en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 10/2021 
Tom 13 
Numer 3

On the Appeal of the Administrative Law Axiology for the Labour Law System and Its Consequences

Anna Musiała
Adam Mickiewicz University in Poznan

10/2021 13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.482

Abstrakt

Ostatnio w polskiej doktrynie prawa pracy widać duże zainteresowanie metodą stosowaną w regulacjach prawa administracyjnego w celu uporania się z problemami prawa pracy. Co jakiś czas pojawiają się nowe badania na ten temat. Pomijając dostrzeganą zasadność metody ustalania stosunków prawa pracy w oparciu o prawo publiczne, chciałabym wskazać na niewątpliwy „urok” aksjologicznych podstaw prawa administracyjnego w odniesieniu do systemu prawa pracy i jednocześnie zastanowić się nad konsekwencjami wyżej wspomnianej aksjologii, przyglądając się potencjalnemu wyborowi między metodą opartą na prawie prywatnym lub publicznym w sferze stosunków prawa pracy. Przyjmuję, że ostatecznie należy dokonać takiego wyboru dla dobra nauki o prawie pracy. Jeśli jednak pracę traktuje się jak towar, nie może być wówczas mowy o wyczerpującej aksjologii, podkreślającej ludzkie dobro i moralność pracodawcy.

Powiązania

  1. Longchamps F., Z problemów poznania prawa, Wrocław 1968. [Google Scholar]
  2. Musiała A., Polskie prawo pracy: czyje? Res publica! O stosunku pracy teoretycznoprawnie, Poznań 2020. [Google Scholar]
  3. Sobczyk A., Państwo zakładów pracy, Warszawa 2017. [Google Scholar]
  4. Sobczyk A., Zakład pracy jako zakład administracyjny, Kraków 2021. [Google Scholar]
  5. Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013. [Google Scholar]
  6. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2020. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Musiała, Anna (2021). On the Appeal of the Administrative Law Axiology for the Labour Law System and Its Consequences. (2021). On the Appeal of the Administrative Law Axiology for the Labour Law System and Its Consequences. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3), 228-240. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.482 (Original work published 10/2021n.e.)

MLA style

Musiała, Anna. „On The Appeal Of The Administrative Law Axiology For The Labour Law System And Its Consequences”. 10/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 3, 2021, ss. 228-240.

Chicago style

Musiała, Anna. „On The Appeal Of The Administrative Law Axiology For The Labour Law System And Its Consequences”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 3 (2021): 228-240. doi:10.7206/kp.2080-1084.482.