en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2021 
Tom 13 
Numer 4

Automated Driving and Data Protection: Some Remarks on Fundamental Rights and Privacy

Ratislav Funta
Danubius University

12/2021 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.495

Abstrakt

W przypadku konwencjonalnych pojazdów nie były generowane żadne dane lub tylko niewielka ich ilość. Powszechne korzystanie z pojazdów automatycznych, które oprócz modułów pamięci mają bardzo dużą liczbę czujników i systemów monitoringu i w których stale odbywa się wymiana danych, ma potencjał ujawnienia wszystkich warunków życia nie tylko pasażerów, ale również przechodniów i innych ludzi. Coraz widoczniejsze tworzenie sieci kontaktów między pojazdami pozwala zwiększyć skuteczność i mobilność. Z jednej strony takie tworzenie sieci kontaktów jest całkowicie dobrowolne, ale może się też stać obowiązkowe. To drugie miało miejsce w przypadku systemu połączeń alarmowych eCall. Rozporządzenie (UE) 2015/758 zobligowało producentów samochodów do tego, by począwszy od 31 marca 2018 roku, wyposażali pojazdy w automatyczny system połączeń alarmowych, który w razie wypadku automatycznie przekaże służbom ratowniczym informacje o lokalizacji samochodu oraz inne istotne dane. Czy ta możliwość wszechobecnej ingwilacji może spowodować problemy prawne? Coraz większa rola, którą odgrywają dane, wymaga szczególnej uwagi na tle ochrony danych w oparciu o ochronę danych i prywatność.

Powiązania

 1. Daňko M., Žárská P., Data Protection vs. Intellectual Property, [in:] R. Funta (ed.), Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy, Brno 2019. [Google Scholar]
 2. Erdösová A., Právny zrod Charty základných práv EÚ – pred a po, “Bulletin Slovenskej Advokácie” 2010, 9–10. [Google Scholar]
 3. Fedushko S., Mastykash O., Syerov Y., Peráček T., Model of User Data Analysis Complex for the Management of Diverse Web Projects During Crises, “Applied Sciences” 2020, 24. [Google Scholar]
 4. Funta R., Economic and Legal Features of Digital Markets, “Danube: Law, Economics and Social Issues Review” 2019, 2. [Google Scholar]
 5. Hamulák O., Troitiño D.R., Chochia A., La carta de los derechos fundamentales de la union europea y los derechos sociales, “Estudios Constitucionales” 2018, 1. [Google Scholar]
 6. Jankuv J., Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ľudských práv, Bratislava 2006. [Google Scholar]
 7. Karácsony G., Managing Personal Data in a Digital Environment – Did GDPR’s Concept of Informed Consent Really Give Us Control?, [in:] R. Funta (ed.), ochrana údajov a najväčšie technologické trendy, Brno 2019. Počítačové právo, UI, [Google Scholar]
 8. Karas V., Králik A., Právo Európskej únie, Bratislava 2012. [Google Scholar]
 9. Klimek L., Záhora J., Holcr K., Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach, Bratislava 2016. [Google Scholar]
 10. Králik J., Králiková K., Základná inštitucionálna báza ochrany ľudských práv, Brno 2007. [Google Scholar]
 11. Lazar J., Dulak A., Dulaková-Jakúbeková D., Jurčová M., Kirstová K., Novotná M., Muríň P., Občianske právo hmotné 2. Záväzkové právo: Právo duševného vlastníctva, Bratislava 2018. [Google Scholar]
 12. Lohmann M., Liability Issues Concerning Self-driving Vehicles, “European Journal of Risk Regulation” 2016, 2. [Google Scholar]
 13. Marchant G., Lindor R., The Coming Collision Between Autonomous Vehicles and the Liability System, “Santa Clara Law Review” 2012, 4. [Google Scholar]
 14. Mesarčík M., Ochrana osobných údajov, Bratislava 2020. [Google Scholar]
 15. Míšek J., Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů, Brno 2020. [Google Scholar]
 16. Peráček T., The Perspectives of European Society and the European Cooperative as a Form of Entrepreneurship in the Context of the Impact of European Economic Policy, “Online Journal Modelling the New Europe” 2020, 34. [Google Scholar]
 17. Polčák R., Právo informačních technologií, Praha 2018. [Google Scholar]
 18. Plavčan P., Funta R., Some Economic Characteristics of Internet Platforms, “Danube: Law, Economics and Social Issues Review” 2020, 2. [Google Scholar]
 19. Rotenberg M., Scott J., Horwitz J., Privacy in the Modern Age: The Search for Solutions, New York 2015. [Google Scholar]
 20. Stehlík V., EU Human Rights Protection Under the Treaty of Lisbon. Human’s Rights. The Modern State System’s Formation: Theoretical and Practical Aspects, Kyiv 2009. [Google Scholar]
 21. Svák J., Grűnwald, T., Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv I. zväzok, Bratislava 2019. [Google Scholar]
 22. Svák J., Ochrana ľudských práv (v troch zväzkoch), Bratislava 2011. [Google Scholar]
 23. Svantesson D.J., The (Uncertain) Future of Online Data Privacy, “Masaryk University Journal of Law and Technology” 2015, 2. [Google Scholar]
 24. Šebesta M., Šebestová P., Braxtor T., Kopčaková S., Perspektíva vývoja práva obchodných spoločností, Bratislava 2019. [Google Scholar]
 25. Šmejkal V., Výzvy pro evropský antitrust ve světě vícestranných online platforem, “Antitrust: Revue Soutěžního Práva” 2016, 4. [Google Scholar]
 26. Šramel B., Horváth P., Internet as the Communication Medium of the 21st Century: Do We Need a Special Legal Regulation of Freedom of Expression on the Internet?, “The Lawyer Quarterly” 2021, 1. [Google Scholar]
 27. Trellová L., Právo na súkromie v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva, Bratislava 2008. [Google Scholar]
 28. Yara O., Brazheyev A., Golovko L., Bashkatova V., Legal Regulation of the Use of Artificial Intelligence: Problems and Development Prospects, “European Journal of Sustainable Development” 2021, 1. [Google Scholar]
 29. Zakharchenko A., Peráček T., Fedushko S., Syerov Y., Trach O., When Fact-Checking and ‘BBC Standards’ Are Helpless: ‘Fake Newsworthy Event’ Manipulation and the Reaction of the ‘High-Quality Media’ on It, “Sustainability” 2021, 2. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Funta, Ratislav (2021). Automated Driving and Data Protection: Some Remarks on Fundamental Rights and Privacy. (2021). Automated Driving and Data Protection: Some Remarks on Fundamental Rights and Privacy. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 106–118. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.495 (Original work published 12/2021n.e.)

MLA style

Funta, Ratislav. „Automated Driving And Data Protection: Some Remarks On Fundamental Rights And Privacy”. 12/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 4, 2021, ss. 106–118.

Chicago style

Funta, Ratislav. „Automated Driving And Data Protection: Some Remarks On Fundamental Rights And Privacy”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 4 (2021): 106–118. doi:10.7206/kp.2080-1084.495.