en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2023 
Tom 15 
Numer 2

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych

Emil Kowalik
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

6/2023 15 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.605

Abstrakt

Przepisy wprowadzone ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych stanowią pierwszy etap implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. Regulacje te mają za zadanie przede wszystkim ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorców w sferze obrotu gospodarczego. Pomimo szerokiego zakresu uregulowań tzw. pakietu prawa spółek w Dyrektywie 2019/1151 uznać należy, że sama ustawa implementująca nie ma charakteru rewolucyjnego. Wynika to z faktu, że większość uregulowań w niej zawartych jest już z powodzeniem stosownych w Polsce, zaś wprowadzone zmiany mają przede wszystkim charakter porządkujący polski system prawny oraz ułatwiający dostęp do informacji o przedsiębiorcach. Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić zmiany ustawowe polegające na wdrożeniu do polskiego porządku prawnego uregulowań wchodzących w skład tzw. pakietu prawa spółek oraz zakres implementacji oraz podjąć próbę oceny zasadności ich wprowadzenia.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kowalik, Emil (2023). Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych. (2023). Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(2), 252–266. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.605 (Original work published 6/2023n.e.)

MLA style

Kowalik, Emil. „Zmiany Wprowadzone Ustawą Z Dnia 4 Listopada 2022 R. O Zmianie Ustawy O Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego Oraz Ustawy – Kodeks Spółek Handlowych”. 6/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 2, 2023, ss. 252–266.

Chicago style

Kowalik, Emil. „Zmiany Wprowadzone Ustawą Z Dnia 4 Listopada 2022 R. O Zmianie Ustawy O Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego Oraz Ustawy – Kodeks Spółek Handlowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 2 (2023): 252–266. doi: 10.7206/kp.2080-1084.605.