en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2017 
Volume 9 
Issue 2

Od harmonizacji do fragmentaryzacji międzynarodowego prawa patentowego. Włączenie problematyki standardu ochrony patentowej w zakres regulacji umów o wolnym handlu

Wojciech Maciejewski
Uniwersytet Warszawski

2017 9 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.152

Abstract

Włączeniem kwestii ochrony własności intelektualnej do zakresu bilateralnych lub regionalnych umów o wolnym handlu poprzez takie rozwiązania prawne, które wykraczają poza to, co zostało ustalone w ramach porozumienia TRIPS jako standard minimalny (tzw. klauzule TRIPS-Plus), rozpoczął się proces kształtowania nowego międzynarodowego standardu ochrony własności intelektualnej. Przyjęcie tego standardu jest odejściem od konsolidowanego multilateralnego systemu harmonizacji prawa własności intelektualnej (tworzonego przez system konwencji WIPO oraz Porozumiecie TRIPS) w stronę systemu sfragmentaryzowanego, w ramach którego podstawowym punktem odniesienia są bilateralne lub regionalne porozumienia o wolnym handlu. Tym samym, przede wszystkim ze względu na różnorodność klauzul TRIPS-Plus oraz dynamiczny wzrost liczby nowych porozumień o wolnym handlu, aktualnie obowiązujący międzynarodowy standard ochrony własności intelektualnej staje się trudny lub wręcz niemożliwy do jednoznacznego zdefiniowania i opisania.

References

 1. Adamczak A., Szewc A. (red.), Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. [Google Scholar]
 2. Komentarz, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 3. Barczewski M., Prawa własności intelektualnej w światowej organizacji handlu a dostęp doproduktów leczniczych, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 4. Basheer S., India’s Tryst with TRIPS: The Patents (Amendment) Act 2005, „Indian Journalof Law and Technology” 2005, 1. [Google Scholar]
 5. Campbell R., Global Patent Law Harmonization: Benefits and Implementation, „IndianaInternational & Comparative Law Review” 13(2). [Google Scholar]
 6. Collins-Chase Ch.T., The Case Against TRIPS-Plus Protection in Developing Countries FacingAids Epidemics, „University of Pennsylvania Journal of International Law” 2008, 29. [Google Scholar]
 7. Cook C., Patents, Profits and Power: How Intellectual Property Rules the Global Economy?,London–Sterling, 2002. [Google Scholar]
 8. Dinwoodee G.B., Dreyfuss R.C., Diversifying Without Discriminating: Complying with theMandates of the TRIPS Agreement, „Michigan Telecommunications and TechnologyLaw Review” 2007, 13. [Google Scholar]
 9. Dongwook Ch., Patent Law Harmonization in the Age of Globalization: The Necessity and Strategyfor a Pragmatic Outcome, „Journal of Patent Trademark Office Society” 2011, 93(2). [Google Scholar]
 10. Gervais D.J., The Internalization of Intellectual Property: New Challenges from The Very Oldand The Very New, „Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment LawJournal” 2002, 2. [Google Scholar]
 11. Gervais D.J., Trade and Development, 2013, Social Science Research Network (http://ssrn. [Google Scholar]
 12. com; dostęp: 12.05.2016). [Google Scholar]
 13. Go Ch., Fragmentation of International Law: the Impact on Access to Knowledge in InternationalCopyright Law, Social Science Research Network (http://ssrn.com; dostęp: 12.05.2016). [Google Scholar]
 14. Gumbel M., Is Article 31bis Enough? The Need to Promote Economies of Scale in the InternationalCompulsory Licensing System, „Temple International & Comparative Law Journal”2008, 22. [Google Scholar]
 15. Kolasiński M., Ochrona własności intelektualnej w odniesieniu do farmaceutyków w państwachTrzeciego Świata, „Państwo i Prawo” 2007, 62(8). [Google Scholar]
 16. Lasek L.P., Ograniczenia dostępu do leków jako skutek (uboczny?) ochrony patentowej, 2011,Social Science Research Network (http://ssrn.com; dostęp: 12.05.2016). [Google Scholar]
 17. Mercurio B., TRIPS-Plus Provisions in FTAs: Recent Trends, [w:] L. Bartels, F. Ortino (red.),Regional Trade Agreements and the WTO Legal System, Oxford–New York 2006. [Google Scholar]
 18. Morin J.F., Multilateralising TRIPs-Plus Agreements: Is the US Strategy a Failure?, 2008,Social Science Research Network (http://ssrn.com; dostęp: 12.05.2016). [Google Scholar]
 19. Pager S., TRIPS: A Link Too Far? A Proposal For Procedural Restraints on Regulatory Linkagein WTO, „Marquette Intellectual Property Law Review” 2006, 10(2). [Google Scholar]
 20. Plasmans J.E.J., Tan J., Intellectual Property Rights and International Trade with China, http://faculty.washington.edu/karyiu/confer/beijing03/papers/plasmans%26tan.pdf(dostęp: 22.04.2017). [Google Scholar]
 21. Raport Centrum Badawczego Parlamentu Europejskiego, Overcoming Transatlantic Differenceson Intellectual Property, 2014. [Google Scholar]
 22. Raport UNCTAD, Dispute Settlement. TRIPS, http://unctad.org/en/docs/edmmisc232add18_en.pdf (dostęp: 22.04.2016). [Google Scholar]
 23. Rassenfosse G. de, Raiteri E., Technology Protectionism and the Patent System: StrategicTechnologies in China, Social Science Research Network (http://ssrn.com; dostęp:12.05.2016). [Google Scholar]
 24. Ruse-Khan H.G., The International Law Relation between TRIPS and Subsequent TRIPS-PlusFree Trade Agreements: Towards Safeguarding TRIPS Flexibilities?, „Journal of IntellectualProperty Law” 2011, 18(2). [Google Scholar]
 25. Skubisz R. (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego, t. 14A, Warszawa2017. [Google Scholar]
 26. Vall M. du, Geneza i rozwój prawa patentowego, http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/15/50/15503/Geneza_i_rozwoj_prawa_patentowego_-_prof._dr_hab._Michal_du_Vall_-_UJ.pdf (dostęp: 22.04.2017). [Google Scholar]
 27. Yueh L.Y., Global Intellectual Property Rights and Economic Growth, „Northwestern Journalof Technology and Intellectual Property” 2005, 5(3). [Google Scholar]
 28. http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/canada-issues-compulsory-licencefor-hivaids-drug-export-to-rwanda-in (dostęp: 27.04.2016). [Google Scholar]
 29. http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in065en.pdf (dostęp: 17.04.2016). [Google Scholar]
 30. http://www.who.int/medicines/areas/policy/tripshealth.pdf?ua=1 (dostęp: 27.04.2016). [Google Scholar]
 31. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html (dostęp: 22.04.2016). [Google Scholar]
 32. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/ (dostęp: 22.04.2016). [Google Scholar]
 33. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (dostęp: 22.04.2016). [Google Scholar]
 34. http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html (dostęp: 11.05.2016). [Google Scholar]
 35. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary_tlt.html (dostęp: 22.04.2016). [Google Scholar]
 36. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/summary_plt.html (dostęp: 22.04.2016). [Google Scholar]
 37. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/amendment_e.htm (dostęp: 22.04.2016). [Google Scholar]
 38. http://www.huffingtonpost.com/eastwest-center/tpp-the-new-gold-standard_b_9544428.html (dostęp: 11.05.2016). [Google Scholar]
 39. http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140760/LDM_BRI(2014)140760_REV1_EN.pdf (dostęp: 11.05.2016). [Google Scholar]
 40. https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/chile/asset_upload_file912_4011.pdf (dostęp: 27.04.2016). [Google Scholar]
 41. https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/morocco/asset_upload_file797_3849.pdf (dostęp: 27.04.2016). [Google Scholar]
 42. https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/bahrain/asset_upload_file211_6293.pdf (dostęp: 27.04.2016). [Google Scholar]
 43. https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/australia/asset_upload_file469_5141.pdf (dostęp: 27.04.2016). [Google Scholar]
 44. https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/singapore/asset_upload_file708_4036.pdf (dostęp: 27.04.2016). [Google Scholar]
 45. Adamczak A., Szewc A. (red.), Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. [Google Scholar]
 46. Komentarz, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 47. Barczewski M., Prawa własności intelektualnej w światowej organizacji handlu a dostęp doproduktów leczniczych, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 48. Basheer S., India’s Tryst with TRIPS: The Patents (Amendment) Act 2005, „Indian Journalof Law and Technology” 2005, 1. [Google Scholar]
 49. Campbell R., Global Patent Law Harmonization: Benefits and Implementation, „IndianaInternational & Comparative Law Review” 13(2). [Google Scholar]
 50. Collins-Chase Ch.T., The Case Against TRIPS-Plus Protection in Developing Countries FacingAids Epidemics, „University of Pennsylvania Journal of International Law” 2008, 29. [Google Scholar]
 51. Cook C., Patents, Profits and Power: How Intellectual Property Rules the Global Economy?,London–Sterling, 2002. [Google Scholar]
 52. Dinwoodee G.B., Dreyfuss R.C., Diversifying Without Discriminating: Complying with theMandates of the TRIPS Agreement, „Michigan Telecommunications and TechnologyLaw Review” 2007, 13. [Google Scholar]
 53. Dongwook Ch., Patent Law Harmonization in the Age of Globalization: The Necessity and Strategyfor a Pragmatic Outcome, „Journal of Patent Trademark Office Society” 2011, 93(2). [Google Scholar]
 54. Gervais D.J., The Internalization of Intellectual Property: New Challenges from The Very Oldand The Very New, „Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment LawJournal” 2002, 2. [Google Scholar]
 55. Gervais D.J., Trade and Development, 2013, Social Science Research Network (http://ssrn. [Google Scholar]
 56. com; dostęp: 12.05.2016). [Google Scholar]
 57. Go Ch., Fragmentation of International Law: the Impact on Access to Knowledge in InternationalCopyright Law, Social Science Research Network (http://ssrn.com; dostęp: 12.05.2016). [Google Scholar]
 58. Gumbel M., Is Article 31bis Enough? The Need to Promote Economies of Scale in the InternationalCompulsory Licensing System, „Temple International & Comparative Law Journal”2008, 22. [Google Scholar]
 59. Kolasiński M., Ochrona własności intelektualnej w odniesieniu do farmaceutyków w państwachTrzeciego Świata, „Państwo i Prawo” 2007, 62(8). [Google Scholar]
 60. Lasek L.P., Ograniczenia dostępu do leków jako skutek (uboczny?) ochrony patentowej, 2011,Social Science Research Network (http://ssrn.com; dostęp: 12.05.2016). [Google Scholar]
 61. Mercurio B., TRIPS-Plus Provisions in FTAs: Recent Trends, [w:] L. Bartels, F. Ortino (red.),Regional Trade Agreements and the WTO Legal System, Oxford–New York 2006. [Google Scholar]
 62. Morin J.F., Multilateralising TRIPs-Plus Agreements: Is the US Strategy a Failure?, 2008,Social Science Research Network (http://ssrn.com; dostęp: 12.05.2016). [Google Scholar]
 63. Pager S., TRIPS: A Link Too Far? A Proposal For Procedural Restraints on Regulatory Linkagein WTO, „Marquette Intellectual Property Law Review” 2006, 10(2). [Google Scholar]
 64. Plasmans J.E.J., Tan J., Intellectual Property Rights and International Trade with China, http://faculty.washington.edu/karyiu/confer/beijing03/papers/plasmans%26tan.pdf(dostęp: 22.04.2017). [Google Scholar]
 65. Raport Centrum Badawczego Parlamentu Europejskiego, Overcoming Transatlantic Differenceson Intellectual Property, 2014. [Google Scholar]
 66. Raport UNCTAD, Dispute Settlement. TRIPS, http://unctad.org/en/docs/edmmisc232add18_en.pdf (dostęp: 22.04.2016). [Google Scholar]
 67. Rassenfosse G. de, Raiteri E., Technology Protectionism and the Patent System: StrategicTechnologies in China, Social Science Research Network (http://ssrn.com; dostęp:12.05.2016). [Google Scholar]
 68. Ruse-Khan H.G., The International Law Relation between TRIPS and Subsequent TRIPS-PlusFree Trade Agreements: Towards Safeguarding TRIPS Flexibilities?, „Journal of IntellectualProperty Law” 2011, 18(2). [Google Scholar]
 69. Skubisz R. (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego, t. 14A, Warszawa2017. [Google Scholar]
 70. Vall M. du, Geneza i rozwój prawa patentowego, http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/15/50/15503/Geneza_i_rozwoj_prawa_patentowego_-_prof._dr_hab._Michal_du_Vall_-_UJ.pdf (dostęp: 22.04.2017). [Google Scholar]
 71. Yueh L.Y., Global Intellectual Property Rights and Economic Growth, „Northwestern Journalof Technology and Intellectual Property” 2005, 5(3). [Google Scholar]
 72. http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/canada-issues-compulsory-licencefor-hivaids-drug-export-to-rwanda-in (dostęp: 27.04.2016). [Google Scholar]
 73. http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in065en.pdf (dostęp: 17.04.2016). [Google Scholar]
 74. http://www.who.int/medicines/areas/policy/tripshealth.pdf?ua=1 (dostęp: 27.04.2016). [Google Scholar]
 75. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html (dostęp: 22.04.2016). [Google Scholar]
 76. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/ (dostęp: 22.04.2016). [Google Scholar]
 77. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (dostęp: 22.04.2016). [Google Scholar]
 78. http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html (dostęp: 11.05.2016). [Google Scholar]
 79. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary_tlt.html (dostęp: 22.04.2016). [Google Scholar]
 80. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/summary_plt.html (dostęp: 22.04.2016). [Google Scholar]
 81. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/amendment_e.htm (dostęp: 22.04.2016). [Google Scholar]
 82. http://www.huffingtonpost.com/eastwest-center/tpp-the-new-gold-standard_b_9544428.html (dostęp: 11.05.2016). [Google Scholar]
 83. http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140760/LDM_BRI(2014)140760_REV1_EN.pdf (dostęp: 11.05.2016). [Google Scholar]
 84. https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/chile/asset_upload_file912_4011.pdf (dostęp: 27.04.2016). [Google Scholar]
 85. https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/morocco/asset_upload_file797_3849.pdf (dostęp: 27.04.2016). [Google Scholar]
 86. https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/bahrain/asset_upload_file211_6293.pdf (dostęp: 27.04.2016). [Google Scholar]
 87. https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/australia/asset_upload_file469_5141.pdf (dostęp: 27.04.2016). [Google Scholar]
 88. https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/singapore/asset_upload_file708_4036.pdf (dostęp: 27.04.2016). [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Maciejewski, Wojciech (2017). Maciejewski, W. . (2017). Od harmonizacji do fragmentaryzacji międzynarodowego prawa patentowego. Włączenie problematyki standardu ochrony patentowej w zakres regulacji umów o wolnym handlu. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(2), 82-101. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.152 (Original work published 2017)

MLA style

Maciejewski, Wojciech. Maciejewski, W. . “Od Harmonizacji Do Fragmentaryzacji Międzynarodowego Prawa Patentowego. Włączenie Problematyki Standardu Ochrony Patentowej W Zakres Regulacji Umów O Wolnym Handlu”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 9, no. 2, 2017, pp. 82-101.

Chicago style

Maciejewski, Wojciech. Maciejewski, Wojciech . “Od Harmonizacji Do Fragmentaryzacji Międzynarodowego Prawa Patentowego. Włączenie Problematyki Standardu Ochrony Patentowej W Zakres Regulacji Umów O Wolnym Handlu”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, no. 2 (2017): 82-101. doi:10.7206/kp.2080-1084.152.