en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 9/2023 
Tom 15 
Numer 3

Zdalne rozprawy – zapewnienie równości wobec zjawiska wykluczenia cyfrowego

Ewa M. Kwiatkowska
Akademia Leona Koźmińskiego

9/2023 15 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.629

Abstrakt

Pandemia spowodowała zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa, nie omijając też wymiaru sprawiedliwości. Potrzeba zachowania dystansu społecznego przy-spieszyła zmiany w sądownictwie. Wprowadzono rozprawy zdalne. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wobec występującego w społeczeństwie polskim zjawiska wykluczenia cyfrowego prowadzone obecnie e-rozprawy odbywają się w zgodzie z zasadą równości. Przeprowadzone przez studencką grupę badawczą badania empiryczne rozpraw zdalnych i własne doświadczenia autorki w tym zakresie składają się na materiał empiryczny wskazujący na występujące podczas rozpraw zdalnych problemy techniczne i te związane z wykluczeniem cyfrowym.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kwiatkowska, Ewa M. (2023). Zdalne rozprawy – zapewnienie równości wobec zjawiska wykluczenia cyfrowego. (2023). Zdalne rozprawy – zapewnienie równości wobec zjawiska wykluczenia cyfrowego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(3), 205–221. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.629 (Original work published 9/2023n.e.)

MLA style

Kwiatkowska, Ewa M.. „Zdalne Rozprawy – Zapewnienie Równości Wobec Zjawiska Wykluczenia Cyfrowego”. 9/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 3, 2023, ss. 205–221.

Chicago style

Kwiatkowska, Ewa M.. „Zdalne Rozprawy – Zapewnienie Równości Wobec Zjawiska Wykluczenia Cyfrowego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 3 (2023): 205–221. doi:10.7206/kp.2080-1084.629.