en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 4/2022 
Tom 14 
Numer 1

Z problematyki treści czynności konwencjonalnych w prawie

Karolina Gmerek
Uniwersytet Szczeciński

4/2022 14 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.510

Abstrakt

Celem artykułu jest realizacja kilku komplementarnych zadań badawczych. W pierwszej kolejności omawiana jest kwestia źródeł treści czynności konwencjonalnych w prawie. W dalszej prezentowane są szczegółowe zagadnienia dotyczące treści czynności konwencjonalnych w prawie na tle rozważań dogmatycznoprawnych, a także problemów związanych z identyfikacją czynności konwencjonalnych. Dodatkowo podejmowana jest próba ustalenia sposobów pojmowania „treści (czynności konwencjonalnych w prawie)” w szczegółowych naukach prawnych. Wyniki badań prezentowanych w artykule (poza wartością poznawczą) mają służyć rozwojowi ogólnoteoretycznej koncepcji czynności konwencjonalnych w prawie, a także, na ile to możliwe, uporządkowaniu dyskusji dogmatycznoprawnej dotyczącej tytułowego zagadnienia.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Gmerek, Karolina (2022). Z problematyki treści czynności konwencjonalnych w prawie. (2022). Z problematyki treści czynności konwencjonalnych w prawie. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(1), 154–170. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.510 (Original work published 4/2022n.e.)

MLA style

Gmerek, Karolina. „Z Problematyki Treści Czynności Konwencjonalnych W Prawie”. 4/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 1, 2022, ss. 154–170.

Chicago style

Gmerek, Karolina. „Z Problematyki Treści Czynności Konwencjonalnych W Prawie”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 1 (2022): 154–170. doi:10.7206/kp.2080-1084.510.