en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Tom 15 
Numer 3

Aksjologia prawa ochrony klimatu w kontekście lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych

Kamila Sobieraj
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

15 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.623

Abstrakt

Ogólnym celem opracowania jest włączenie się do nurtu poszukiwania wartości w prawie administracyjnym, a konkretnie w prawie ochrony klimatu. Aksjologia tego obszaru prawa charakteryzuje się wyjątkową złożonością. Szczegółowym celem badań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: (a) na jakich wartościach prawodawca powinien oprzeć regulacje dotyczące lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych, aby tworzone normy mogły w sposób efektywny prowa-dzić do wzrostu wytwarzania energii z OZE, (b) czy kształt krajowych regulacji określanych jako tzw. zasada 10H stosowanych dotychczas w procesie lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych oraz kształt nowych regulacji zmierzających do liberalizacji tej zasady oparte zostały na prawidłowo wyważonym szerokim fundamencie aksjologicznym. Tylko takie normy prawa ochrony klimatu, które będą oparte na szerokim fundamencie aksjologicznym, będą akceptowane przez wszystkie podmioty, na które będą oddziaływały, a w konsekwencji będą efektywnie realizować cel, do którego zostają powołane (wzrost poziomu wytwarzania energii z OZE).

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Sobieraj, Kamila (2023). Aksjologia prawa ochrony klimatu w kontekście lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych. (2023). Aksjologia prawa ochrony klimatu w kontekście lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(3). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.623

MLA style

Sobieraj, Kamila. „Aksjologia Prawa Ochrony Klimatu W Kontekście Lokalizacji Inwestycji W Zakresie Elektrowni Wiatrowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 3, 2023.

Chicago style

Sobieraj, Kamila. „Aksjologia Prawa Ochrony Klimatu W Kontekście Lokalizacji Inwestycji W Zakresie Elektrowni Wiatrowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 3 (2023). doi:10.7206/kp.2080-1084.623.