en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2021 
Tom 13 
Numer 2

Zanim uznamy karę za uzasadnioną…Legitymacja polityczna państwa jako warunek karania

Michał Peno
Uniwersytet Szczeciński

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.458

Abstrakt

Głównym celem rozważań jest próba opracowania koncepcji usprawiedliwienia kary opartej na moralnej odpowiedzialności sprawcy. Moralna odpowiedzialność sprawcy jest postrzegana jako podstawa do ukarania w przypadku braku legitymacji politycznej lub moralnego autorytetu państwa do karania. Czy kara kryminalna jest uzasadniona, jeśli państwo nie ma tak zwanego ius puniendi? Tak postawione pytanie rodzi wiele problemów, a już sam wniosek, że państwo może nie mieć ius puniendi, wydaje się kontrowersyjny. Artykuł omawia szeroki zakres problemów związanych z ius puniendi i polityczną legitymacją państwa.

Powiązania

 1. Adamus R., Komentarz do art. 921(15), [in:] M. Fras, M. Habdas (eds.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 5, Zobowiązania. Część szczególna (art. 765–921(16)), Warszawa 2018, LEX. [Google Scholar]
 2. Announcement of the National Bank of Poland and the Polish Financial Supervision Authority on Virtual Currencies of 7 July 2017, document available at: https://www. knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 3. Announcement of the Polish Financial Supervision Authority on Initial Token Offerings (ITOs) or Initial Coin Offerings (ICOs) of 22 November 2017, document available at: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 4. Announcement of the Polish Financial Supervision Authority on the Functioning of Exchanges and Cryptocurrency Exchange Offices of 6 June 2018, document available at: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 5. Chłopecki A., Dyl M., Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz, Warszawa 2014, LEX. [Google Scholar]
 6. Kniaziowska-Bryk E., Komentarz do art. 73 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (eds.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 7. Kuźnicka M., Marczuk M., Komentarz do art. 27 Ustawy o ofercie publicznej, [in:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (eds.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 8. Minimalne Standardy Bezpieczeństwa giełd bitcoinowych. Środowiskowe zasady dla rynku giełd kryptowalutowych w Polsce (eleventh draft of 11 September 2016); document available on the website of the Polish Bitcoin Association: https://bitcoin.org.pl/dokumenty(access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 9. Oczkowski T., Komentarz do art. 165 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (eds.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 10. Piech K. (ed.), Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Warszawa 2017, document available at: https://bitcoin.org.pl/dokumenty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 11. Piech K. (ed.), Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut, Warszawa 2016, document available at: https://bitcoin.org.pl/dokumenty [Google Scholar]
 12. Position of the Polish Financial Supervision Authority on the Issue and Trading of Crypto-assets of 10 December 2020, document available at: https://www.knf.gov. pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 13. Skoczylas A., Komentarz do art. 165 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] T. Sójka (ed.), Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2015, LEX. [Google Scholar]
 14. Skoczylas A., Komentarz do art. 165 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] T. Sójka (ed.), Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2015, LEX. [Google Scholar]
 15. Sójka T., Komentarz do art. 25 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] T. Sójka (ed.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2015, LEX. [Google Scholar]
 16. Sójka T., Komentarz do art. 73 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] T. Sójka (ed.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2015. LEX. [Google Scholar]
 17. Wajda P., Komentarz do art. 25 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (eds.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 18. Warning of the Polish Financial Supervision Authority on the Risks Associated with the Aquisition and Trading of Crypto-assets (Including Virtual Currencies and Cryptocurrencies) of 12 January 2021, document available at: https://www.knf.gov.pl/ komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 19. Zacharzewski K., Kłoda M. T., Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych krajach, Warszawa 2019; document available on the website of the Institute of Justice, https://iws.gov.pl (access: 15.02.2021) [Google Scholar]
 20. Zacharzewski K., Piech K. (eds.), Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych. Stanowisko Strumienia w sprawie kierunków ewentualnych prac legislacyjnych oraz działań regulacyjnych instytucji publicznych, Warszawa 2017, document available at https://bitcoin.org.pl/dokumenty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 21. Zacharzewski K., Piech K., Wilczyński L. (eds.), Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce. Rekomendacje dla rynku, Warszawa 2017, document available at https://bitcoin.org.pl/dokumenty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Peno, Michał (2021). Zanim uznamy karę za uzasadnioną…Legitymacja polityczna państwa jako warunek karania . (2021). Zanim uznamy karę za uzasadnioną…Legitymacja polityczna państwa jako warunek karania . Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 209–226. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.458 (Original work published 6/2021n.e.)

MLA style

Peno, Michał. „Zanim Uznamy Karę Za Uzasadnioną…legitymacja Polityczna Państwa Jako Warunek Karania ”. 6/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 2, 2021, ss. 209–226.

Chicago style

Peno, Michał. „Zanim Uznamy Karę Za Uzasadnioną…legitymacja Polityczna Państwa Jako Warunek Karania ”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 2 (2021): 209–226. doi:10.7206/kp.2080-1084.458.