en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2022 
Tom 14 
Numer 4

Udzielanie pouczeń nieprofesjonalnym uczestnikom rozprawy sądowej. Problem komunikatywności

Karolina Gmerek
Uniwersytet Szczeciński

12/2022 14 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.557

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie problematyki komunikatywności pouczeń udzielanych przez sędziów nieprofesjonalnym uczestnikom rozpraw sądowych. Tło rozważań stanowią wyniki badań empirycznych komunikacji na sali rozpraw, które m.in. wskazują na wyraźną aktywność sędziów w udzielaniu pouczeń. Sięgając przede wszystkim do badań prowadzonych w ramach ruchu „prostego języka”, wskazano te elementy pouczeń, które podnoszą poziom ich komunikatywności oraz te, które poziom ten obniżają. W rezultacie sformułowano wskazówki dotyczące tego, jak podnieść poziom komunikatywności pouczeń udzielanych w ramach rozprawy sądowej

Powiązania

 1. Choduń A., Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Szczecin 2018. [Google Scholar]
 2. Choduń A., Postulat jasności prawa. „Plain language” czy praca edukacyjna, „Krytyka Prawa” 2018, 3. [Google Scholar]
 3. Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 4. Furmanek W., Niektóre pedagogiczne konsekwencje nadmiarowości informacji, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2013, 2. [Google Scholar]
 5. Gizbert-Studnicki T., Język prawny w perspektywie socjolingwistycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych” 1986, 26. [Google Scholar]
 6. Gmerek K., Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej, Szczecin 2019. [Google Scholar]
 7. Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997. [Google Scholar]
 8. Greco V., Roger D., Coping with uncertainty: The construction and validation of a new measure, „Personality and Individual Differences” 2000, 4. [Google Scholar]
 9. Hymes D., Vers la competence de communication, Paris 1991. [Google Scholar]
 10. Nieciecka K., Kilka uwag o problematyce komunikatywności tekstów prawnych, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 2014, 6. [Google Scholar]
 11. Piekot T., Moroń E., Zarzeczny G., Prosto po polsku – przyjazne upomnienia, http://ppp.uni.wroc.pl/pliki/raport_prosto-po-polsku-przyjazne-upomnienia.pdf (dostęp: 17.02.2022). [Google Scholar]
 12. Piekot T., Zarzeczny G., Moroń E., Standard „plain language” w polskiej sferze publicznej, [w:] M. Zaśko-Zielińska, K. Kredens (red.), Lingwistyka kryminalistyczna. Teoria i praktyka, Wrocław 2019. [Google Scholar]
 13. Piekot T., Maziarz M., Styl „plain language” i przystępność języka publicznego jako nowy kierunek w polskiej polityce językowej, „Acta Universitatis Vratislaviensis. Język a Kultura” 2014, 24. [Google Scholar]
 14. Schriver K.A., Plain Language in the US Gains Momentum: 1940–2015, „IEEE Transactions in Professional Communication” 2017, 60(4). [Google Scholar]
 15. Stephens Ch., Pringle J., Identify Your Audience, [w:] Ch. Stephens (red.), Plain Language in Plain English, Vancouver 2010. [Google Scholar]
 16. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, wyd. 7, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 17. Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2011. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Gmerek, Karolina (2022). Udzielanie pouczeń nieprofesjonalnym uczestnikom rozprawy sądowej. Problem komunikatywności . (2022). Udzielanie pouczeń nieprofesjonalnym uczestnikom rozprawy sądowej. Problem komunikatywności . Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(4), 74-89. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.557 (Original work published 12/2022n.e.)

MLA style

Gmerek, Karolina. „Udzielanie Pouczeń Nieprofesjonalnym Uczestnikom Rozprawy Sądowej. Problem Komunikatywności ”. 12/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 4, 2022, ss. 74-89.

Chicago style

Gmerek, Karolina. „Udzielanie Pouczeń Nieprofesjonalnym Uczestnikom Rozprawy Sądowej. Problem Komunikatywności ”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 4 (2022): 74-89. doi: 10.7206/kp.2080-1084.557.