en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2015 
Tom 1/2015 
Numer 7

Grupy Balinta w praktyce coachingowej. Elementy psychoanalizy

Anna Jastrzębska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2015 1/2015 (7) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.24

Abstrakt

Przeniesienie i przeciwprzeniesienie, opór czy fantazje zwykle kojarzą się z terminologią psychoanalityczną. Autorka opisuje działanie tych nieświadomych procesów w relacji coach–coachee. Przedstawia postać Michaela Balinta wraz z jego pomysłem grup wsparcia dla lekarzy rodzinnych, w których omawia się procesy przeniesienia–przeciwprzeniesienia, tak by służyły polepszeniu kontaktu i zrozumienia problemów na linii pacjent–lekarz. Obecnie z idei seminariów balintowskich korzystają m.in. terapeuci czy pedagodzy. Autorka wskazuje na korzyści, jakie może odnieść coach biorący udział w takim spotkaniu. Ponadto przedstawia elementy, jakimi różnią się Grupy Balinta od superwizji indywidualnej czy typowych grup dyskusyjnych dla coachów.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Jastrzębska, Anna (2015). Grupy Balinta w praktyce coachingowej. Elementy psychoanalizy. (2015). Grupy Balinta w praktyce coachingowej. Elementy psychoanalizy. Coaching Review, 1/2015(7), 59-69. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.24 (Original work published 2015)

MLA style

Jastrzębska, Anna. „Grupy Balinta W Praktyce Coachingowej. Elementy Psychoanalizy”. 2015. Coaching Review, t. 1/2015, nr 7, 2015, ss. 59-69.

Chicago style

Jastrzębska, Anna. „Grupy Balinta W Praktyce Coachingowej. Elementy Psychoanalizy”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2015, nr 7 (2015): 59-69. doi:10.7206/cr.2081-7029.24.