en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 03/2024 
Volume 16 
Issue 1

Cele prawa finansów publicznych a aksjologiczna analiza prawa – założenia oraz propozycja ujęcia badawczego

Urszula Zawadzka-Pąk
Uniwersytet w Białymstoku

03/2024 16 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.668

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest ustalenie celów prawa finansów publicznych, które jest częścią prawa finansowego. Problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie, czy ustalenia w zakresie celów danej gałęzi prawa mogą być przydatne w rozwija­niu aksjologii szczegółowej danej gałęzi prawa. W artykule dokonano pozytywnej weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą cele prawa finansów publicznych są ściśle powiązane z ochroną wartości publicznych. Stąd za szczególnie celowe uznano stosowanie aksjologicznej analizy prawa do badania aksjologicznych zagadnień polityki finansowej, pełniącej służebną funkcję w stosunku do polityki gospodar­czej i społecznej.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Urszula Zawadzka-Pąk (2024). Cele prawa finansów publicznych a aksjologiczna analiza prawa – założenia oraz propozycja ujęcia badawczego. (2024). Cele prawa finansów publicznych a aksjologiczna analiza prawa – założenia oraz propozycja ujęcia badawczego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 16(1), 235-251. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.668 (Original work published 03/2024AD)

MLA style

Urszula Zawadzka-Pąk. “Cele Prawa finansów Publicznych A Aksjologiczna Analiza Prawa – Założenia Oraz Propozycja Ujęcia Badawczego”. 03/2024AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 16, no. 1, 2024, pp. 235-251.

Chicago style

Urszula Zawadzka-Pąk. “Cele Prawa finansów Publicznych A Aksjologiczna Analiza Prawa – Założenia Oraz Propozycja Ujęcia Badawczego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 16, no. 1 (2024): 235-251. doi:10.7206/kp.2080-1084.668.