en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2017 
Volume 9 
Issue 1

Prywatyzacja a outsourcing zadań państwa. Rozważania teoretycznoprawne

Wawrzyniec Serafin
Akademia Leona Koźmińskiego

2017 9 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.145

Abstract

W klasycznym podziale prywatyzacji zadań państwa przyjętym w polskiej nauce prawa wyróżniono jej dwa rodzaje: 1) prywatyzację sensu stricto i 2) prywatyzację sensu largo. Pierwsza oznacza całkowite wycofanie się z danej dziedziny aktywności przez państwo, druga – zlecenie realizacji zadań państwa podmiotom niepublicznym, przy zachowaniu roli państwa jako organizatora oraz odpowiedzialności państwa za działania podmiotów prywatnych i realizację zadań. Można jednak w praktyce obrotu odnotować przypadki, w których państwo zasadniczo wykonuje swoje zadania, a jedynie określone funkcje są przekazywane podmiotom prywatnym. Możliwe jest postawienie pytania, czy w takim przypadku mamy do czynienia z prywatyzacją zadań państwa, a jeśli tak, czy przyjmowana aktualnie typologia rodzajów prywatyzacji jest wystarczająca do opisania form, jakie przyjmuje prywatyzacja w chwili obecnej. Zdaniem autora typologię należy uzupełnić o kategorię outsourcingu, która również mieści się w zbiorze działań państwa, a którą można określić jako prywatyzację, a jednocześnie nie jest ani prywatyzacją sensu stricto, ani też sensu largo.

References

 1. Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków 1994. [Google Scholar]
 2. Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Kraków 2003Czapska J., Bezpieczeństwo a samopomoc obywatelska, „Nowy Przegląd Notarialny” 2001, 7–8 (11–12). [Google Scholar]
 3. Gay C.L., Essinger J., Outsurcing strategiczny, Kraków 2002. [Google Scholar]
 4. Hoff W., Granice prywatyzacji zadań i kompetencji władz publicznych, „Krytyka Prawa” 2012, 4(1). [Google Scholar]
 5. Kidwell D.C., Public War, Private Fight, The United States and Private Military Companies, Global War on Terrorism Occasional Papers 12, Fort Leavenworth, Kansas 2005. [Google Scholar]
 6. Kisała M., Planowanie strategiczne a prywatyzacja zadań publicznych, „Prawo – Administracja – Kościół” 2006, numer specjalny. [Google Scholar]
 7. Kisała M., Rola prywatyzacji zadań publicznych w kształtowaniu przez gminę konkurencyjności na rynku usług komunalnych, „Prawo – Administracja – Kościół” 2005, 3. [Google Scholar]
 8. Lis W., Prywatyzacja zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] W. Lis (red.), Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Lublin 2015. [Google Scholar]
 9. Matuszewski J., Wolności obywatela a prywatyzacja zadań publicznych państwa, „Krytyka Prawa” 2012, 4(1). [Google Scholar]
 10. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 11. Zacharko L., Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Katowice 2000. [Google Scholar]
 12. Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków 1994. [Google Scholar]
 13. Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Kraków 2003Czapska J., Bezpieczeństwo a samopomoc obywatelska, „Nowy Przegląd Notarialny” 2001, 7–8 (11–12). [Google Scholar]
 14. Gay C.L., Essinger J., Outsurcing strategiczny, Kraków 2002. [Google Scholar]
 15. Hoff W., Granice prywatyzacji zadań i kompetencji władz publicznych, „Krytyka Prawa” 2012, 4(1). [Google Scholar]
 16. Kidwell D.C., Public War, Private Fight, The United States and Private Military Companies, Global War on Terrorism Occasional Papers 12, Fort Leavenworth, Kansas 2005. [Google Scholar]
 17. Kisała M., Planowanie strategiczne a prywatyzacja zadań publicznych, „Prawo – Administracja – Kościół” 2006, numer specjalny. [Google Scholar]
 18. Kisała M., Rola prywatyzacji zadań publicznych w kształtowaniu przez gminę konkurencyjności na rynku usług komunalnych, „Prawo – Administracja – Kościół” 2005, 3. [Google Scholar]
 19. Lis W., Prywatyzacja zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] W. Lis (red.), Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Lublin 2015. [Google Scholar]
 20. Matuszewski J., Wolności obywatela a prywatyzacja zadań publicznych państwa, „Krytyka Prawa” 2012, 4(1). [Google Scholar]
 21. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 22. Zacharko L., Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Katowice 2000. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Serafin, Wawrzyniec (2017). Serafin, W. . (2017). Prywatyzacja a outsourcing zadań państwa. Rozważania teoretycznoprawne. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(1), 137-153. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.145 (Original work published 2017)

MLA style

Serafin, Wawrzyniec. Serafin, W. . “Prywatyzacja A Outsourcing Zadań Państwa. Rozważania Teoretycznoprawne”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 9, no. 1, 2017, pp. 137-153.

Chicago style

Serafin, Wawrzyniec. Serafin, Wawrzyniec . “Prywatyzacja A Outsourcing Zadań Państwa. Rozważania Teoretycznoprawne”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, no. 1 (2017): 137-153. doi:10.7206/kp.2080-1084.145.