en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2017 
Volume 9 
Issue 1

Kontrola i programowanie państwowego długu publicznego z perspektywy kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych

Beata Kucia-Guściora
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2017 9 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.141

Abstract

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki z zakresu prawa finansów publicznych. Przedmiotem analizy są wybrane kompetencje ministra właściwego do spraw finansów publicznych odnoszące się do państwowego długu publicznego. W pierwszej części opracowania autorka dąży do ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego oraz znaczenia realizowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych kompetencji kontrolnych w obszarze państwowego długu publicznego. Druga część pracy poświęcona została analizie kompetencji programistyczno-strategiczych. Autorka nie tylko dokonuje prezentacji i oceny Strategii zarządzania długiem publicznym w ostatnich latach, ale też podejmuje próbę ustalenia relacji między tym dokumentem a innymi dokumentami o charakterze programistycznym dotyczącymi finansów publicznych w Polsce. W konkluzji autorka potwierdza tezę o szerokich wręcz dyskrecjonalnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

References

 1. Jagielski W., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 2. Kucia-Guściora B., Status prawny Ministra Finansów w procedurze budżetowej oraz gospodarce finansowej jednostek sektora finansów publicznych, Lublin 2015. [Google Scholar]
 3. La gestion de la detto publique et la vulnérabilité financière: rôle possibles des ISC. Commission de la dette publique de l’INTOSAI, fevrier 2003, opubl. fr.issai.org/media/13652/issai_5420.pdf (dostęp: 05.02.2014). [Google Scholar]
 4. Ligne directrices pour la mise en oeuvre de contrôles de la dette publique. L’utilisation de sondages de corroboration dans le contrôles (brak autora – materiały INTOSAI), opubl.fr.issai.org/media/13640/issai_5440f.pdf (dostęp: 06.02.2014). [Google Scholar]
 5. Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011, wersja elektroniczna SIP LEX. [Google Scholar]
 6. Nizioł K., Państwowy dług publiczny. Aspekty normatywne, Szczecin 2013. [Google Scholar]
 7. Ofiarski Z., Dług publiczny w Polsce, [w:] J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc (red.), Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, Lublin 2008. [Google Scholar]
 8. Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 9. Sawicka K., Dług jednostek samorządu terytorialnego jako przedmiot kontroli regionalnych izb obrachunkowych, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Racjonalizacja wydatków publicznych – uwarunkowania i instrumenty, t. 1, Lublin 2005. [Google Scholar]
 10. Tyniewicki M., [w:] E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2011. [Google Scholar]
 11. Jagielski W., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 12. Kucia-Guściora B., Status prawny Ministra Finansów w procedurze budżetowej oraz gospodarce finansowej jednostek sektora finansów publicznych, Lublin 2015. [Google Scholar]
 13. La gestion de la detto publique et la vulnérabilité financière: rôle possibles des ISC. Commission de la dette publique de l’INTOSAI, fevrier 2003, opubl. fr.issai.org/media/13652/issai_5420.pdf (dostęp: 05.02.2014). [Google Scholar]
 14. Ligne directrices pour la mise en oeuvre de contrôles de la dette publique. L’utilisation de sondages de corroboration dans le contrôles (brak autora – materiały INTOSAI), opubl.fr.issai.org/media/13640/issai_5440f.pdf (dostęp: 06.02.2014). [Google Scholar]
 15. Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011, wersja elektroniczna SIP LEX. [Google Scholar]
 16. Nizioł K., Państwowy dług publiczny. Aspekty normatywne, Szczecin 2013. [Google Scholar]
 17. Ofiarski Z., Dług publiczny w Polsce, [w:] J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc (red.), Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, Lublin 2008. [Google Scholar]
 18. Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 19. Sawicka K., Dług jednostek samorządu terytorialnego jako przedmiot kontroli regionalnych izb obrachunkowych, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Racjonalizacja wydatków publicznych – uwarunkowania i instrumenty, t. 1, Lublin 2005. [Google Scholar]
 20. Tyniewicki M., [w:] E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2011. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kucia-Guściora, Beata (2017). Kucia-Guściora, B.. (2017). Kontrola i programowanie państwowego długu publicznego z perspektywy kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(1), 63-86. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.141 (Original work published 2017)

MLA style

Kucia-Guściora, Beata. Kucia-Guściora, B.. “Kontrola I Programowanie Państwowego Długu Publicznego Z Perspektywy Kompetencji Ministra Właściwego Do Spraw Finansów Publicznych”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 9, no. 1, 2017, pp. 63-86.

Chicago style

Kucia-Guściora, Beata. Kucia-Guściora, Beata . “Kontrola I Programowanie Państwowego Długu Publicznego Z Perspektywy Kompetencji Ministra Właściwego Do Spraw Finansów Publicznych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, no. 1 (2017): 63-86. doi:10.7206/kp.2080-1084.141.