en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2021 
Tom 13 
Numer 4

Investigating Citizens’ Concern About Corruption and Anti-corruption: A Case Study in Vietnam

Tuan Van Vu
Hanoi Law University

Oanh Cao
Hanoi Law University

12/2021 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.500

Abstrakt

Korupcja znalazła się w centrum uwagi na skalę globalną. Niemal wszystkie badania skupiają się na jej szkodliwych skutkach w odniesieniu do rządów, eko-nomii i polityki. Niniejszy artykuł bada to, jak obywatele postrzegają korupcję i antykorupcję w Wietnamie. To nowe spojrzenie przyczyniające się do szerokiego ujęcia problematyki antykorupcji. Badanie ma charakter opisowy, do jego prze-prowadzenia wykorzystano autorską ankietę dla 385 respondentów, wybranych metodą losowania warstwowego w oparciu o wzór Cochrana. Okazało się, że środki zapobiegawcze i przepisy dotyczące korupcji nie są wystarczająco surowe, by stanowiły przestrogę dla sprawców korupcji. Transparentność nie jest promo-wana na tyle mocno, by ludzie mieli dostęp do informacji, więc kontrola obywatel-ska nie jest zbyt skuteczna. Istnieje niezgodność między postrzeganiem korupcji przez obywateli a tym, jak oceniają ją organizacje zewnętrzne. Konieczne jest ścisłe wdrożenie prawa antykorupcyjnego i odnowienie prawa obywateli do uzyski-wania informacji dotyczących korupcji. Co więcej, rząd powinien ponownie sprawdzić przepisy dotyczące zapobiegania korupcji i dopasować je do każdego rodzaju korupcji. Działanie aparatu państwowego powinno się pilnie oprzeć na współpracy i połączeniu sił w celu zwalczenia korupcji. Wskazane jest, by rząd nawiązał współpracę z organizacjami zewnętrznymi w celu wymiany doświadczeń w kwestii ograniczania korupcji.

Powiązania

 1. Alfano V., Capasso S., Goel R.K., EU accession: A Boon or Bane for Corruption?, “Journal of Economics and Finance” 2020, 45(1), pp. 1–21, https://doi.org/10.1007/s12197-020-09522-8. [Google Scholar]
 2. Asongu A.S., Globalization, (Fighting) Corruption and Development: How Are These Phenomena Linearly and Nonlinearly Related in Wealth Effects?, “Munich Personal RePEc Archive” 2012, pp. 1–31, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/36899 (access: 06.2021). [Google Scholar]
 3. Bayar Y., Alakbarov N., Corruption and Foreign Direct Investment Inflows in Emerging Market Economies, “Ecoforum” 2016, 5(2), pp. 303–308, http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/431 (access: 17.06.2021). [Google Scholar]
 4. Bearfield A.D., What Is Patronage? A Critical Reexamination, “Public Administration Review” 2009, 69(1), pp. 64–76, https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2008.01941.x. [Google Scholar]
 5. Belgibayeva A., Plekhanov A., Does Corruption Matter for Sources of Foreign Direct Investment?, “Review of World Economics” 2019, 155(1), pp. 487–510, https://doi.org/10.1007/s10290-019-00354-1. [Google Scholar]
 6. Bentzen J.S., How Bad Is Corruption? Cross-country Evidence of the Impact of Corruption on Economic Prosperity, “Review of Development Economics” 2012, 16(1), pp. 164–187, https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2011.00653.x. [Google Scholar]
 7. Clausen B., Kraay A., Nyiri Z., Corruption and Confidence in Public Institutions: Evidence from a Global Survey, “The World Bank Economic Review” 2011, 25(1), pp. 212–249, https://doi.org/10.1093/wber/lhr018. [Google Scholar]
 8. Cochran W.G., Sampling Techniques, 3rd ed., New York 1977. [Google Scholar]
 9. Cronbach L.J., Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests, “Psychometrika” 1951, 16, pp. 297–334, https://doi.org/10.1007/BF02310555. [Google Scholar]
 10. Dahlström C., Bureaucracy and Corruption, [in:] P.M. Heywood (ed.), Routledge Handbook of Political Corruption, Routledge 2014, pp. 110–120, https://doi.org/10.4324/9781315739175. [Google Scholar]
 11. Dornyei Z., Taguchi T., Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration and Processing, 2nd ed., New York 2010. [Google Scholar]
 12. Gil-Pareja S., Llorca-Vivero R., Martínez-Serrano J.A., Corruption and International Trade: A Comprehensive Analysis With Gravity, “Applied Economic Analysis” 2019, 27(79), pp. 3–20, https://doi.org/10.1108/AEA-06-2019-0003. [Google Scholar]
 13. Heywood P.M. (ed.), Routledge Handbook of Political Corruption, Routledge 2014, https://doi.org/10.4324/9781315739175. [Google Scholar]
 14. Hough D., Corruption, Anti-Corruption and Governance, [in:] P.M. Heywood, D. Hough (eds.), Political Corruption and Governance, Palgrave–Macmillan 2013, https://doi.org/10.1057/9781137268716. [Google Scholar]
 15. Hindess B., Good Government and Corruption, [in:] P. Larmour, N. Wolanin (eds.), Corruption and Anti-corruption, Canberra 2013, http://dx.doi.org/10.22459/CAC.03.2013.01. [Google Scholar]
 16. Ivanyna M., Mourmouras A., Rangazas P., The Macroeconomics of Corruption. Governance and Growth, “Springer Texts Business, Economics” 2018, 1(1), https://doi.org/10.1007/978-3-319-68666-0. [Google Scholar]
 17. Kratcoski C.P., Edelbacher M. (eds.), Fraud and Corruption, Cham 2018, https://doi.org/10.1007/978-3-319-92333-8. [Google Scholar]
 18. Larmour P., Wolanin N. (eds.), Corruption and Anti-Corruption, Canberra 2013, http://doi.org/10.22459/CAC.03.2013. doi.org/10.22459/CAC.03.2013. [Google Scholar]
 19. Manacorda S., Centonze F., Forti G., Preventing Corporate Corruption: The Anti-Bribery Compliance Model, Springer 2014, https://doi.org/10.1007/978-3-319-04480-4. [Google Scholar]
 20. Maruichi D., Abe M., Corruption and the Business Environment in Vietnam: Implications from an Empirical Study, “Asia and the Pacific Policy Studies” 2019, 6(2), pp. 222–245, https://doi.org/10.1002/app5.275. [Google Scholar]
 21. Menocal A.R., Taxell N., Why Corruption Matters: Understanding Causes, Effects and How to Address Them: Evidence Paper on Corruption, Department for International Development [UK], January 2015, https://www.gov.uk/government/publications/why-corruption-matters-understanding-causes-effects-and-how-to-address-them (access: 06.2021). [Google Scholar]
 22. Murray T., Corruption in Developing Countries: What Keeping It in the Family Means for Everyone Else, “Osgoode Hall Law Journal” 2015, 53(1), pp. 268–300, https://digitalcommons. osgoode.yorku.ca/ohlj/vol53/iss1/8 (access: 17.06.2021). [Google Scholar]
 23. Mudacumura G.M., Multiple Dimensions of Governance, [in:] G.M. Mudacumura, G. Morçöl (eds.), Challenges to Democratic Governance in Developing Countries, Public Administration, Governance and Globalization, Vol. 11, Cham 2014, https://doi.org/10.1007/978-3-319-03143-9_1. [Google Scholar]
 24. Nwankwo F.O., Impact of Corruption on Economic Growth in Nigeria, “Mediterranean Journal of Social Sciences” 2014, 5(6), pp. 41–46, https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n6p41. [Google Scholar]
 25. Olken A.B., Pande R., Corruption in Developing Countries, “Annual Review of Economics” 2012, 4(1), pp. 479–509, https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080511-110917. [Google Scholar]
 26. Ozsahin S., Ucler G., The Consequences of Corruption on Inflation in Developing Countries: [Google Scholar]
 27. Evidence From Panel Cointegration and Causality Tests, “Economies” 2017, 5(4), pp. 1–15, https://doi.org/10.3390/economies5040049. [Google Scholar]
 28. Quazi M.R., Corruption and Foreign Direct Investment in East Asia and South Asia: An Econometric Study, “International Journal of Economics and Financial Issues” 2014, 4(2), pp. 231–242, https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/695 (access: 06.2021). [Google Scholar]
 29. Ravelo L.J., 30 Percent of Aid Lost to Corruption – Ban Ki-moon, “The Development Newswire” [blog] 10.07.2012, www.devex.com/news/30-percent-of-aid-lost-to-corruption-ban-ki-moon-78643 (access: 17.06.2021). [Google Scholar]
 30. Richey S., The Impact of Corruption on Social Trust, “American Politics Research” 2010, 38(4), pp. 676–690, https://doi.org/10.1177/1532673X09341531. [Google Scholar]
 31. Sahakyan N., Stiegert K.W., Corruption and Firm Performance, “Eastern European Economics” 2012, 50(6), pp. 5–27, https://doi.org/10.2753/EEE0012-8775500601. [Google Scholar]
 32. Sanchez A., Criminal Entrepreneurship: A Political Economy of Corruption and Organized Crime in India, [in:] P.M. Heywood (ed.), Routledge Handbook of Political Corruption, Routledge 2014, pp. 67–76, https://doi.org/10.4324/9781315739175. [Google Scholar]
 33. Schoor V.B., Fighting Corruption Collectively: How Successful Are Sector-Specific Coordinated Governance Initiatives in Curbing Corruption?, Wiesbaden 2017, https://doi.org/10.1007/978-3-658-17838-3. [Google Scholar]
 34. Seumas M. (eds.), Corruption and Anti-Corruption in Policing – Philosophical and Ethical Issues, Springer 2016, https://doi.org/10.1007/978-3-319-46991-1. [Google Scholar]
 35. Sylla K., Defining Corruption in the Cultural Context of Sub-Saharan Africa, [in:] G.M. Mudacumura, G. Morçöl (eds.), Challenges to Democratic Governance in Developing Countries, Public Administration, Governance and Globalization, Vol. 11, Cham 2014, https://doi.org/10.1007/978-3-319-03143-9_11. https://doi.org/10.1007/978-3-319-03143-9_11. [Google Scholar]
 36. Tingting L., Yu L., Barkat U., Zuobao W., Lixin C.X., The Dark Side of Transparency in Developing Countries: The Link Between Financial Reporting Practices and Corruption, “Journal of Corporate Finance” 2021, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101829. [Google Scholar]
 37. The World Bank, Corruption from the Perspective of Citizens, Firms, and Public Officials, 2nd ed., National Political Publishing House 2013, http://documents1.worldbank.org/curated/en/989741468133546312/pdf/738070REVISED0000January02013000ENG pdf (access: 17.06.2021). [Google Scholar]
 38. United Nations, United Nations Convention against Corruption, 2004, https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf (access: 17.06.2021). [Google Scholar]
 39. Uslaner E.M., The Consequences of Corruption, [in:] P.M. Heywood (ed.), Routledge Handbook of Political Corruption, Routlege 2014, pp. 199–211, https://doi.org/10.4324/9781315739175. [Google Scholar]
 40. Worthy B., McClean T., Freedom of Information and Corruption, [in:] P.M. Heywood (ed.), Routledge Handbook of Political Corruption, Routlege 2014, pp. 347–358, https://doi.org/10.4324/9781315739175. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Vu, Tuan Van & Cao, Oanh Thi (2021). Investigating Citizens’ Concern About Corruption and Anti-corruption: A Case Study in Vietnam. (2021). Investigating Citizens’ Concern About Corruption and Anti-corruption: A Case Study in Vietnam. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 189–216. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.500 (Original work published 12/2021n.e.)

MLA style

Vu, Tuan Van and Cao, Oanh Thi. „Investigating Citizens’ Concern About Corruption And Anti-Corruption: A Case Study In Vietnam”. 12/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 4, 2021, ss. 189–216.

Chicago style

Vu, Tuan Van and Cao, Oanh Thi. „Investigating Citizens’ Concern About Corruption And Anti-Corruption: A Case Study In Vietnam”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 4 (2021): 189–216. doi:10.7206/kp.2080-1084.500.