en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2021 
Tom 13 
Numer 2

„Wciskanie kitu”(w rozumieniu H.G. Frankfurta) na temat prawa w mediach. Z problematyki komunikacji erystycznej.

Jolanta Jabłońska-Bonca
Akademia Leona Koźmińskiego

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.460

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie źródeł i analiza skutków jednego ze sposobów manipulacji w mediach informacją o prawie, tj. zjawiska „wciskaniu kitu” (mówienia bzdur, przekazywaniu pseudo-informacji) o prawie i jego działaniu. Wypowiedź
językowa polegająca na „wciskaniu kitu” to chwyt erystyczny w komunikacji
pisemnej bądź ustnej wyrażona przez nadawcę w konkretnym otoczeniu, której
celem jest przekonanie odbiorcy (audytorium), że jest tak a tak oraz stworzenie
wrażenia bycia profesjonalistą i zamaskowanie tego, że nadawcy jest obojętne, jak
jest w rzeczywistości. „Wciskający kit” nie stara się, aby jego wkład w konwersację
był rzeczowy; mówi cokolwiek, bez przekonania o prawdzie; mówi to, do stwierdzenia czego nie ma dostatecznych podstaw. To zjawisko jest ważnym czynnikiem utrudniającym budowę prestiżu prawa (także w Polsce). Bez zadbania o organizację profesjonalnej komunikacji na temat prawa od profesjonalistów do obywateli – manipulacja informacjami o prawie będzie powodowała trwałe szkody w świadomości prawnej. Autorka porównuje ten chwyt erystyczny z wypowiedziami
zawierającymi kłamstwa, podaje przykłady „wciskania kitu” o prawie przez polityków i dziennikarzy, zajmuje się okolicznościami i skutkami tego zjawiska.

Powiązania

 1. Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 2. Antas J., O kłamstwie i kłamaniu, Kraków 2000. [Google Scholar]
 3. Bagiński K., Liberum veto na Podhalu. „Wara od naszych biznesów”, https://www.money. pl/gospodarka/liberum-veto-na-podhalu-wara-od-naszych-biznesow-6587948459260736a.html/ (dostęp: 20.12.2020). [Google Scholar]
 4. Bagiński K., Zaskakująca treść rządowego rozporządzenia. Seniorzy powyżej 70. roku życia mogą wychodzić tylko w trzech przypadkach, https://www.money.pl/gospodarka/czy- -seniorzy-moga-chodzic-samopas-niejasne-zapisy-w-rozporzadzeniu-6568049489857280a.html (dostęp: 15.12.2020). [Google Scholar]
 5. Bratkowski P., Stiepan Wierchowieński jedzie na wysypisko, „Newsweek” 2020, 52–53. [Google Scholar]
 6. Code of Practice on Disinformation, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ code-practice-disinformation (dostęp: 15.12.2020). [Google Scholar]
 7. Czarnawska M.M., Współczesny sofista czyli nowe chwyty erystyczne, Warszawa 1995. [Google Scholar]
 8. Demczuk A., Wolność wypowiedzi i prawo do prywatności w społeczeństwie informacyjnym – wybrane aktualne refleksje, „Polityka i Społeczeństwo” 2020, 18(1). [Google Scholar]
 9. Dieguez S., Głupota i postprawda, [w:] J.-F. Marmion et al. (red.), Głupota. Nieoficjalna biografia, Wrocław 2019. [Google Scholar]
 10. Frankfurt H.G., O wciskaniu kitu, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 11. Gość Radia ZET, 7.04.2020, https://demagog.org.pl/wypowiedzi/kto-odpowiada-za- -publikacje-wyrokow-tk/ (dostęp: 15.12.2020). [Google Scholar]
 12. Grabowski T.W., Lakomy M., Oświecimski K., Pohl A. (red.), Postprawda. Spojrzenie krytyczne, Kraków 2018. [Google Scholar]
 13. Hindman M., The Myth of Digital Democracy, Princeton 2008. [Google Scholar]
 14. Jabłońska-Bonca J., Wokół problematyki „gatekeeperów” w prawniczej komuniacji naukowej, [w:] M. Smolak (red.), Sto lat „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Poznań 2021. [Google Scholar]
 15. Jabłońska-Bonca J., Naukowiec w grze o władzę nad poznaniem. W świetle ustawy 2.0, „Krytyka Prawa” 2019, 11(4), s. 116–130 [Google Scholar]
 16. Jabłońska-Bonca J., Prawo w kręgu mitów, Gdańsk 1995. Jabłońska-Bonca J., Zeidler K., Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 17. Karolak K., Kozłowska A., „Park Cmentarny” w Ksawerowie – proboszcz obszedł rządowy zakaz?, https://lodz.tvp.pl/50590087/park-cmentarny-w-ksawerowie-proboszcz-obszedlrzadowy-zakaz (dostęp: 20.12.2020). [Google Scholar]
 18. Kessler G., A Year of Unprecedented Deception: Trump Averaged 15 False Claims a Day in 2018, „Washington Post” 30.12.2018. [Google Scholar]
 19. Krimsky S., Nauka skorumpowana?, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 20. Kunert J., Mateusz Morawiecki: „konkluzje są ponad rozporządzeniami”. To nieprawda, Konkret24 11.12.2020, https://konkret24.tvn24.pl/polityka,112/mateusz-morawieckikonkluzje-sa-ponad-rozporzadzeniami-to-nieprawda,1041124.html (dostęp: 15.12.2020) [Google Scholar]
 21. Levitan D., Not a Scientist. How Politicians Mistake, Misrepresent, and Utterly Mangle Science, New York 2017. [Google Scholar]
 22. Łuszczyński A., Value of Law in Political Thinking, „Studia Iuridica Lublinensia” 2020, 29(4), http://studiaiuridica.umcs.pl (dostęp: 10.04.2021). [Google Scholar]
 23. Markiewicz A.P., Kamuflaż, antykamuflaż i granice świadomości, „Studia Philosophiae Christianae” 2009, 45(2), s. 223–234. [Google Scholar]
 24. Marmion J.-F. et al. (red.), Głupota. Nieoficjalna biografia, Wrocław 2019. [Google Scholar]
 25. Mistewicz E., Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Gliwice 2011. [Google Scholar]
 26. Mistewicz E., Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Gliwice 2011. [Google Scholar]
 27. Pacewicz P., 70+ zamknięci w domu. Miała być prośba, jest zakaz, odebranie praw seniorom, https://oko.press/70-zamknieci-w-domu-miala-byc-prosba-jest-zakaz/ (dostęp: 15.12.2020). [Google Scholar]
 28. Patryas W., Uznawanie zdań, Warszawa 1987. [Google Scholar]
 29. Phillips T., Truth. A Brief History of Total Bullsh*t, Wildfire 2019. [Google Scholar]
 30. Pomerantsev P., Jądro dziwności. Nowa Rosja, Wołowiec 2015. [Google Scholar]
 31. Przylepa-Lewak A., Legal-Sociological Research of the Prestige of Law, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, 30(1), s. 219–235, http://studiaiuridica.umcs.pl (dostęp: 15.12.2020). [Google Scholar]
 32. Raport NASK Cyberpolicy, Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej. Państwo. Społeczeństwo. Polityka. Biznes, www.cyberpolicy.nask.pl (dostęp: 15.12.2020). [Google Scholar]
 33. Ratajczak M., Limit osób na święta Bożego Narodzenia. Rząd myśli, czy egzekwować przepisy, https://www.money.pl/gospodarka/5-osob-na-swieta-bozego-narodzenia-rzadma-podporke-o-egzekucji-przepisow-zdecyduje-w-grudniu-6578695120739168a.htm/ (dostęp: 15.12.2020) [Google Scholar]
 34. Stelmach J., Sztuka manipulacji, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 35. Tomczak P., Dlaczego kotwica kotwiczy? Przegląd mechanizmów i zasad działania heurystyki zakotwiczenia, „Decyzje” 2017, 28, https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/ decyzje/index (dostęp: 15.12.2020). [Google Scholar]
 36. Warzeński S., O współczesnych problemach z prawdą. Refleksje w świetle eseju Harry’ego G. Frankfurta, „O wciskaniu kitu (On Bullshit)”, „Collectanea Theologica” 2017, 87(3). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Jabłońska-Bonca, Jolanta (2021). „Wciskanie kitu”(w rozumieniu H.G. Frankfurta) na temat prawa w mediach. Z problematyki komunikacji erystycznej. . (2021). „Wciskanie kitu”(w rozumieniu H.G. Frankfurta) na temat prawa w mediach. Z problematyki komunikacji erystycznej. . Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 248–268. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.460 (Original work published 6/2021n.e.)

MLA style

Jabłońska-Bonca, Jolanta. „ „Wciskanie Kitu”(W Rozumieniu H.g. Frankfurta) Na Temat Prawa W Mediach. Z Problematyki Komunikacji Erystycznej. ”. 6/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 2, 2021, ss. 248–268.

Chicago style

Jabłońska-Bonca, Jolanta. „ „Wciskanie Kitu”(W Rozumieniu H.g. Frankfurta) Na Temat Prawa W Mediach. Z Problematyki Komunikacji Erystycznej. ”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 2 (2021): 248–268. doi:10.7206/kp.2080-1084.460.