytetach polskich i reformy pożądane, Poznań 1936. [Google Scholar]
 8. Jabłońska-Bonca J., Moda na egalitaryzm w szkolnictwie wyższym i naukowa bańka spekulacyjna, „Prawo i Więź” 2013, 2. [Google Scholar]
 9. Jabłońska-Bonca J., Prawo w kręgu mitów, Gdańsk 1996. [Google Scholar]
 10. Jabłońska-Bonca J., Retoryka na studiach prawniczych w Polsce w „kleszczach encyklopedyzmu” i walki o zasady dostępu do zawodów prawniczych, [w:] B. Sobczak i H. Zgółkowa (red.), Dydaktyka retoryki, Poznań 2011. [Google Scholar]
 11. Jabłońska-Bonca J., Zeidler K., Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 12. Jabłoński P., Kaczmarek P., O trzech granicach władzy prawniczej, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2013, 1, s. 94.(Jaga), Kierownicy szkolenia aplikantów adwokackich za modelem patronackim z modyfikacjami programu szkolenia, 26.02.2018 r. www.rp.pl/Aplikacjaadwokacka/kierownicy-szkolenia (dostęp: 6.07.2018). [Google Scholar]
 13. Koper W., Jakich kompetencji oczekują od prawników przedsiębiorcy?, www.rzeczpospolita.pl (dostęp: 6.01.2018). [Google Scholar]
 14. Koranyi K., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1967. [Google Scholar]
 15. Korybski A., O standaryzacji nauczania na studiach prawniczych, „Państwo i Prawo” 2004, 2. [Google Scholar]
 16. Krzyżanowska A., Poprawmy aplikacje – prof. M. Gutowski o konieczności zmian w kształceniu przyszłych adwokatów, „Rzeczpospolita” 10.03.2018, www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/poprawmy-aplikację (dostęp: 6.07.2018). [Google Scholar]
 17. Makowski W., Uniwersyteckie studium prawnicze, Warszawa, b.d.w. [Google Scholar]
 18. Marody M., Technologie intelektu, Warszawa 1987. [Google Scholar]
 19. Marosz M., Resortowe togi, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 20. Marszał M., Spór o model prawnika w Drugiej Rzeczpospolitej, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2015, 8, s. 173–183. [Google Scholar]
 21. McGinnis A.L., Sztuka motywacji, czyli jak wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 22. Młynarska-Sobaczewska A., Nuda w pałacu sprawiedliwości. O edukacji prawniczej w Polsce, „Prawo i Więź” 2013, 3. [Google Scholar]
 23. Morawski J., Kryzys nauki prawa oraz innych nauk prawnych w Polsce i gdzie indziej, „Prawo i Więź” 2013, 2. [Google Scholar]
 24. Ordoniec J., Dyletantyzm czy specjalizacja?, „Współczesna Myśl Prawnicza” 1937, 1, s. 12. [Google Scholar]
 25. Peretiakowicz A., Wywiad z profesorem dr. Antonim Peretiakowiczem Rektorem Uniwersytetu Poznańskiego, „Współczesna Myśl Prawnicza” 1936, 11. [Google Scholar]
 26. Polowczy J., E. Marek, Czuj i decyduj, „Polityka” 2018, 27, s. 65. [Google Scholar]
 27. Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, www.marcprenscy.com/writing/Prensky. Rodak L., Kiełb M., Pamięciowa nauka prawa. W poszukiwaniu straconego czasu, „Prawo i Więź” 2013, 3. [Google Scholar]
 28. Rozwadowski W., O reformie studiów prawniczych w Polsce, „Edukacja Prawnicza” 1994, 1. [Google Scholar]
 29. Sczaniecki M., Sójka-Zielińska K., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 30. Stalk G., Time – the Next Source of Competitive Advantage, „Harvard Business Review” 1988, 2. [Google Scholar]
 31. Turska A. (red.), Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 32. Walencik J., Prawnik z korporacji musi znać się na biznesie, www.rzeczpospolita.pl (dostęp: 3.11.2019)Waltoś S., Od dyplomu uniwersyteckiego do zawodu prawniczego, „Palestra” 1996, 3–4. [Google Scholar]
 33. Zając A., Uczenie się w sieci przez zapping, „Neodidagmata” 2011, 31/32. [Google Scholar]
 34. Znamierowski C., Młodzież prawnicza II, „Gazeta Polska” 27.08.1937, s. 3. [Google Scholar]
 35. Zoll F., Jaka szkoła prawa?, Warszawa 2004. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Jabłońska-Bonca, Jolanta (2018). Teaching has to be done differently. A few remarks about “homo zappiens” and soft communication skills of lawyers. (2018). Teaching has to be done differently. A few remarks about “homo zappiens” and soft communication skills of lawyers. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 395-413. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.211 (Original work published 2018)

MLA style

Jabłońska-Bonca, Jolanta. “Teaching Has To Be Done Differently. A Few Remarks About “Homo Zappiens” And Soft Communication Skills Of Lawyers”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 2, 2018, pp. 395-413.

Chicago style

Jabłońska-Bonca, Jolanta. “Teaching Has To Be Done Differently. A Few Remarks About “Homo Zappiens” And Soft Communication Skills Of Lawyers”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 2 (2018): 395-413. doi:10.7206/kp.2080-1084.211.