en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2021 
Tom 13 
Numer 4

Szczególne kompetencje wojewody w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Wojciech Drobny
Instytut Nauk Prawnych PAN

12/2021 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.490

Abstrakt

W obliczu pandemii COVID-19 ustawodawca podjął decyzję o konieczności zwięk-szenia możliwość działania administracji publicznej. Wobec tego przepisami specustawy wprowadził między innymi dodatkowe narzędzia dla wojewody. Dzięki temu do systemu prawa wprowadzony został szczególny typ „polecenia” wojewody, mocą którego może on zlecić działania wybranym, kluczowym organom i podmiotom działającym na terenie jego województwa. W pracy podjęto próbę usytuowania tej nowej kompetencji w katalogu prawnych form działania woje-wody oraz próbę dokonania oceny systemowej zgodności tego instrumentu z dotychczasowymi modelami prawa administracyjnego.

Powiązania

  1. Błaś A., Boć J., Stahl M., Ziemski K.M., Prawne formy działania administracji, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 5, Warszawa. [Google Scholar]
  2. Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007. [Google Scholar]
  3. Drobny W., Komentarz do art. 51, [w:] M. Czuryk, M. Karpiuk, M. Mazuryk (red.), Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, Warszawa 2012. [Google Scholar]
  4. Lipowicz I., [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2013. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Drobny, Wojciech (2021). Szczególne kompetencje wojewody w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. (2021). Szczególne kompetencje wojewody w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 24-36. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.490 (Original work published 12/2021n.e.)

MLA style

Drobny, Wojciech. „Szczególne Kompetencje Wojewody W Okresie Obowiązywania Stanu Zagrożenia Epidemicznego Albo Stanu Epidemii Ogłoszonego Z Powodu Covid-19”. 12/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 4, 2021, ss. 24-36.

Chicago style

Drobny, Wojciech. „Szczególne Kompetencje Wojewody W Okresie Obowiązywania Stanu Zagrożenia Epidemicznego Albo Stanu Epidemii Ogłoszonego Z Powodu Covid-19”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 4 (2021): 24-36. doi:10.7206/kp.2080-1084.490.