en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2021 
Tom 13 
Numer 2

Digital asset capital market law - a new discipline of private law

Konrad Zacharzewski
Kozminski University

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.457

Abstrakt

Cel badawczy publikacji wyrażono w jej zawartości, poświęconej ogólnej analizie rozwiązań przyjętych w projekcie rozporządzenia UE w sprawie rynku aktywów cyfrowych. Wejście owego rozporządzenia w życie wypełni „lukę prawną”, ponieważ sektor aktywów cyfrowych nie został jeszcze uregulowany w Unii. Podejście do badania zostało określone przez przedmiot analizy prawnej, tj. przepisy nowego projektu rozporządzenia UE w sprawie rynku aktywów cyfrowych. W pracy opisano proponowaną regulację prawną i jej znaczenie systemowe, jak również wykazano jej podobieństwo do znanych instytucji prawnych w obszarze rynku kapitałowego. Główne tezy artykułu przedstawiają się następująco: po pierwsze, proponowany akt prawny uporządkuje rynek aktywów cyfrowych pod względem prawnym; po drugie, pod względem zawartości proponowany akt prawny opiera się na rozwiązaniach przewidzianych w prawie dotyczącym rynku kapitałowego; po trzecie, proponowany akt prawny uwzględnia instytucje prawne, które zapewniają tzw. bezpieczeństwo obrotu. Wyniki badania należy uznać za oryginalne, ponieważ publikacja stanowi pionierskie studium projektu aktu prawnego. Wraz z jego wejściem w życie (data nieznana) w naukach prawniczych rozpocznie się dyskusja na konkretne tematy. Dlatego też warto się wypowiedzieć i ocenić proponowany akt prawny, nim zostanie przyjęta nowa ustawa. Wartość poznawcza niniejszej publikacji wynika z jej pionierskiego charakteru i ma ona znaczny wpływ na stosunki społeczne. Rynek aktywów cyfrowych rozwija się wyjątkowo dynamicznie i jest duże zainteresowanie tym sektorem.

Powiązania

 1. Adamus R., Komentarz do art. 921(15), [in:] M. Fras, M. Habdas (eds.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 5, Zobowiązania. Część szczególna (art. 765–921(16)), Warszawa 2018, LEX. [Google Scholar]
 2. Announcement of the National Bank of Poland and the Polish Financial SupervisionAuthority on Virtual Currencies of 7 July 2017, document available at: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 3. Announcement of the Polish Financial Supervision Authority on Initial Token Offerings (ITOs) or Initial Coin Offerings (ICOs) of 22 November 2017, document available at: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 4. Announcement of the Polish Financial Supervision Authority on the Functioning of Exchanges and Cryptocurrency Exchange Offices of 6 June 2018, document available at: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 5. Chłopecki A., Dyl M., Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz, Warszawa 2014, LEX. [Google Scholar]
 6. Kniaziowska-Bryk E., Komentarz do art. 73 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (eds.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 7. Kuźnicka M., Marczuk M., Komentarz do art. 27 Ustawy o ofercie publicznej, [in:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (eds.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa. [Google Scholar]
 8. Minimalne Standardy Bezpieczeństwa giełd bitcoinowych. Środowiskowe zasady dla rynku giełd kryptowalutowych w Polsce (eleventh draft of 11 September 2016); document available on the website of the Polish Bitcoin Association: https://bitcoin.org.pl/dokumenty/ (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 9. Oczkowski T., Komentarz do art. 165 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (eds.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 10. Piech K. (ed.), Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Warszawa 2017, document available at: https://bitcoin.org.pl/dokumenty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 11. Piech K. (ed.), Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut, Warszawa 2016, document available at: https://bitcoin.org.pl/dokumenty. [Google Scholar]
 12. Position of the Polish Financial Supervision Authority on the Issue and Trading of Crypto-assets of 10 December 2020, document available at: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 13. Sójka T., Komentarz do art. 25 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] T. Sójka (ed.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2015, LEX. [Google Scholar]
 14. Skoczylas A., Komentarz do art. 165 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] T. Sójka (ed.), Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2015, LEX. [Google Scholar]
 15. Sójka T., Komentarz do art. 73 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] T. Sójka (ed.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2015. LEX. [Google Scholar]
 16. Wajda P., Komentarz do art. 25 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (eds.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa [Google Scholar]
 17. Warning of the Polish Financial Supervision Authority on the Risks Associated with the Aquisition and Trading of Crypto-assets (Including Virtual Currencies and Cryptocurrencies) of 12 January 2021, document available at: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 18. Zacharzewski K., Kłoda M. T., Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych krajach, Warszawa 2019; document available on the website of the Institute of Justice, https://iws.gov.pl (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 19. Zacharzewski K., Piech K. (eds.), Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych. Stanowisko Strumienia w sprawie kierunków ewentualnych prac legislacyjnych oraz działań regulacyjnych instytucji publicznych, Warszawa 2017, document available at https://bitcoin.org.pl/dokumenty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 20. Zacharzewski K., Piech K., Wilczyński L. (eds.), Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce. Rekomendacje dla rynku, Warszawa 2017, document available at https://bitcoin.org.pl/dokumenty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 21. Zacharzewski K., Kłoda M. T., Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych krajach, Warszawa 2019; document available on the website of the Institute of Justice, https://iws.gov.pl (access: 15.02.2021). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zacharzewski, Konrad (2021). Digital asset capital market law - a new discipline of private law. (2021). Digital asset capital market law - a new discipline of private law. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 195–208. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.457 (Original work published 6/2021n.e.)

MLA style

Zacharzewski, Konrad. „Digital Asset Capital Market Law - A New Discipline Of Private Law”. 6/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 2, 2021, ss. 195–208.

Chicago style

Zacharzewski, Konrad. „Digital Asset Capital Market Law - A New Discipline Of Private Law”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 2 (2021): 195–208. doi:10.7206/kp.2080-1084.457.