en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2023 
Tom 15 
Numer 4

Challenges and Prospects in Enforcing Legal Protection of Children from Online Sexual Exploitation

Tourkia Rebhi
University of Khemis Miliana (Algeria)

Ilyas Bouderbala
University of Khemis Miliana (Algeria)

12/2023 15 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.636

Abstrakt

Problem wykorzystywania seksualnego dzieci online stanowi rosnący problem na świecie. Istnieje pilna potrzeba wzmocnienia środków ochrony prawnej dla dzieci. Międzynarodowe prawa i konwencje zostały ustanowione w celu ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym online, jednak egzekwowanie tych praw napotyka wiele wyzwań, takich jak trudność w identyfikacji sprawców oraz brak zasobów i wiedzy w agencjach egzekwujących prawo. Dodatkowo normy kulturowe i społeczne mogą zniechęcać dzieci do zgłaszania przypadków wykorzystywania seksualnego online. Niemniej jednak istnieją perspektywy poprawy środków ochrony prawnej, takie jak zwiększona międzynarodowa współpraca i koordynacja, kampanie podnoszące świadomość oraz budowanie zdolności agencji egzekwujących prawo. Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązanie problemu wykorzystywania seksualnego dzieci online wymaga wieloaspektowego podejścia, obejmującego środki prawne, społeczne i technologiczne.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Rebhi, Tourkia & Bouderbala, Ilyas (2023). Challenges and Prospects in Enforcing Legal Protection of Children from Online Sexual Exploitation. (2023). Challenges and Prospects in Enforcing Legal Protection of Children from Online Sexual Exploitation. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(4), 21-33. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.636 (Original work published 12/2023n.e.)

MLA style

Rebhi, Tourkia and Bouderbala, Ilyas. „Challenges And Prospects In Enforcing Legal Protection Of Children From Online Sexual Exploitation”. 12/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 4, 2023, ss. 21-33.

Chicago style

Rebhi, Tourkia and Bouderbala, Ilyas. „Challenges And Prospects In Enforcing Legal Protection Of Children From Online Sexual Exploitation”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 4 (2023): 21-33. doi:10.7206/kp.2080-1084.636.