en pl
en pl

Zeszyty Programu Top 15

Zobacz wydanie
Rok 12/2021 
Tom 12 
Numer 1

Analiza dostępności finansowania jednostek III sektora z funduszy publicznych

Edgar Kobos
Akademia Leona Koźmińskiego

12/2021 12 (1) Zeszyty Programu Top 15

DOI 10.7206/978-83-66502-07-9.top7

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza dostępności finansowania jednostek III sektora z funduszy publicznych. Pomoc publiczna jest kluczowa dla ewolucji trzeciego sektora. Popularność poszczególnych programów wsparcia wśród organizacji pozarządowych jest różna. Fundusze europejskie nie są aż tak istotne dla wzrastania instytucji trzeciego sektora jak dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstw prywatnych. Najważniejszą pulą pomocy publicznej dostępną dla organizacji obywatelskich są środki rządowe. Celem badań prezentowanych w artykule jest analiza finansowych instrumentów wsparcia publicznego. Badania weryfikują również adekwatność dostępnych linii finansowych w programach pomocy publicznej z celami jednostek sektora pozarządowego, które o nie wnioskują.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kobos, Edgar (2021). Analiza dostępności finansowania jednostek III sektora z funduszy publicznych. (2021). Analiza dostępności finansowania jednostek III sektora z funduszy publicznych. Zeszyty Programu Top 15, 12(1), 152-168. https://doi.org/10.7206/978-83-66502-07-9.top7 (Original work published 12/2021n.e.)

MLA style

Kobos, Edgar. „Analiza Dostępności Finansowania Jednostek Iii Sektora Z Funduszy Publicznych”. 12/2021n.e. Zeszyty Programu Top 15, t. 12, nr 1, 2021, ss. 152-168.

Chicago style

Kobos, Edgar. „Analiza Dostępności Finansowania Jednostek Iii Sektora Z Funduszy Publicznych”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu Top 15, 12, nr 1 (2021): 152-168. doi:10.7206/978-83-66502-07-9.top7.