en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 10/2021 
Tom 13 
Numer 3

The Concept of Negative Integrity: A Call for Philosophical Re-emergence of the Impeccable Judiciary

Tomasz Kozłowski
Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University

10/2021 13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.471

Abstrakt

Głównym celem prezentowanego projektu badawczego jest przygotowanie inicjującej odpowiedzi na pytanie o obecny stan integralności sędziowskiej, pojmowanej jako szczyt zawodów prawniczych i samego systemu prawnego. Zastosowana w projekcie metoda wywodzi się głównie z filozofii analitycznej Oxfordu, niemniej jednak poważnie potraktowano podejście historyczne i interdyscyplinarne, a także praktykę prawniczą. Główne tezy i ich naukowe stanowiska są następujące: (i) obecnie stoimy w obliczu dezintegracji integralności; (ii) jedno z jej źródeł leży w samych podstawach głównych terminów prawoznawczych, rozumianych jako elementy wewnętrznego punktu widzenia Harta, i że istnieją fundamentalne analityczne paradoksy integralności, generujące praktyczne dysfunkcje; (iii) możliwe jest rozwiązanie głównych problemów poprzez zupełnie nowe podejście: zwrot ontologiczny w filozofii prawa, powołujący do życia ideę prawa jako koncepcji oraz nowe pojęcie integralności: „integralność
negatywna”. Pojęcie to łatwo i skutecznie można potraktować jako praktyczne wsparcie po pierwsze w poprawie integralności sędziowskiej, a po drugie w ogólnej praktyce prawniczej.

Powiązania

 1. Beswick S., Retroactive Adjudication, “The Yale Law Journal” 2020–2021, 130. [Google Scholar]
 2. Blackburn S., Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford 2008. [Google Scholar]
 3. Bloom R.M., Judicial Integrity: A Call for Its Re-Emergence in the Adjudication of Criminal Cases, “Journal of Criminal Law and Criminology” 1993, 84, 462–501. [Google Scholar]
 4. Brożek B., Umysł prawniczy, Kraków 2019. [Google Scholar]
 5. Brożek B., Heller M., Stelmach J., Spór o rozumienie, Kraków 2019. [Google Scholar]
 6. Bufacchi V., Coronavirus: it feels like we are sliding into a period of unrest, but political philosophy offers hope, “The Conversation”, 29 April 2020. [Google Scholar]
 7. Capps P., Human Dignity and the Foundation of International Law, Oxford–Portland 2009. [Google Scholar]
 8. Chan W., Chinese Philosophy, Princeton, 1969. [Google Scholar]
 9. Cohen F.S., Legal Consciousness, Yale 1960. [Google Scholar]
 10. Cotterrell R., The Politics of Jurisprudence, London 2003. [Google Scholar]
 11. Culver K.C., Giudice M., Legality’s Borders – an Essay in General Jurisprudence, Oxford 2010. [Google Scholar]
 12. Cruddas J., Pitts F.H., The Politics of Postcapitalism: Labour and our Digital Futures, “The Political Quarterly” 2020, 91(2), April–June 2020. [Google Scholar]
 13. Dubber M.D., Tomlins C., The Oxford Handbook of Legal History, Oxford 2018. [Google Scholar]
 14. Dyzenhaus D., Legality and Legitimacy, Oxford 2003. [Google Scholar]
 15. Everitt A., Chwała Rzymu, Poznań 2020. [Google Scholar]
 16. Forst R., Contextes of Justice, London 1994. [Google Scholar]
 17. Friedman L.M., A History of American Law, Oxford 2019. [Google Scholar]
 18. Friedman T.L., Lexus i drzewo oliwne – zrozumieć globalizację, Poznań 2001. [Google Scholar]
 19. Gans J., Economics in the Age of COVID-19, Cambridge MA, 2020. [Google Scholar]
 20. Gill C. (ed.), Virtue, Norms & Objectivity – Issues in Ancient and Modern Ethics, Oxford 2005. [Google Scholar]
 21. Góralczyk B., Wielki renesans – chińska transformacja i jej konsekwencje, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 22. Finnis J.M., Philosophy of law, Oxford 2011. [Google Scholar]
 23. Finnis J.M., Reason in Action, Oxford 2011. [Google Scholar]
 24. Hart H.L.A., The Concept of Law – Second Edition, Oxford 1994, pp. 79–91. [Google Scholar]
 25. Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 26. Kaczmarek P., Dystans do roli w zawodzie prawnika, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 27. Korsgaard C.M., Self-Constitution – Agency, Identity and Integrity, Oxford 2009. [Google Scholar]
 28. Kozłowski T., Racjonalizm humanistyczny jako polskość zapoznana, [in:] K. Karaskiewicz (ed.), Dokonania kulturowe w Polsce Niepodległej, Białystok 2020. [Google Scholar]
 29. Kozłowski T., Globalne prawo a partykularne państwo według Andrzeja Stelmachowskiego, [in:] T. Giaro (ed.), Prawo w dobie globalizacji, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 30. Kozłowski T., Legalness – Philosophical Truth as a Concept of Law, [in:] M. Piechowiak (ed.), Nomos and Truth, Poznań 2008. [Google Scholar]
 31. Kozłowski T., Lobbing jako społeczne administrowanie informacją, [in:] A. Turska (ed.), Refleksje o prawie, państwie i społeczeństwie, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 32. Kozłowski T., Spór o obecne pojęcie prawa, [in:] L. Leszczyński (ed.), Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej, Lublin 2004. [Google Scholar]
 33. MacCormick N., Institutions of Law, Oxford 2007. [Google Scholar]
 34. Markesinis B.S. (ed.), The Clifford Chance Lectures, Oxford 1996. [Google Scholar]
 35. Mullarkey J., Post-Continental Philosophy, London 2006. [Google Scholar]
 36. Musiała A., Prawo pracy: czyje? Res publica! O stosunku pracy teoretycznoprawnie, Poznań 2020. [Google Scholar]
 37. Musiała A., Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła. Studium prawno-społeczne, Poznań 2019. [Google Scholar]
 38. Obama B., Promised Land, New York, 2020, p. 11. [Google Scholar]
 39. Ott W., Causation & Laws of Nature in Early Modern Philosophy, Oxford 2009. [Google Scholar]
 40. Pavlakos G., Our Knowledge of the Law, Oxford–Portland 2007. [Google Scholar]
 41. Ratnapala S., Jurisprudence, Cambridge 2009. [Google Scholar]
 42. Raz J., The Authority of Law, 2nd edition, Oxford 2009; Between Authority and Interpretation, Oxford 2009. [Google Scholar]
 43. Raz J., Korsgaard C., Pippin R., Williams B., The Practice of Value, Oxford 2008. [Google Scholar]
 44. Raz J., Value, Respect, and Attachment, Cambridge 2001. [Google Scholar]
 45. Raz J., Engaging Reason – On the Theory of Value and Action, Oxford 1999. [Google Scholar]
 46. Raz J., Ethics in the Public Domain, Oxford 1994. [Google Scholar]
 47. Raz J., Practical Reason and Norms, Oxford 1975. [Google Scholar]
 48. Roberts R.C., Wood W.J., Intellectual Virtues – An Essay in Regulative Epistemology, Oxford 2009. [Google Scholar]
 49. Ryle G., The Concept of Mind, 60th Anniversary Edition with J. Tanney’s Critical Commentary, London–New York 2009. [Google Scholar]
 50. Sacks J., Morality – Restoring the Common Good in Divided Times, London 2020, p. 101. [Google Scholar]
 51. Sallis J., The Verge of Philosophy, Chicago–London 2008. [Google Scholar]
 52. Schwartz B.I., The World of Thought in Ancient China, Cambridge MA, 1985. [Google Scholar]
 53. Sen A., The Idea of Justice, London 2009. [Google Scholar]
 54. Skuczyński P., Status etyki prawniczej, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 55. Skuczyński P. (ed.), The Concept of Dilemma in Legal and Judicial Ethics, Warsaw 2018. [Google Scholar]
 56. Sołtysiński S., Zmierzch zasady równego traktowania podmiotów gospodarczych, „Państwo i Prawo” 2015, 1. [Google Scholar]
 57. Staniszkis J., Ontology of Socialism, Oxford 1992. [Google Scholar]
 58. Sykuna S. (ed.), Legal Ethics in Poland. Foundations. Professions. Principles. Responsibility, Warsaw 2021. [Google Scholar]
 59. Tadeusiewicz R., Neurocybernetyka teoretyczna, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 60. Thompson M., Life and Action – Elementary Structures of Practice and Practical Thought, Cambridge MA, 2008; M.H. Kramer, Where Law and Morality Meets, Oxford 2004. [Google Scholar]
 61. Twinning W., Globalisation & Legal Theory, London 2000. [Google Scholar]
 62. Zetterquist, O. (ed.), Law and Modernity – Particular Problems, Cracow 2004. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kozłowski, Tomasz (2021). The Concept of Negative Integrity: A Call for Philosophical Re-emergence of the Impeccable Judiciary. (2021). The Concept of Negative Integrity: A Call for Philosophical Re-emergence of the Impeccable Judiciary. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3), 47-63. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.471 (Original work published 10/2021n.e.)

MLA style

Kozłowski, Tomasz. „The Concept Of Negative Integrity: A Call For Philosophical Re-Emergence Of The Impeccable Judiciary”. 10/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 3, 2021, ss. 47-63.

Chicago style

Kozłowski, Tomasz. „The Concept Of Negative Integrity: A Call For Philosophical Re-Emergence Of The Impeccable Judiciary”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 3 (2021): 47-63. doi:10.7206/kp.2080-1084.471.