en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 2022 
Tom 14 
Numer 3

Lines of Interpretation for the Definition of a Household under Harmonised Excise Duty Rules in the Light of the Decisions of Polish Tax Authorities and the Case-Law of Polish Administrative Courts

Monika Munnich
John Paul II Catholic University of Lublin

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.542

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi jedynie drobny przyczynek do koniecznej dyskusji naukowej na temat zasadności wykluczania w sądowym i administracyjnym stosowaniu prawa podatkowego w Polsce prymatu wykładni językowej na rzecz pierwszeństwa prounijnej wykładni celowościowej. Celem niniejszego artykułu jest po pierwsze omówienie etapów transponowania z przepisów prawa europejskiego do przepisów ustawy o podatku akcyzowym pojęcia gospodarstwa domowego. Po wtóre ewolucji kierunków wykładni tego wrażenia stosowanych przez organy podatkowe i sądy krajowe. Po trzecie ukazanie negatywnych skutków prawno-podatkowych, które wywołuje w praktyce sformułowana przez polskiego prawodawcę definicja tego wyrażenia.

Powiązania

 1. Bielska-Brodziak A., Wykładnia językowa według orzecznictwa sądów administracyjnych, “Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2008, pp. 4–70, http://www.trp.umk.pl/download/trp2008/TRP_2008.pdf (access: 29.01.2022). [Google Scholar]
 2. Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, [in:] L. Etel (ed.), System prawa finansowego. Tom III – prawo daninowe, Warszawa 2010, pp. 431–478. [Google Scholar]
 3. Brzeziński B., O zasięgu definicji zawartych w Ordynacji podatkowej, [in:] L. Etel (ed.), Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Białystok 2008, pp. 30–39. [Google Scholar]
 4. Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008. [Google Scholar]
 5. Dominik-Ogińska D., Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 6. Krok W. (ed.), Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych. Komentarz, Warszawa 2012, SIP LEX 2013. [Google Scholar]
 7. Malec A., Zarys teorii definicji prawniczej, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 8. Marszałek M., Podatek akcyzowy od energii elektrycznej, “Przegląd Prawa Publicznego” 2009, 7/8, pp. 79–83. [Google Scholar]
 9. Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010. [Google Scholar]
 10. “Poradnik VAT” 20.07.2014, 16(376). [Google Scholar]
 11. Tchórzewski M., Sądowa wykładnia prawa w zakresie zwolnień wyrobów energetycznych i energii elektrycznej z podatku akcyzowego, [in:] Podatek akcyzowy: doświadczenia i kierunki ewolucji w czasach recesji. Konferencja Naukowa WPiA UW, Warszawa 2011, pp. 73–86, https://www.wpia.uw.edu.pl/uploads/media/6011d10aab4b8/broszura-2021.pdf?v1 (access: 01.2022). [Google Scholar]
 12. Wesołowska A., Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, 2015, Lex/el. [Google Scholar]
 13. Wyroby gazowe nabywane przez wspólnotę mieszkaniową, http://www.poradypodatkowe.pl/artykul,746,7378,obrot-wyrobami-gazowymi-a-podatek-kcyzowy.html (access: 29.01.2022) [Google Scholar]
 14. Zalega T., Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, “Studia i Materiały – Wydział Zarządzania UW” 2007, 1, pp. 1–24. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Munnich, Monika (2022). Lines of Interpretation for the Definition of a Household under Harmonised Excise Duty Rules in the Light of the Decisions of Polish Tax Authorities and the Case-Law of Polish Administrative Courts. (2022). Lines of Interpretation for the Definition of a Household under Harmonised Excise Duty Rules in the Light of the Decisions of Polish Tax Authorities and the Case-Law of Polish Administrative Courts. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 85–97. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.542 (Original work published 2022)

MLA style

Munnich, Monika. „Lines Of Interpretation For The Definition Of A Household Under Harmonised Excise Duty Rules In The Light Of The Decisions Of Polish Tax Authorities And The Case-Law Of Polish Administrative Courts”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 3, 2022, ss. 85–97.

Chicago style

Munnich, Monika. „Lines Of Interpretation For The Definition Of A Household Under Harmonised Excise Duty Rules In The Light Of The Decisions Of Polish Tax Authorities And The Case-Law Of Polish Administrative Courts”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 3 (2022): 85–97. doi:10.7206/kp.2080-1084.542.