en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2021 
Tom 13 
Numer 4

Perspektywy dla informacji w administracji. Kierunki zmian w dostępie i ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej

Łukasz Nosarzewski
Uczelnia Łazarskiego

12/2021 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.498

Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań jest przedstawienie kierunków zmian polskiego
prawa dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej, ukazujących
perspektywy dla informacji w administracji. Służy temu diagnoza najistotniejszych
problemów w wykonywaniu gwarantowanych przepisami prawa uprawnień
informacyjnych, analiza dorobku judykatury oraz postulatów nauki prawa. Wyniki
badań wskazują, że poruszane problemy i wątpliwości dotyczą fundamentalnych
aspektów jawności życia publicznego. Aktualne kierunki zmian wpisują się w
budowę administracji opartej na otwartych danych, która nie tylko zapewni szeroki
dostęp do informacji publicznej, ale również wytworzy i zgromadzi dane
gotowe do ich dalszego gospodarczego wykorzystywania przez sektor prywatny.
Wdrożenie tych zmian będzie znacznym wyzwaniem dla administracji publicznej.
Przeprowadzone badania umożliwiły sfomułowanie postulatów i uwag natury
legislacyjnej kierowanych do ustawodawcy, a także rozwiązań praktycznych
dotyczących organizacji aparatu administracji.

Powiązania

 1. Dubisz S. (red.), Wielki Słownik Języka Polskiego PWN, t. 2, H–N, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 2. Fajgielski P., Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony, Wrocław 2007. [Google Scholar]
 3. Młynarska-Sobaczewska A., Fajgielski P., Piskorz-Ryń A., Sibiga G., Ekspertyza prawna [Google Scholar]
 4. „Rozwiązania mogące stanowić podstawę do zmian przepisów regulujących zasady dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania”, https://mc.bip.gov.pl/fobjects/download/96100/rozwiazania-mogace-stanowic-podstawe-do-zmian-przepisowregulujacych-zasady-pdf.html (dostęp: 30.10.2020). [Google Scholar]
 5. Piskorz-Ryń A, Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 6. Sibiga G., Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk 4434), http://orka.sejm.gov.pl (dostęp: 30.10.2020). [Google Scholar]
 7. Sokolewicz W., Wojtyczek K, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 8. Szustakiewicz P., Definicja informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, 10. [Google Scholar]
 9. Szustakiewicz P., Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2015, 4. [Google Scholar]
 10. Szustakiewicz P., Przyszłość regulacji o dostępie do informacji publicznej (uwagi na tle ekspertyzy prawnej „Rozwiązania mogące stanowić podstawę do zmian przepisów regulujących zasady dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania” sporządzonej przez Instytut Nauk Prawnych PAN), [w:] J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. 2, Wrocław 2014. [Google Scholar]
 11. Tomaszewska K., Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 12. Ulasiewicz M.I., Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej, Łódź 2017. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Nosarzewski, Łukasz (2021). Perspektywy dla informacji w administracji. Kierunki zmian w dostępie i ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej. (2021). Perspektywy dla informacji w administracji. Kierunki zmian w dostępie i ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 150-169. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.498 (Original work published 12/2021n.e.)

MLA style

Nosarzewski, Łukasz. „Perspektywy Dla Informacji W Administracji. Kierunki Zmian W Dostępie I Ponownym Wykorzystywaniu Informacji Publicznej”. 12/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 4, 2021, ss. 150-169.

Chicago style

Nosarzewski, Łukasz. „Perspektywy Dla Informacji W Administracji. Kierunki Zmian W Dostępie I Ponownym Wykorzystywaniu Informacji Publicznej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 4 (2021): 150-169. doi:10.7206/kp.2080-1084.498.