en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2023 
Tom 15 
Numer 4

Uprawnienie dłużnika do składania pism procesowych oraz dokumentów z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przemysław Wołowski
Akademia Leona Koźmińskiego

12/2023 15 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.637

Abstrakt

Od 1.12.2021 r. zasadą jest, że w postępowaniu upadłościowym pisma procesowe oraz dokumenty wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy. Wyjątek od powyższej zasady stanowi m.in. uprawnienie osoby fizycznej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i innych pism procesowych oraz dokumentów z pominięciem tego systemu. W publikacji przeprowadzono analizę, czy przedmiotowe uprawnienie osobie fizycznej przysługuje tylko w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, czy też w postępowaniu upadłościowym prowadzonym po ogłoszeniu upadłości.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wołowski, Przemysław (2023). Uprawnienie dłużnika do składania pism procesowych oraz dokumentów z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. (2023). Uprawnienie dłużnika do składania pism procesowych oraz dokumentów z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(4), 34-55. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.637 (Original work published 12/2023n.e.)

MLA style

Wołowski, Przemysław. „Uprawnienie Dłużnika Do Składania Pism Procesowych Oraz Dokumentów Z Pominięciem Systemu Teleinformatycznego Obsługującego Postępowanie Sądowe W Postępowaniu Upadłościowym Prowadzonym Wobec Osoby fizycznej Nieprowadzącej Działalności Gospodarczej”. 12/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 4, 2023, ss. 34-55.

Chicago style

Wołowski, Przemysław. „Uprawnienie Dłużnika Do Składania Pism Procesowych Oraz Dokumentów Z Pominięciem Systemu Teleinformatycznego Obsługującego Postępowanie Sądowe W Postępowaniu Upadłościowym Prowadzonym Wobec Osoby fizycznej Nieprowadzącej Działalności Gospodarczej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 4 (2023): 34-55. doi:10.7206/kp.2080-1084.637.