en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2023 
Tom 15 
Numer 1

On Law, Ideology, and Violence: A Reply to Maciej Pichlak

Rafał Mańko
Central European University, Democracy Institute (Hungary)

3/2023 15 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.585

Abstrakt

Niniejsza praca stanowi reakcję na artykuł Macieja Pichlaka pt. Law in the Snares
of the Political: Addressing Rafał Mańko’s Critical Philosophy of Adjudication, który ukazał
się w tym czasopiśmie („Krytyka Prawa”, 2020, 12(3), s. 109–125). W odpowiedzi
zajęto się wybranymi kwestiami, które poruszył Pichlak w swojej krytyce, kładąc nacisk na trzy aspekty: relację prawa i polityczności, znaczenie sprawiedliwości w projekcie krytycznym i wreszcie na kwestię orzekania i ideologii. Mówiąc bardziej ogólnie, polemika ujawnia wagę filozoficznych, politycznych i ideologicznych orientacji i wynikających z nich presupozycji teoretyków prawa, co każe postawić pytanie o zakres autonomii sporów względem takich orientacji.

Powiązania

 1. Bartl M., Socio-Economic Imaginaries and European Private Law, [in:] P. Kjaer (ed.), The Transformation of the Law of Political Economy in Europe, Cambridge 2020. [Google Scholar]
 2. Ćapeta T., Ideology and Legal Reasoning at the European Court of Justice, [in:] T. Perišin, S. Rodin (eds.), The Transformation or Reconstitution of Europe: The Critical Legal Studies [Google Scholar]
 3. Perspective on the Role of Court in the European Union, Oxford 2018. [Google Scholar]
 4. Cover R., Violence and the Law, [in:] M. Minow, M. Ryan, A. Sarat (eds.), Narrative, Violence, and the Law: The Essays of Robert Cover, Ann Arbor 2004. [Google Scholar]
 5. Dębska H., Warczok T., The Social Construction of Feminity in the Discourse of the Polish Constitutional Court, [in:] R. Mańko et al. (eds.), Law and Critique in Central Europe: Questioning the Past, Resisting the Present, Oxford 2016. [Google Scholar]
 6. Derrida J., Force de loi. Le «Fondement mystique de l’autorité», Paris 1994. [Google Scholar]
 7. Douzinas C., A Short History of the British Critical Legal Conference or, the Responsibility of the Critic, “Law and Critique” 2014, 25. [Google Scholar]
 8. Douzinas C., Philosophy and Resistance in the Crisis, Cambridge 2013. [Google Scholar]
 9. Douzinas C., Adikia: On Communism and Rights, [in:] C. Douzinas, S. Žižek (eds.), The Idea of Communism, London 2010. [Google Scholar]
 10. Douzinas C., Gearey A., Critical Jurisprudence: Towards a Political Philosophy of Justice, Oxford 2015. [Google Scholar]
 11. Foucault M., Society Must Be Defended. Lectures at the Collège de France, 1975–1976, Penguin Books 2020. [Google Scholar]
 12. Giubboni S., On the Vanishing Functional Autonomy of European Labour Law, [in:] P. Kjaer (ed.), The Law of Political Economy: Transformation in the Function of Law, Cambridge 2020. [Google Scholar]
 13. Jestaz P., Jamin C., La doctrine, Paris 2004. [Google Scholar]
 14. Kennedy D., Legal Reasoning: Collected Essays, Aurora, Co 2008. [Google Scholar]
 15. Kennedy D., A Critique of Adjudication {fin de siècle}, Cambridge, Ma 1997. [Google Scholar]
 16. Kojève A., Outline of a Philosophy of Right, Plymouth 2000. [Google Scholar]
 17. Leszczyński J., Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym, Kraków 2010. [Google Scholar]
 18. Mańko R., Judicial Decision‑Making, Ideology and the Political: Towards an Agonistic Theory of Adjudication, “Law and Critique” 2022, 33, pp. 175–194. [Google Scholar]
 19. Mańko R., W stronę krytycznej filozofii orzekania, Łódź 2019. [Google Scholar]
 20. Mańko R., Ideology and Legal Interpretation: Some Theoretical Considerations, [in:] K. Torgans et al. (eds.), Constitutional Values in Contemporary Legal Space, Vol. I, Riga 2016. [Google Scholar]
 21. Mańko R., Weeds in the Gardens of Justice? The Survival of Hyperpositivism in Polish Legal Culture as a Symptom/Sinthome, “Pólemos: Journal of Law, Literature and Culture” 2013, 7(2). [Google Scholar]
 22. Marx K., Critique of the Gotha Programme, [in:] K. Marx, F. Engels, Works, Vol. 24, London 2010. [Google Scholar]
 23. Minda G., Postmodern Legal Movements: Law and Jurisprudence and Century’s End, New York–London 1995. [Google Scholar]
 24. Paździora M., Stambulski M., Co może dać nauce prawa polityczność? Przyczynek do przyszłych badań, “Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2014, 1. [Google Scholar]
 25. Pichlak M., Constitutionalism as a Reflection on Political Identity, [in:] A. Sulikowski et al. (eds.), Legal Scholarship and the Political: In Search of a New Paradigm, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 26. Pichlak M., Ideał legalności w koncepcji prawa Philipa Selznicka, “Przegląd Prawa i Administracji” 2020, 120(1). [Google Scholar]
 27. Pichlak M., Law in the Snares of the Political. Addressing Rafał Mańko’s Critical Philosophy of Adjudication, “Critique of Law” 2020, 12(3), pp. 109–125. [Google Scholar]
 28. Pichlak M., Refleksyjność prawa: Od teorii społecznej do strategii regulacji i z powrotem, Łódź 2019. [Google Scholar]
 29. Poldnikov D., Fogel’son U., Social’naâ istoriâ prava kak faktor verhovenstva prava, “Sravnitel’noe Konstitucionnoe Obozrenie” 2021, 2(141). [Google Scholar]
 30. Přibáň J., Constitutional Imaginaries, London–New York 2022. [Google Scholar]
 31. Rawls J., Justice as Fairness: A Restatement, Cambridge, Ma 2001. [Google Scholar]
 32. Schiavone A., The Invention of Law in the West, Cambridge–London 2012. [Google Scholar]
 33. Sulikowski A., Poststrukturalistyczne oddziaływania na prawoznawstwo. Wybrane wątki, [in:] J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień (eds.), Wielowymiarowość prawa, Toruń 2014. [Google Scholar]
 34. Sulikowski A., The Crisis of Traditional Legal Theory: A Diagnosis and View into the Future, [in:] A. Bator, Z. Pulka (eds.), Legal Theory and Philosophy of Law: Towards Contemporary Challenges, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 35. Sulikowski A., Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesności, Wrocław 2008. [Google Scholar]
 36. Šulmane D., Ideology, Nationalism and Law: Legal Tools for an Ideological Machinery in Latvia, “Wroclaw Review of Law, Administration & Economics” 2016, 5(1). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Mańko, Rafał (2023). On Law, Ideology, and Violence: A Reply to Maciej Pichlak. (2023). On Law, Ideology, and Violence: A Reply to Maciej Pichlak. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(1), 326-338. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.585 (Original work published 3/2023n.e.)

MLA style

Mańko, Rafał. „On Law, Ideology, And Violence: A Reply To Maciej Pichlak”. 3/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 1, 2023, ss. 326-338.

Chicago style

Mańko, Rafał. „On Law, Ideology, And Violence: A Reply To Maciej Pichlak”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 1 (2023): 326-338. doi:10.7206/kp.2080-1084.585.