en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2023 
Tom 15 
Numer 2

Sprawowanie kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych w Polsce

Edyta Jóźwiak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

6/2023 15 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.593

Abstrakt

Pod pojęciem kontroli zarządczej należy rozumieć ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań publicznych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W rezultacie kontrola ta ma zatem służyć zwiększeniu efektywności i skuteczności działania całej polskiej administracji publicznej. Duże znaczenie w procesie kontroli odgrywa etap identyfikacji ryzyka, gdyż dostrzeżenie danego zagrożenia pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie temu zjawisku. Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej w tym celu zaleca się sporządzanie corocznego sprawozdania w formie oświadczania. Dla ułatwienia kontroli Ministerstwo Finansów sporządziło wzór, którym mogą posługiwać się kierownicy jednostek przy dokonywaniu oceny stanu kontroli zarządczej. W niniejszym artykule autorka nie tylko dokonała charakterystyki kontroli zarządczej, ale również rzeanalizowała oświadczenia złożone przez podmioty sektora finansów publicznych. Miało to na celu zweryfikowanie czy podmioty sektora finansów publicznych nie tylko rozumieją cele wprowadzenia kontroli zarządczej, ale również czy w prawidłowy sposób wypełniają udostępniony wzór oświadczenia, w ten sposób przyczyniając się do skutecznego działania administracji publicznej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Jóźwiak, Edyta (2023). Sprawowanie kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych w Polsce. (2023). Sprawowanie kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych w Polsce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(2), 39-53. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.593 (Original work published 6/2023n.e.)

MLA style

Jóźwiak, Edyta. „Sprawowanie Kontroli Zarządczej W Systemie Finansów Publicznych W Polsce”. 6/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 2, 2023, ss. 39-53.

Chicago style

Jóźwiak, Edyta. „Sprawowanie Kontroli Zarządczej W Systemie Finansów Publicznych W Polsce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 2 (2023): 39-53. doi:10.7206/kp.2080-1084.593.