en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 1

Whatever you think, think the opposite. A space law point of view

Zdzisław Brodecki
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

2018 10 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.174

Abstract

The article aims to help realize that to understand the changes which take place in space policy and space law, it is necessary to abandon the old course of thought and think the other way. The author exposes thesis that force to take a look at the law in a different way. He states that: all sources of international law (specified in Article 38 of the Statute of the ICJ) and EU law are in force in the Polish legal order, with the exception of international agreements, which only apply if they are ratified by the Republic of Poland and published in the Journal of Laws of the Republic of Poland. The legal policy (conducted by the competent authorities in each forum based on the specific procedures) is the ius reflex, which inspires the development of lex and vice versa. The law applies beyond the borders of states’ jurisdictions (res communis) in the maritime and outer space and becomes a constitutional element of the new civilization (market and culture), which gradually affects the law within the jurisdiction of states (sovereignty and sovereign rights). The power of law ceases to guarantee the resolution of international conflicts, which forces the application of the law of force. The sine qua non condition to survive the new civilization is to protect humanity and to share resources fairly in the process of transformation.

References

 1. Alexy R., Teoria praw podstawowych, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 2. Arden P., Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie, Kraków 2008. Barnet T., Legal Fictions in the Five United Nations Space Treaties Stifle Commerce and Encourage a Dangerous and Chaotic Space Environment, „Annals of Air and Space Law” 2003, 28. [Google Scholar]
 3. Brodecki Z., Art de comparaison, [w:] Z. Brodecki, M. Konopacka, A. Brodecka-Chamera, Komparatystyka kultur prawnych, Warszawa 2010, s. 15–24. Brodecki Z., Bliżej Nieba. Filozofia nauk kosmicznych, „Krytyka Prawa” 2017, 3, s. 2–18. Brodecki Z., New Definition of Pollution Damage, LMCLQ 1985, s. 383. [Google Scholar]
 4. Brodecki Z., Prawo integracji. Konstytucja dla Europy, wyd. 4, Warszawa 2011. Brodecki Z., The modern law of transboundary harm, Ossolineum 1993. [Google Scholar]
 5. Brodecki Z., W kierunku zintegrowanego porządku prawnego, [w:] B. Krzan (red.), Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy, Warszawa 2016, s. 43–56. [Google Scholar]
 6. Brodecki Z., Nawrot A.M., Świątynia w cyberkulturze. Technologie cyfrowe i prawo w społeczeństwie wiedzy, Gdańsk 2007. [Google Scholar]
 7. Brodecki Z., Zajadło-Węglarz P., Gwiezdne wojny w świetle doktryny Responsibility to Protect, [w:] Galicki Z., Myszona-Kostrzewa K. (red.), 50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żyliczowi, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 8. Bull H., The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New York 2002. [Google Scholar]
 9. Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia Błękitnego Oceanu, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 10. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 1999, s. 18–22. [Google Scholar]
 11. Czapliński W., Wyrozumska A., Sędzia krajowy wobec prawa międzynarodowego, Warszawa 2001. Czura M., Uwagi do art. 9, [w:] Zubik M. (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008, s. 69–71. Ferguson N., Cywilizacja. Zachód i Reszta Świata, Kraków 2013. [Google Scholar]
 12. Jones M.D., 2013: Koniec naszego świata czy początek nowej ery?, Warszawa 2009. Kacprzak A., Krzynówek J., Wołodkiewicz W. (red.), Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006. Kaleta K., Uwagi do art. 8, [w:] Zubik M. (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008, s. 56–68. Kaleta K., Uwagi do art. 90 i 91, [w:] Zubik M. (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008, s. 476–493. Karski K., Zagórska V., Aktywność Parlamentu Europejskiego w zakresie prawa kosmicznego i europejskiej polityki przestrzeni kosmicznej, [w:] K. Myszona-Kostrzewa (red.), Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie, Warszawa 2017, s. 26–36. Karwat M., Wprowadzenie. Pochwała paradoksu, [w:] M. Karwat (red.), Paradoksy polityki, Warszawa 2007, s. 15–57. [Google Scholar]
 13. Kerrest A., Exploitation of the Resources of the High Sea and Antarctica: Lessons for the Moon?, International Institute of Space Law of the International Astronautical Federation, 4–8.X.2004, Vancouver, Canada, s. 530–535. Kerrest A., Space law and the law of the sea, [w:] Ch. Brünner, A. Soucek (red.), Outer Space in Society, Politics and Law, Wien 2011, s. 247–248. [Google Scholar]
 14. Kostecki W., Wielostopniowa paradoksalność polityki w ujęciu Ricoeura, [w:] M. Karwat (red.), Paradoksy polityki, Warszawa 2007, s. 58–70. [Google Scholar]
 15. Kowalik-Bańczyk K., Uwagi do Protokołu 30, [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 1415–1434. Kranz J., Suwerenność, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, t. 4, J. Symonides, D. Pyć (red.), Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014, s. 481–483. [Google Scholar]
 16. Machowska A., Wojtyczek K., Prawo francuskie, t. 1, Zakamycze 2004. Menkes J., Ius cogens, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, t. 4, J. Symonides, D. Pyć (red.), Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014, s. 132–134. [Google Scholar]
 17. Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 18. Mik C., Sankcje międzynarodowe, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, t. 4, J. Symonides, D. Pyć (red.), Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014, s. 444–447. Noga A., The Tragedy of Outer Space as a Global Commons and Public International Law. An Analysis of the Law Governing Outer Space and its Compatibility with Behavioral Economic Models on Resource Extraction, Örebro 2014. [Google Scholar]
 19. Nowacki M., Uwagi do tytułu XIX TFUE, [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 2, Warszawa 2012, s. 1203–1258. [Google Scholar]
 20. Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 21. Ostrom E., Dysponowanie wspólnymi zasobami. Wstęp do wydania polskiego Leszek Balcerowicz, Warszawa 2013. Pepłowska-Dąbrowska Z., Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku, Toruń 2017. [Google Scholar]
 22. Polkowska M., Prawo kosmiczne w obliczu nowych problemów współczesności, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 23. Rozwadowski W., Res omnium communes, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, t. 1, B. Sitek i W. Wołodkiewicz (red.), Prawa świata antycznego, Warszawa 2014, s. 360. Sagan C., Kosmos, Poznań 2016. [Google Scholar]
 24. Simms B., Taniec mocarstw. Walka o dominację w Europie od XV do XXI wieku, Poznań 2015. [Google Scholar]
 25. Społeczeństwo wciąż popiera gospodarkę liberalną. Rozmowa z prof. Stanisławem Gomułką, „Teraz Polska” 2017, 3(22), s. 6–12. Waldziński D., Globalizacja 3.0, „Nowe Sprawy Polityczne” 2008, 34/35. Wasilewski T., Wyłączna strefa ekonomiczna, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, t. 4, J. Symonides, D. Pyć (red.), Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014, s. 570–571. [Google Scholar]
 26. Widłak T., From International Society to International Community. The Constitutional Evolution of International Law, Gdańsk 2015. [Google Scholar]
 27. Widłak T.H., Wspólnota międzynarodowa, Gdańsk 2012. [Google Scholar]
 28. Włodarski A., Zeidler K., Doktryna wojenna Sun Tzu i jego poglądy na politykę, państwo i prawo, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2009, 20, s. 417–427. Wołodkiewicz W., Europa i prawo rzymskie. Szkice z europejskiej kultury prawnej, Warszawa 2009, s. 15. Wójtowicz K., Pierwszeństwa zasada, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, t. 3, Z. Brodecki (red.), Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014, s. 165–166. Wójtowicz K., Rozstrzyganie sporów międzynarodowych, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, t. 4, J. Symonides, D. Pyć (red.), Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014, s. 433–435. [Google Scholar]
 29. Wszołek S., Co znaczy, że matematyczność jest warunkiem istnienia? Próba zrozumienia hipotezy Hellera z perspektywy teorii rzeczywistości Peirce’a, [w:] S. Wszołek, R. Janusz (red.), Wyzwania racjonalności, Kraków 2006, s. 102–112. [Google Scholar]
 30. Zubik M. (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Brodecki, Zdzisław (2018). Brodecki, Z. . (2018). Whatever you think, think the opposite. A space law point of view. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(1), 59-83. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.174 (Original work published 2018)

MLA style

Brodecki, Zdzisław. Brodecki, Z. . “Whatever You Think, Think The Opposite. A Space Law Point Of View”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 1, 2018, pp. 59-83.

Chicago style

Brodecki, Zdzisław. Brodecki, Zdzisław . “Whatever You Think, Think The Opposite. A Space Law Point Of View”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 1 (2018): 59-83. doi:10.7206/kp.2080-1084.174.