en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2022 
Tom 14 
Numer 2

Poczucie przynależności osób transseksualnych do odmiennej płci jako dobro osobiste podlegające ochronie na gruncie polskiego prawa oraz Zasad Yogyakarty

Dominika Zielińska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.532

Abstrakt

Celem niniejszej publikacji jest zobrazowanie i analiza problematyki osób transseksualnych, odczuwających potrzebę korekty płci metrykalnej i biologicznej z uwagi na zaburzenie identyfikacji płciowej. Praca stanowi polemikę z prezentowanymi w praktyce orzeczniczej poglądami, proponując jednolite i ustawowe uregulowanie sytuacji osób transpłciowych w prawie polskim, czerpiąc z dorobku spisanych w Yogyakarcie „Zasad”. Jeden z głównych postulatów wynikających z niniejszej publikacji dotyczy uregulowania warunków i procedury prawnej zmiany płci, gwarantujących korzystanie przez transseksualistów z podstawowych wolności i praw na jednakowych zasadach z innymi członkami społeczeństwa. Artykuł ma przyczynić się do walki z dyskryminacją i zwiększenia świadomości społecznej polskich obywateli w zakresie transseksualności, postrzeganej stereotypowo i nieznanej większości populacji, wyłączając wąskie grono specjalistów walczących z wykluczeniem uwarunkowanym odmienną identyfikacją płciową.

Powiązania

 1. Bieńkowska M., Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci, Białystok 2012. [Google Scholar]
 2. Sytuacja prawna osób transseksualnych w Polsce. Raport badań i propozycje zmian, red. W. Dynarski, K. Śmiszek, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 3. Imieliński K., Zarys seksuologii i seksiatrii, Warszawa 1982. [Google Scholar]
 4. Imieliński K., Duko S., Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i rzeczywistość, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 5. Jackowski M., Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 6. Dobra osobiste, red. dr hab. I. Lewandowska-Malec, Warszawa 2014 [Google Scholar]
 7. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych: rewizja dziesiąta [Google Scholar]
 8. ICD-10, Tom I, rozdział V F64, Światowa Organizacja Zdrowia, 2008. [Google Scholar]
 9. Oficjalny komunikat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący ustawy o uzgodnieniu płci, https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zawetowane/art,1,ustawa--o-uzgodnieniu-plci---do-ponownego-rozpatrzenia.html (dostęp: 29.01.2021). [Google Scholar]
 10. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 11. Podgórski P., Znudziłem się Bogu w połowie. Skutki prawne transseksualizmu, Katowice 2009. [Google Scholar]
 12. Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce, red. A. Śledzińska-Simon, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 13. The Yogyakarta Principles plus 10, https://yogyakartaprinciples.org/ (dostęp: 20.01.2021). [Google Scholar]
 14. Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, red. K. Remin, Warszawa 2009. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zielińska, Dominika (2022). Poczucie przynależności osób transseksualnych do odmiennej płci jako dobro osobiste podlegające ochronie na gruncie polskiego prawa oraz Zasad Yogyakarty. (2022). Poczucie przynależności osób transseksualnych do odmiennej płci jako dobro osobiste podlegające ochronie na gruncie polskiego prawa oraz Zasad Yogyakarty. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 219-234. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.532 (Original work published 6/2022n.e.)

MLA style

Zielińska, Dominika. „Poczucie Przynależności Osób Transseksualnych Do Odmiennej Płci Jako Dobro Osobiste Podlegające Ochronie Na Gruncie Polskiego Prawa Oraz Zasad Yogyakarty”. 6/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 2, 2022, ss. 219-234.

Chicago style

Zielińska, Dominika. „Poczucie Przynależności Osób Transseksualnych Do Odmiennej Płci Jako Dobro Osobiste Podlegające Ochronie Na Gruncie Polskiego Prawa Oraz Zasad Yogyakarty”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 2 (2022): 219-234. doi: 10.7206/kp.2080-1084.532.