en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2022 
Tom 14 
Numer 4

Trust and Trustworthiness as Judicial Virtues

Tomasz Widłak
Uniwersytet Gdański

12/2022 14 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.562

Abstrakt

Przedmiotem rozważań autora artykułu jest znaczenie zaufania dla komunikacji sędziów ze społeczeństwem. Główna teza tej analizy sprowadza się do twierdzenia, że zaufanie powinno być traktowane jako cnota sędziowskiego charakteru i może być najlepiej wyjaśnione przy pomocy pojęć języka aretycznego. Teza ta jest poddana dyskusji poprzez, po pierwsze, przeprowadzenie rozróżnień pomiędzy zaufaniem a poleganiem na kimś lub na czymś, a także pomiędzy zaufaniem (ufnością) a byciem godnym zaufania. Po drugie, analiza wyznaczników bycia godnym zaufania prowadzi autora do sformułowania argumentu na rzecz pojmowania właściwości bycia godnym zaufania jako opartej na koncepcji cnoty. Po trzecie, artykuł rozważa, czy i w jaki sposób ufność jako konkretna postawa bądź skłonność może być pojmowana jako sędziowska cnota. W konkluzji autor rozważa relację pomiędzy zaufaniem do sędziów a zaufaniem do instytucji wymiaru sprawiedliwości, takich jak sądy.

Powiązania

 1. Austen A., Adamus-Matuszyńska A., Internal Communication in Courts: Towards Establishing Trust Based Relationships, “Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty” 2017, 7, 4(46). [Google Scholar]
 2. Bentele G., Seidenglanz R., Trust and Credibility – Prerequisites for Communication Management, “Public Relations Research” 2008. [Google Scholar]
 3. Blöbaum B., Some Thoughts on the Nature of Trust: Concept, Models and Theory, [in:] B. Blöbaum (ed.), Trust and Communication. Findings and Implications of Trust Research, Cham 2021. [Google Scholar]
 4. Bradford B., Jackson J., Hough M., Trust in Justice, [in:] E.M. Uslaner (ed.), The Oxford Handbook of Social and Political Trust, New York 2018. [Google Scholar]
 5. Coleman J.S., Grundlagen der Sozialtheorie. Band 1: Handlungen und Handlungssysteme, München 1995. [Google Scholar]
 6. Cook K.S., Santana J.J., Trust: Perspectives in Sociology [in:] The Routledge Handbook of Trust and Philosophy, J. Simon (ed.), New York 2020. [Google Scholar]
 7. D’Olimpio L., Trust as a Virtue in Education, “Educational Philosophy and Theory” 2018, 50(2). [Google Scholar]
 8. Dormandy K., Introduction. An Overview of Trust and Some Key Epistemological Applications, [in:] K. Dormandy (ed.), Trust in Epistemology, New York–London 2020. [Google Scholar]
 9. Elster J., Explaining Social Behavior: More Nuts and Bolts for the Social Sciences, Cambridge 2015. [Google Scholar]
 10. Faulkner P., The Problem of Trust, [in:] P. Faulkner, T. Simpson (eds.), The Philosophy of Trust, Oxford 2017. [Google Scholar]
 11. Gkouvas T., Mindus P., Trust in Law, [in:] J. Simon (ed.), The Routledge Handbook of Trust and Philosophy, New York 2020. [Google Scholar]
 12. Grzelak A., Wzajemne zaufanie jako podstawa współpracy sądów państw członkowskich UE w sprawach karnych (uwagi na marginesie odesłania prejudycjalnego w sprawie C-216/18 PPU Celmer), “Państwo i Prawo” 2018, 10. [Google Scholar]
 13. Hardin R., Trust, New York 2006. [Google Scholar]
 14. Harre R., Social Being, Oxford 1979. [Google Scholar]
 15. Jones K., Second-Hand Moral Knowledge, “The Journal of Philosophy” 1999, 96(2). [Google Scholar]
 16. Lind E.A., Trust and Fairness, [in:] R.H. Searle, A.-M.I. Nienaber, S.B. Sitkin (eds.), The Routledge Companion to Trust, London–New York 2018. [Google Scholar]
 17. Luhmann N., Trust and Power. Two Works by Niklas Luhmann, T. Burns, G. Poggi (eds.), Chichester–New York–Brisbane–Toronto 1979. [Google Scholar]
 18. McGeer V., Trust, Hope and Empowerment, “Australasian Journal of Philosophy” 2008, 86(2). [Google Scholar]
 19. Nyquist Potter N., How Can I be Trusted? A Virtue Theory of Trustworthiness, Lanham 2002. [Google Scholar]
 20. Pytlik Zillig L.M., Kimbrough C.D., Consensus on Conceptualizations and Definitions of Trust: Are We There Yet?, [in:] E. Shockley, T.M.S. Neal, L.M. Pytlik Zillig, B. Bornstein (eds.), Interdisciplinary Perspectives on Trust: Towards Theoretical and Methodological Integration, New York 2016. [Google Scholar]
 21. Raaphorst N., Van de Walle S., Trust in and by the Public Sector, [in:] R.H. Searle, A.-M.I. [Google Scholar]
 22. Nienaber, S.B. Sitkin (eds.), The Routledge Companion to Trust, London–New York 2018. [Google Scholar]
 23. Scheman N., Trust and Trustworthiness, [in:] J. Simon (ed.), The Routledge Handbook of Trust and Philosophy, New York 2020. [Google Scholar]
 24. Snow N.E., What Is a Science of Virtue?, “Journal of Moral Education” 2020, 51(1). [Google Scholar]
 25. Sprod T., Philosophical Discussion in Moral Education: The Community of Ethical Inquiry, New York 2001. [Google Scholar]
 26. Swanton C., Virtue Ethics: A Pluralistic View, New York 2003. [Google Scholar]
 27. Szutta N., Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą? Lublin 2017. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Widłak, Tomasz (2022). Trust and Trustworthiness as Judicial Virtues. (2022). Trust and Trustworthiness as Judicial Virtues. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(4), 151-166. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.562 (Original work published 12/2022n.e.)

MLA style

Widłak, Tomasz. „Trust And Trustworthiness As Judicial Virtues”. 12/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 4, 2022, ss. 151-166.

Chicago style

Widłak, Tomasz. „Trust And Trustworthiness As Judicial Virtues”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 4 (2022): 151-166. doi:10.7206/kp.2080-1084.562.