en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2023 
Tom 15 
Numer 2

Polskie prawo karne wobec kriokonserwacji ludzkich zarodków

Małgorzata Gałązka
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

6/2023 15 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.604

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest problem kriokonserwacji ludzkich zarodków z perspektywy polskiego prawa karnego. W szczególności podjęto próbę ustalenia granic odpowiedzialności karnej za brak obligatoryjnego zamrożenia zarodków nieumieszczonych w organizmie kobiety, a także za przeprowadzenie tej interwencji lub utrzymywanie zarodków w stanie zamrożenia bez podstaw prawnych lub z naruszeniem standardów medycznych. Odpowiedzialność karna za wymienione działania i zaniechania ma dwie zasadnicze podstawy. Pierwszą jest art. 78 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, który penalizuje m.in. naruszenie ustawowych warunków stosowania kriokonserwacji, zaś druga obejmuje przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu z art. 83 u.l.n. i art. 157 § 1 k.k. Szczegółowy zakres kryminalizacji w obszarze zamrażania ludzkich zarodków jest jednak trudny do wytyczenia, a nawet dosyć przypadkowy ze względu na poważne uchybienia w technice legislacyjnej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Gałązka, Małgorzata (2023). Polskie prawo karne wobec kriokonserwacji ludzkich zarodków. (2023). Polskie prawo karne wobec kriokonserwacji ludzkich zarodków. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(2), 235–251. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.604 (Original work published 6/2023n.e.)

MLA style

Gałązka, Małgorzata. „Polskie Prawo Karne Wobec Kriokonserwacji Ludzkich Zarodków”. 6/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 2, 2023, ss. 235–251.

Chicago style

Gałązka, Małgorzata. „Polskie Prawo Karne Wobec Kriokonserwacji Ludzkich Zarodków”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 2 (2023): 235–251. doi: 10.7206/kp.2080-1084.604.